นายกรัฐมนตรีรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นายกรัฐมนตรี
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
Coat of Arms of the Russian Federation.svg
ตราแผ่นดิน
Dmitry Medvedev official large photo -5.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ดมีตรี เมดเวเดฟ

ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2555
ที่พำนัก พระราชวังเครมลิน
ผู้แต่งตั้ง ประธานาธิบดี
ผู้ประเดิมตำแหน่ง เซียร์เกย์ วิตเต
สถาปนา 6 พฤศจิกายน 1905
เว็บไซต์ http://premier.gov.ru/ (รัสเซีย)

ประธานรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเซีย: Председатель Правительства Российской Федерации) หรือตามบริบทสากลหมายถึง นายกรัฐมนตรี (รัสเซีย: Премьер-министр) เป็นตำแหน่งที่ทรงอำนาจเป็นอันดับสองของสหพันธรัฐรัสเซียรองจากประธานาธิบดี ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 24 แห่งรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในด้านบริหารรัฐกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและคำสั่งประธานาธิบดี เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงให้ประธานาธิบดีพิจารณาแต่งตั้ง ดูแลกิจการภายในประเทศ ลงนามในกฤษฎีกาต่างๆ มอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะรัฐบาล และโดยตำแหน่งแล้ว นายกรัฐมนตรียังเป็นสมาชิกสภาความมั่นคง, สมาชิกคณะผู้นำรัฐบาลในเครือรัฐเอกราช, สมาชิกคณะรัฐสูงสุดของรัฐสหภาพรัสเซียและเบลารุส, สมาชิกสภาประชาคมเศรษฐกิจยูเรเซีย

นายกรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดยการยินยอมของรัฐสภา ต่างจากหลายประเทศที่แต่งตั้งโดยตรงจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง และต้องเป็นผู้ถือสัญชาติรัสเซียเพียงสัญชาติเดียวเท่านั้น ประธานาธิบดีจะต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีภายในสองสัปดาห์หลังจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงให้รัฐสภาให้ความยินยอม หากสภาไม่ให้ความยินยอมประธานาธิบดีต้องเสนอชื่อบุคคลใหม่ภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยที่รัฐสภาสามารถไม่ให้ความยินยอมได้ไม่เกินสามครั้ง หากครบสามครั้งแล้วประธานาธิบดีสามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยปราศจากความยินยอมจากสภาได้ทันที สภาไม่มีอำนาจใดๆที่จะถอดถอนตำแหน่งนี้ได้จนกว่าจะเข้าสู่หกเดือนสุดท้ายของวาระประธานาธิบดี ยกเว้นในยามสงครามหรือภาวะฉุกเฉิน รัฐสภาอาจเสนอญัตติให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้

รัฐสภาของรัสเซียมีการลงมติขอคำยินยอมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไป 17 ครั้ง ซึ่งสภาลงมติยินยอมไป 12 ครั้ง ไม่ยินยอมไป 5 ครั้ง

ก่อน ค.ศ. 1905[แก้]

ภาพ ชื่อ
(เกิด–อสัญกรรม)
ดำรงตำแหน่งระหว่าง ประมุขแห่งรัฐ
สมาชิกคณะองมนตรีแห่งจักรวรรดิรัสเซีย (1726–1730)
Portrait of Alexander Danilovich Menshikov1.jpg Duke Alexander Danilovich Menshikov
(1673–1729)
8 กุมภาพันธ์
1726
8 กันยายน
1727
Catherine I
Catherine I of Russia by Nattier.jpg
(1725–1727)
Peter II
Peter II by anonymous (1800s, Hermitage).jpg
(1727–1730)
Anna
Louis Caravaque, Portrait of Empress Anna Ioannovna (1730).jpg
