กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน.png
กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
ประเทศ  ไทย
บทบาท ส่งสายแพทย์[1]
ซ่อมบำรุง[1]
ขนส่ง[1]
ส่งกำลังบำรุง[1]
การสนับสนุนทั่วไป[1]
ปฏิบัติการยกพลขึ้นบก[2]
ขึ้นกับ Emblem of the Royal Thai Marines.svg หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน[3]
หน่วยขึ้นตรง กองพันแพทย์[4][5]
กองพันพยาบาล[6]
กองพันซ่อมบำรุง[7]
กองพันทหารขนส่ง[2][8]
กองร้อยสนับสนุนการยกพลขึ้นบก[2]
หมวดดุริยางค์
สีหน่วย           แดง–เหลือง
คำขวัญ ประโยชน์ ประสิทธิภาพ ประหยัด
ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์
นำโชค
นกนางนวล[9]
วันสถาปนา 10 สิงหาคม พ.ศ. 2521
ปฏิบัติการ
สำคัญ
สงครามเย็น

สงครามต่อต้านการก่อการร้าย
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้[10]
การรักษาสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติ

ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน นาวาเอก นิสิต ร่วมพุ่ม
ผบ.สำคัญ นาวาเอก จรงศักดิ์ แย้มบาน[11]
นาวาเอก ทวี วงศ์วาน[9]

กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน (อักษรย่อ: กรม สน.พล.นย.[12]; อังกฤษ: Marine Service Support Regiment) เป็นหน่วยทหารที่จัดกำลังพลเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนหลากแขนงแห่งกองทัพเรือไทย[13][14] โดยมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือนาวาเอก นิสิต ร่วมพุ่ม

นอกจากนี้ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ยังเป็นหนึ่งในกำลังพลที่เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย[15]

ประวัติ[แก้]

กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ได้มีการจัดตั้ง "กรมสนับสนุนการช่วยรบ กรมนาวิกโยธิน" (กรม สนช.นย.) โดยมีภารกิจสนับสนุนการช่วยรบและการบริการทั่วไป กระทั่งในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการแปรสภาพหน่วยเป็น "กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน" (กรม สน.พล.นย.) นับแต่นั้น[16]

เมื่อปี พ.ศ. 2560 กองพันแพทย์ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ได้เป็นหนึ่งในหน่วยที่เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย[17]

ส่วนในปี พ.ศ. 2561 กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน และกองร้อยสนับสนุนการยกพลขึ้นบก กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ได้ยกพลขึ้นบกที่ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้วยเรือหลวงอ่างทอง และเรือหลวงมันกลาง เพื่อผลัดเปลี่ยนกำลังพล[2]

การฝึก[แก้]

ในปี พ.ศ. 2559 นาวาเอก จรงศักดิ์ แย้มบาน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมสนับสนุนในขณะนั้น ได้ให้การต้อนรับเรือพิฆาตเจเอส มัทสึยูกิ (ดีดี-130) ของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น เพื่อร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ โดยได้ทำการรับส่งกำลังบำรุงที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี[11]

กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ยังได้รับการกล่าวถึงในฐานะส่วนหนึ่งของการฝึกเวลากลางคืน ผ่านสื่อมติชน ว่ามีการจัดเต็มแสง สี เสียง ยิ่งกว่าภาพยนตร์สตาร์ วอร์ส[18]

ผู้บังคับบัญชา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน[แก้]

กองบังคับการ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน

รายนามผู้บังคับบัญชา:[19]

