ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามพระมหากษัตริย์เอสวาตินี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหากษัตริย์แห่งเอสวาตินี
ตราแผ่นดิน
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตินี
ตั้งแต่ 25 เมษายน พ.ศ. 2529
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเอสวาตินี
รัชทายาทเจ้าชายมาจาฮา
กษัตริย์องค์แรกสมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2 แห่งเอสวาตินี
สถาปนาเมื่อค.ศ. 1968
ที่ประทับอึมบาบานี

หัวหน้าเผ่าสวาซี (ในอดีต–1745)[แก้]

 • พระเจ้ามคูลูโนซี
 • พระเจ้าโคมีซิทา
 • พระเจ้าซูคูทา
 • พระเจ้ามาดลาโซโม
 • พระเจ้านูดโลวู
 • พระเจ้านูงเวคาตี
 • พระเจ้ามาวาวา
 • พระเจ้าซิดวาบาซีลูฟูลี
 • พระเจ้าเกบาเซ
 • พระเจ้าคูเนเน
 • พระเจ้านาบีนูงเว
 • พระเจ้าจาบู นูนเด มาดลาบาเน
 • พระเจ้าฮิลี
 • พระเจ้าดูนโดโบลา
 • พระเจ้าซิฮูบา
 • พระเจ้ามลานเกนี
 • พระเจ้ามซิมูดเซ
 • พระเจ้ามโบโฮโล
 • พระเจ้าเทมบี
 • พระเจ้าซีคูลูมาโลโย
 • พระเจ้าลานกา ซามูเคตี
 • พระเจ้าโนโม (1200–1300)
 • พระเจ้าคาบาโค (1300–1355)
 • พระเจ้าโนซีที่ 1 (1355-1400)
 • พระเจ้าอังวาเนที่ 1 (1400-1435)
 • พระเจ้าดิลามนีที่ 1 (1435–1465)
 • พระเจ้าอึมสวาตีที่ 1 (1480–1520)
 • พระเจ้าอังวาเนที่ 2 (1520–1550)
 • พระเจ้าดิลามนีที่ 2 (1555–1600)
 • พระเจ้าโนซีที่ 2 (1600–1640)
 • พระเจ้ามาวูโซที่ 1 (1645–1680)
 • พระเจ้ามากูดูเลลา (1685)
 • พระเจ้าลูโดงาที่ 1 (1685–1715)
 • พระเจ้าดิลามนีที่ 3 (1720–1744)

กษัตริย์เผ่าสวาซิแลนด์ (1745–1968)[แก้]

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเอสวาตินี[แก้]

พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
สมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2 แห่งเอสวาตินี 2 กันยายน 1968 21 สิงหาคม 1982
สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตินี 25 เมษายน 1986 ยังอยู่ในราชสมบัติ