(1730–1740)
Fyodor Matveyevich Apraksin.jpg Count Fyodor Matveyevich Apraksin
(1661–1728)
8 กุมภาพันธ์
1726
10 พฤศจิกายน
1728
Chancelor G.I.Golovkin by I.Nikitin (1720s, Tretyakov gallery).jpg Count Gavriil Ivanovich Golovkin
(1660–1734)
8 กุมภาพันธ์
1726
6 พฤษภาคม
1727
Генрих Иоганн Фридрих (Андрей Иванович) Остерман.jpg Count Andrey Ivanovich Osterman
(1686–1747)
8 กุมภาพันธ์
1726
6 พฤษภาคม
1727
Князь Дмитрий Михайлович Голицын (1665 — 1737).jpg Knyaz Dmitry Mikhaylovich Golitsyn
(1665–1737)
8 กุมภาพันธ์
1726
6 พฤษภาคม
1727
Johann Gottfried Tannauer 05.jpg Count Pyotr Andreyevich Tolstoy
(1645–1729)
8 กุมภาพันธ์
1726
6 พฤษภาคม
1727
Charles Frederick of Holstein-Gottorp by anonymous (Kuskovo, 18th c.).jpg Count Karl Fridrikh Golshteyn-Gottorpsky
(1700–1739)
8 กุมภาพันธ์
1726
(or มีนาคม 1726)[1]
25 กรกฎาคม
1727
Lesser Coat of Arms of Russian Empire.svg Knyaz Alexey Grigoryevich Dolgorukov
(?–1734)
3 กุมภาพันธ์
1728
4 มีนาคม
1730
Dolgorukov Vasiliy Lukich (painted portrait).jpg Knyaz Vasily Lukich Dolgorukov
(1670–1739)
6 เมษายน
1729
4 มีนาคม
1730
Dolgorukov Vasily Vladimirovich.jpg Knyaz Vasily Vladimirovich Dolgorukov
(1667–1746)
19 มกราคม
1730
4 มีนาคม
1730
Golitsyn M M 1675-1730.jpg Knyaz Mikhail Mikhailovich Golitsyn
(1675–1730)
19 มกราคม
1730
4 มีนาคม
1730
Cabinet ministersแห่งจักรวรรดิรัสเซีย (1731–1741)
Chancelor G.I.Golovkin by I.Nikitin (1720s, Tretyakov gallery).jpg Count Gavriil Ivanovich Golovkin
(1660–1734)
10 พฤศจิกายน
1731
20 มกราคม
1734
Anna
Louis Caravaque, Portrait of Empress Anna Ioannovna (1730).jpg
(1730–1740)
Ivan VI
Ivan VI Antonovich (Oranienbaum).jpg
(1740–1741)
Генрих Иоганн Фридрих (Андрей Иванович) Остерман.jpg Count Andrey Ivanovich Osterman
(1686–1747)
20 มกราคม
1734
10 พฤศจิกายน
1740
Minikh.jpg Count Khristofor Antonovich Minikh
(1683–1767)
10 พฤศจิกายน
1740
3 มีนาคม
1741
Генрих Иоганн Фридрих (Андрей Иванович) Остерман.jpg Count Andrey Ivanovich Osterman
(1686–1747)
(2nd time)
3 มีนาคม
1741
25 พฤศจิกายน
1741
เสนาบดีใหญ่ ณ ศาลสูงสุดแห่งจักรวรรดิรัสเซีย (1756–1762)
Stepaapraxin.jpg Stepan Fyodorovich Apraksin
(1702–1758)
14 มีนาคม
1756
1 ตุลาคม
1757
Elizabeth
Elizabeth of Russia by V.Eriksen.jpg
(1741–1762)
Peter III
Coronation portrait of Peter III of Russia -1761.JPG
(1762)
Lesser Coat of Arms of Russian Empire.svg Count Mikhail Petrovich Bestuzhev-Ryumin
(1688–1760)
14 มีนาคม
1756
2 ตุลาคม
1757
Michail Michajlovitj Golitsyn color.jpg Knyaz Mikhail Mikhailovich Golitsyn
(1684–1764)
14 มีนาคม
1756
17 ธันวาคม
1757
Chancellor bestuzhev.jpg Count Alexey Petrovich Bestuzhev-Ryumin
(1693–1768)
14 มีนาคม
1756
14 กุมภาพันธ์
1758
Alexandr Borisovich Buturlin.gif Count Alexander Borisovich Buturlin
(1694–1767)
14 มีนาคม
1756
17 ตุลาคม
1760
RusPortraits v3-003 Le Comte Pierre Ivanowitch Chouvaloff.jpg Count Peter Ivanovich Shuvalov