ลำดับ รายนาม ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นาวาเอก อุดมศักดิ์ ราชรัตนารักษ์ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2521 – 30 กันยายน พ.ศ. 2522 ผู้บังคับการกรมคนแรก
2 นาวาเอก ตรีรัตน์ ชมะนันทน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 – 30 กันยายน พ.ศ. 2526
3 นาวาเอก นฤดล ปุราคำ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 – 30 กันยายน พ.ศ. 2529
4 นาวาเอก อร่าม สุทธิชาติ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2529 – 30 กันยายน พ.ศ. 2530
5 นาวาเอก ชีวิน ชัยกุล 2 ตุลาคม พ.ศ. 2530 – 30 กันยายน พ.ศ. 2531
6 นาวาเอก ประสิทธิ์ โสภากุล 2 ตุลาคม พ.ศ. 2531 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2533
7 นาวาเอก ภูมริน สุนาวิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 – 30 กันยายน พ.ศ. 2534
8 นาวาเอก บัญชา วิยาภรณ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 – 30 กันยายน พ.ศ. 2535
9 นาวาเอก ประดิษฐ์ ธัญญคุปต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2536
10 นาวาเอก อภิวัฒน์ สมัคงาน 2 ตุลาคม พ.ศ. 2536 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2537
11 นาวาเอก นฤทธิ์ กระบวนรัตน์ 1 เมษายน พ.ศ. 2537 – 30 กันยายน พ.ศ. 2538
12 นาวาเอก วิชัย สุขโข 2 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
13 นาวาเอก พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2541
14 นาวาเอก บรรจบ ปรีชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2543
15 นาวาเอก วีระเกียรติ ตรีรัตน์พันธ์ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2543
16 นาวาเอก นิวัฒน์ พุกะทรัพย์ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544
17 นาวาเอก สุทธิชัย ชีพชล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
18 นาวาเอก ประจิตร บุณยนิยม 1 เมษายน พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
19 นาวาเอก อำพล เที่ยงสกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
20 นาวาเอก อัครเดช นาคอ่อน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550
21 นาวาเอก วัชรา พวงไสว 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
22 นาวาเอก ยงยุทธ สุวรรณปรีดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
23 นาวาเอก พิชิต วาดวารี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556
24 นาวาเอก สุรพงษ์ พรหมแพทย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
25 นาวาเอก สาโรช พึ่งพานิชย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
26 นาวาเอก จรงศักดิ์ แย้มบาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
27 นาวาเอก ทวี วงศ์วาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
28 นาวาเอก นิสิต ร่วมพุ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ผู้บังคับการกรมคนปัจจุบัน

กิจกรรมเพื่อสังคม[แก้]

เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 นาวาโท พรหมพิทักษ์ ไหว้พรหม ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ได้นำคณะเข้าเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมมอบเงินบริจาค ที่ได้รับจากกำลังพลในสังกัดร่วมสมทบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กวัยเรียน[20]

และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ได้ร่วมซื้อสับปะรดจากชาวไร่จำนวน 2 ตัน หลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำถึงขีดสุด[21]

ผลงานด้านกีฬา[แก้]

 • พ.ศ. 2554 : ชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประเภทอาวุโส 40 ปีขึ้นไป[22]

ระเบียงภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 วิสัยทัศน์ - กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 นย.ทร. 487 นายผลัดกำลังหนุนภารกิจดับไฟใต้ - innnews
 3. กองพลนาวิกโยธินทำบุญครบรอบ 28 ปีวันคล้ายวันสถาปนาแห่งการก่อตั้ง
 4. "บิ๊กณะ" ปลุกขวัญกำลังพลนาวิก ลงพื้นที่ป้องภัยชายแดนใต้ - ข่าวสด
 5. สร้างขวัญกำลังใจ!! ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทกำลังพลผลัดเปลี่ยนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่!! - Tnews
 6. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส - ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต
 7. ครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
 8. ทหารเรือจับลิงทำหมันหลังมีจำนวนมาก-บุกฐานทัพ - โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค
 9. 9.0 9.1 สัตหีบ !! ระเบิดศึกฟุตบอล 8 คนนางนวลคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12
 10. บ้านเมือง - แกร่งไม่แพ้ชาย! ทหารพรานหญิงคืนความสงบสุขภาคใต้
 11. 11.0 11.1 กองทัพเรือไทยต้อนรับเรือรบเจเอส มัตซึยูกิ ญี่ปุ่น เข้าร่วมฝึกคอบบร้าโกลด์
 12. กองทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
 13. ในประเทศ - กองทัพเรือจัดทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในวันกองทัพไทย
 14. สัตหีบ - นาวิกโยธิน ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน คัดตัวนักกีฬาสู้ศึก สัปดาห์กีฬานาวี
 15. ทร.ส่งทหารพรานหญิงนาวิกโยธินชุดแรกลงชายแดนใต้ - News 1
 16. รู้จักเรา - กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
 17. ทร.ส่งทหารพรานหญิงนาวิกโยธินกว่า 100 คน คืนความสงบสุขภาคใต้
 18. “ฉลามบก” นาวิกโยธิน ฝึกกลางความมืด จัดเต็มแสงสีเสียง ยิ่งกว่า “Star Wars”
 19. อดีตผู้บังคับบัญชา - กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
 20. มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา - Pattaya Orphanage
 21. ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่หยุดยั้งจากนาวิกโยธินไทยสู่ชาวไร่สับปะรดหลังเจอวิกฤตหนัก
 22. กรมทหารปืนใหญ่คว้าชัยกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด - MGROnline

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]