(1711–1762)
14 มีนาคม
1756
4 มกราคม
1762
Alexey Antropov 016.jpg Count Mikhail Illarionovich Vorontsov
(1714–1767)
14 มีนาคม
1756
20 มกราคม
1762
Troubetskoy Nikita Yuryevich.jpg Knyaz Nikita Yuryevich Trubetskoy
(1699–1767)
14 มีนาคม
1756
20 มกราคม
1762
RusPortraits v3-063 Graf Aleksandr Ivanovich Shuvalov, 1710-1771.jpg Count Alexander Ivanovich Shuvalov
(1710–1771)
14 มีนาคม
1756
20 มกราคม
1762
Coronation portrait of Peter III of Russia -1761.JPG Grand Duke Peter Fyodorovich Romanov
(subsequently Emperor Peter III)
(1728–1762)
14 มีนาคม
1756
28 มกราคม
1762
Yakov Petrovich Shakhovskoy.jpg Knyaz Yakov Petrovich Shakhovsky
(1705–1777)
16 กันยายน
1760
25 ธันวาคม
1761
Неплюев.jpg Ivan Ivanovich Neplyuev
(1693–1773)
16 กันยายน
1760
20 มกราคม
1762
Vorontsov Roman by Serdyukov.jpg Count Roman Illarionovich Vorontsov
(1707–1783)
28 ธันวาคม
1761
20 มกราคม
1762
สมาชิกImperial Councilแห่งจักรวรรดิรัสเซีย (1762)
Georg Ludwig von Holstein-Gottorp.png Prince Georg Lyudwig Golshteyn-Gottorpsky
(1719–1763)
28 มกราคม
1762
28 มิถุนายน
1762
Peter III
Coronation portrait of Peter III of Russia -1761.JPG
(1762)
Lesser Coat of Arms of Russian Empire.svg Count Pyotr Avgust Fridrikh Golshteyn-Beksky
(1696–1775)
28 มกราคม
1762
28 มิถุนายน
1762
Minikh.jpg Count Khristofor Antonovich Minikh
(1683–1767)
28 มกราคม
1762
28 มิถุนายน
1762
Troubetskoy Nikita Yuryevich.jpg Knyaz Nikita Yuryevich Trubetskoy
(1699–1767)
28 มกราคม
1762
28 มิถุนายน
1762
Alexey Antropov 016.jpg Count Mikhail Illarionovich Vorontsov
(1714–1767)
28 มกราคม
1762
28 มิถุนายน
1762
Lesser Coat of Arms of Russian Empire.svg Aleksandr Nikitich Vilbua
(1713–1788)
28 มกราคม
1762
28 มิถุนายน
1762
Volkonsky Mikhail Nikitich.jpg Knyaz Mikhail Nikitich Volkonsky
(1713–1788)
28 มกราคม
1762
28 มิถุนายน
1762
Melgunov A.P. 2.jpg Aleksey Petrovich Melgunov
(1722–1788)
28 มกราคม
1762
28 มิถุนายน
1762
Heads of Council Affairs at the ศาลสูงสุด (Highest Council) แห่งจักรวรรดิรัสเซีย (1768–1801)
Lesser Coat of Arms of Russian Empire.svg Stepan Fyodorovich Strekalov
(1728–1805)
17 พฤศจิกายน
1768
1776 Catherine II
Profile portrait of Catherine II by Fedor Rokotov (1763, Tretyakov gallery).jpg
(1762–1796)
Paul
Borovikovskiy PtPavla1GRM.jpg
(1796–1801)
Samoylov Alexander Nikolaevich.jpg Count Alexander Nikolayevich Samoylov
(1744–1814)
1776 1787
Lesser Coat of Arms of Russian Empire.svg Ivan Andreyevich Veydemeyer
(1752–1820)
1787 18 พฤศจิกายน
1796
Derzhavin by Borovikovsky (1811, Pushkin museum).jpg Gavriil Romanovich Derzhavin
(1743–1816)
18 พฤศจิกายน
1796
22 พฤศจิกายน
1796
Lesser Coat of Arms of Russian Empire.svg Ivan Andreyevich Veydemeyer
(1752–1820)
(2nd time)
18 พฤศจิกายน
1796
26 มีนาคม
1801
ประธานคณะรัฐมนตรีแห่งจักรวรรดิรัสเซีย (1810–1903)
Rumyan.jpg Count Nikolay Petrovich Rumyantsev[a]
(1754–1826)
1810 1812 Alexander I
Alexander I of Russia by G.Dawe (1826, Peterhof).jpg
(1801–1825)
Nicholas I
Franz Krüger - Portrait of Emperor Nicholas I - WGA12289.jpg
(1825–1855)
Alexander II
Александр-ІІ.-Портрет-Н.-Лаврова.jpg
(1855–1881)
Alexander III
Ivan Kulikov Portrait of Alexander III.jpg
(1881–1894)
St. Nicholas II
Nicholas II, att. Vsevolod Strekalovskiy (1910s, Hillwood museum).jpg
(1894–1917)
Saltykov Nikolay Ivanovich.jpg Count and Knyaz Nikolay Ivanovich Saltykov
(1736–1816)
29 มีนาคม
1812[2]
9 กันยายน
1812 (disputed) [b]
16 พฤษภาคม
1816
Orest Kiprensky 055.jpg Count Sergey Kuzmich Vyazmitinov (disputed) [c]
(1744–1819)
9 กันยายน
1812
15 ตุลาคม
1816
P.V.Lopukhin by S.Shukin (1801).jpg Knyaz Pyotr Vasilyevich Lopukhin
(1753–1827)
25 พฤษภาคม
1816[3]
6 เมษายน
1827
Kochubey Viktor Pavlovich.jpg Knyaz Viktor Pavlovich Kochubey
(1768–1834)
29 เมษายน
1827[4]
3 มิถุนายน
1834
Nikolay Nikolayevich Novosiltsev.jpg Count Nikolay Nikolayevich Novosiltsev
(1761–1838)
11 กรกฎาคม
1834[5]
8 เมษายน
1838
Егор Ботман - портрет князя И.В. Васильчикова.jpg Knyaz Illarion Vasilyevich Vasilchikov
(1776–1847)
9 เมษายน
1838[6]
21 กุมภาพันธ์
1847
Levashov V V.jpg Count Vasily Vasilyevich Levashov
(1783–1848)
31 ธันวาคม
1847[7]
23 กันยายน
1848
Chernyshov Alexander.jpg Knyaz Alexander Ivanovich Chernyshyov
(1785–1857)
1 ธันวาคม
1848[8]
5 เมษายน
1856[8]
Orlov A F-by Kruger.jpg Knyaz Alexey Fyodorovich Orlov
(1787–1862)
พฤษภาคม
1857[9]
มกราคม
1861[10]
Bludov 1872.jpg Count Dmitry Nikolayevich Bludov
(1785–1864)
12 พฤศจิกายน
1861
19 กุมภาพันธ์
1864
Pavel Pavlovich Gagarin.jpg Knyaz Pavel Pavlovich Gagarin
(1789–1872)
24 กุมภาพันธ์
1864[11]
21 กุมภาพันธ์
1872
Pavel Nikolaevich Ignatiev.jpg Count Pavel Nikolayevich Ignatyev
(1797–1879)
21 กุมภาพันธ์
1872[12]
20 ธันวาคม
1879[12]
Valuyev.jpg Count Pyotr Aleksandrovich Valuyev
(1815–1890)
25 ธันวาคม
1879[13]
4 ตุลาคม
1881[13]
Reitern, 1865.jpg Count Mikhail Khristoforovich Reytern
(1820–1890)
4 ตุลาคม
1881[14]
30 ธันวาคม
1886[14]
Ivan Tyurin - Portrait of N.H.Bunge, 1887.jpg Nikolay Khristianovich Bunge
(1823–1895)
1 มกราคม
1887[15]
3 มิถุนายน
1895[15]
Durnovo by Repin.jpg Ivan Nikolayevich Durnovo
(1834–1903)
15 ตุลาคม
1895[16]
29 พฤษภาคม
1903
Sergius Witte Portrait by Ilya Repin.jpeg Count Sergei Yulyevich Witte
(1849–1915)
16 August
1903[17]
22 เมษายน
1906[17]

หลัง ค.ศ. 1905[แก้]

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of office Government Political party Head of state[d]
Russian Empire (1721-1917)
1 Sergei Witte.jpg Count
Sergey Yulyevich Witte
(1849–1915)
6 November 1905 5 May 1906 Witte Independent St. Nicholas II
Nicholas II, att. Vsevolod Strekalovskiy (1910s, Hillwood museum).jpg
(1894–1917)
2 Goremykin.jpg Ivan Logginovich Goremykin
(1839–1917)
5 May 1906 21 July 1906 Goremykin I Independent
3 Stolypin.jpg Pyotr Arkadyevich Stolypin
(1862–1911)
21 July 1906 18 September 1911 Stolypin Independent
4 Vladimir Nikolayevich Kokovtsov.jpg Count
Vladimir Nikolayevich Kokovtsov
(1853–1943)
18 September 1911 22 September 1911 Acting Independent
22 September 1911 12 February 1914 Kokovtsov
5 Goremykin.jpg Ivan Logginovich Goremykin
(1839–1917)
12 February 1914 2 February 1916 Goremykin II Independent
6 Штюрмер Б. (Новгородская область).jpg Baron
Boris Vladimirovich Shtyurmer
(1848–1917)
2 February 1916 23 November 1916 Shtyurmer Independent
7 Alexander Trepov.jpg Alexander Fyodorovich Trepov
(1862-1928)
23 November 1916 20 January 1917 Trepov Independent
8 Nikolai Dimitrievitch Golitsyn.jpg Prince
Nikolai Dmitriyevich Golitsyn
(1850-1925)
20 January 1917 12 March 1917 Golitsyn Independent
Russian Republic (1917)
9 Georgy Lvov, 1919 LOC cropped.jpg Prince
Georgy Yevgenyevich Lvov
(1861–1925)
15 March 1917 20 July 1917 Lvov Constitutional Democratic Party Georgy Lvov
Georgy Lvov 1918.jpg
(1917)
10 Alexander Kerensky LOC 24416.jpg Alexander Fyodorovich Kerensky
(1881–1970)
21 July 1917 1 September 1917 Kerensky I Socialist Revolutionary Party Alexander Kerensky
Kerensky09491v.jpg
(1917)
1 September 1917 7 November 1917 Kerensky II
Russian State (1918–1920)
(De Jure)
[18]
Kolchak (blason).jpg Pyotr Vasilyevich Vologodsky
(1863–1925)
4 November 1918 22 November 1919 Vologodsky
In exile
Socialist Revolutionary Party Alexander Kolchak
KolchaksLastPhoto.jpg
(1918 — 1920)
Kolchak (blason).jpg Viktor Nikolayevich Pepelyayev
(1885-1920)
22 November 1919 4 January 1920 Pepelyayev
In exile
Constitutional Democratic Party
Russian Soviet Federative Socialist Republic (1917-1991)
11 100px Vladimir Ilyich Ulyanov ("Lenin")
(1870–1924)
9 November 1917 21 January 1924 Lenin Communist Party Kamenev
Sverdlov
Vladimirsky
Kalinin
12 Alexejrykov.jpg Alexey Ivanovich Rykov
(1881–1938)
2 February 1924 18 May 1929 Rykov Communist Party Kalinin
13 100px Sergey Ivanovich Syrtsov
(1883–1937)
18 May 1929 3 November 1930 Syrtsov Communist Party
14 Сулимов, Даниил Егорович.jpg Daniil Yegorovich Sulimov
(1890–1937)
3 November 1930 27 July 1937 Sulimov Communist Party
15 Bundesarchiv Bild 183-29921-0001, Bulganin, Nikolai Alexandrowitsch.jpg Nikolay Alexandrovich Bulganin
(1895–1975)
27 July 1937 17 September 1938 Bulganin Communist Party Kalinin
Zhdanov
Badayev
16 100px Vasily Vasilyevich Vakhrushev
(1902–1947)
29 July 1939 2 June 1940 Vakhrushev Communist Party Badayev
17 100px Ivan Sergeyevich Khokhlov
(1895–1973)
2 June 1940 5 May 1942 Khokhlov Communist Party
Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1920-1978).svg Konstantin Dmitrievich Pamfilov
(1901–1943)
5 May 1942 2 May 1943 Acting Communist Party
18 A. Kosygin 1967.jpg Alexey Nikolayevich Kosygin
(1904–1980)
2 May 1943 23 March 1946 Kosygin Communist Party Badayev
Shvernik
19 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1920-1978).svg Mikhail Ivanovich Rodionov
(1907–1950)
23 March 1946 9 March 1949 Rodionov Communist Party Shvernik
Vlasov
20 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1920-1978).svg Boris Nikolayevich Chernousov
(1908–1978)
9 March 1949 20 October 1952 Chernousov Communist Party Vlasov
Tarasov
21 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1920-1978).svg Alexander Mikhailovich Puzanov
(1906–1998)
20 October 1952 24 January 1956 Puzanov Communist Party Tarasov
22 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1920-1978).svg Mikhail Alexeyevich Yasnov
(1906–1991)
24 January 1956 19 December 1957 Yasnov Communist Party
23 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1920-1978).svg Frol Romanovich Kozlov
(1908–1965)
19 December 1957 31 March 1958 Kozlov Communist Party
24 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1920-1978).svg Dmitry Stepanovich Polyansky
(1917–2001)
31 March 1958 23 November 1962 Polyansky Communist Party Tarasov
Ignatov
Organov
25 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1920-1978).svg Gennady Ivanovich Voronov
(1910–1994)
23 November 1962 23 July 1971 Voronov Communist Party Organov
Ignatov
Yasnov
26 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg Mikhail Sergeyevich Solomentsev
(1913–2008)
28 July 1971 24 June 1983 Solomentsev Communist Party Yasnov
27 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg Vitaly Ivanovich Vorotnikov
(1926–2012)
24 June 1983 3 October 1988 Vorotnikov Communist Party Yasnov
Orlov
28 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg Alexander Vladimirovich Vlasov
(1932–2002)
3 October 1988 15 June 1990 Vlasov Communist Party Vorotnikov
29 Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg Ivan Stepanovich Silayev
(1930–)
15 June 1990 11 July 1991 Silayev I Communist Party Vorotnikov
Yeltsin
Khasbulatov
12 July 1991 26 September 1991 Silayev II Khasbulatov
Yeltsin
Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg Oleg Ivanovich Lobov
(1937–)
26 September 1991 6 November 1991 Acting Communist Party Yeltsin
Russian Federation (since 1991)
Boris Yeltsin 1993.jpg บอริส เยลต์ซิน
(1931–2007)
6 November 1991 15 June 1992 rowspan=2Yeltsin—Gaidar Independent บอริส เยลต์ซิน
Борис Николаевич Ельцин.jpg
(1991–1999)
Gaidar in 2008 - crop.jpg เยกอร์ ไกดาร์
(1956–2009)
15 June 1992 14 December 1992 Independent
30 Viktor Chernomyrdin-1.jpg วิคตอร์ เชียร์โนมืยร์ดิน
(1938–2010)
14 December 1992 9 August 1996 Chernomyrdin I Our Home – Russia
10 August 1996 23 March 1998 Chernomyrdin II
31 Sergei Kirienko - World Economic Forum Annual Meeting Davos 2000.jpg เซียร์เกย์ คีรีเยนโค
(1962–)
23 March 1998 24 April 1998 Acting Independent
24 April 1998 23 August 1998 Kiriyenko
Viktor Chernomyrdin-1.jpg วิคตอร์ เชียร์โนมืยร์ดิน
(1938–2010)
23 August 1998 11 September 1998 Acting Our Home – Russia
32 E Primakov 03.jpg เยฟเกนี พรีมาคอฟ
(1929–2015)
11 September 1998 12 May 1999 Primakov Fatherland – All Russia
33 Krievijas Revīzijas palātas priekšsēdētājs (4187361112).jpg เซียร์เกย์ สเตปาชิน
(1952–)
12 May 1999 19 May 1999 Acting Independent
19 May 1999 9 August 1999 Stepashin
34 2008-08-29 Владимир Путин (4).jpeg วลาดีมีร์ ปูติน
(1952–)
9 August 1999 16 August 1999 Acting Unity
16 August 1999 7 May 2000 Putin I วลาดีมีร์ ปูติน
Vladimir Vladimirovich Putin.jpg
(1999–2008)
35 Mikhail Kasyanov par Claude Truong-Ngoc mars 2015.jpg มีฮาอิล คัสยานอฟ
(1957–)
7 May 2000 17 May 2000 Acting Independent
17 May 2000 24 February 2004 Kasyanov
Viktor Khristenko.jpg วิคตอร์ ฮริสเทนโค
(1957–)
24 February 2004 5 March 2004 Acting Independent
36 Mikhail Fradkov (Brasília, 04 April 2006).jpeg มีฮาอิล ฟรัดคอฟ
(1950–)
5 March 2004 7 May 2004 Fradkov I Independent
7 May 2004 12 May 2004 Acting
12 May 2004 14 September 2007 Fradkov II
37 Viktor Zoebkov.jpg วิคตอร์ ซุบคอฟ
(1941–)
14 September 2007 8 May 2008 Zubkov United Russia
38 2008-08-29 Владимир Путин (4).jpeg วลาดีมีร์ ปูติน
(1952–)
8 May 2008 7 May 2012 Putin II United Russia ดมีตรี เมดเวเดฟ
Dmitry Anatolyevich Medvedev.jpg
(2008–2012)
Viktor Zoebkov.jpg วิคตอร์ ซุบคอฟ
(1941–)
7 May 2012 8 May 2012 Acting United Russia วลาดีมีร์ ปูติน
Vladimir Vladimirovich Putin (2nd Presidency).jpg
(2012–)
39 Dmitry Medvedev official large photo -5.jpg ดมีตรี เมดเวเดฟ
(1965–)
8 May 2012 Incumbent Medvedev United Russia

เชิงอรรถ[แก้]

 1. De facto (unofficial) Chairmanของคณะรัฐมนตรี from 8 กันยายน 1802 to 1809 was Alexander Romanovich Vorontsov
 2. Sources which list Vyazmitinov as Saltykov's successor state a date of 9 กันยายน 1812; other sources assert that Saltykov was in office until his death
 3. Some sources (such as the Large Soviet Encyclopedia) list Vyazmitinov as committee minister, while other (such as the HistoryของFatherland encyclopedia) don't mention him at all and instead list Lopukhin as the successor of Saltykov
 4. Head of the Russian Empire (-1917), Head of the Russian Republic (1917), Head of the Russian State (1918-20), Head of the All-Russian Central Executive Committee (RSFSR) (1917-38), Head of the Supreme Soviet of Russia (RSFSR) (1938), Head of the Presidium of the Supreme Soviet (RSFSR) (1938-90), Head of the Supreme Soviet of Russia (RSFSR) (1990-93), President of Russia (1991-)

อ้างอิง[แก้]

 1. แม่แบบ:ВТ-ЭСБЕ
 2. [Knyaz Nikolay Ivanovich Saltykov] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 3. [The Unknown Themis: Documents, Events, People] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). ОЛМА Медиа Групп. 2003. p. 93. ISBN 978-5-224-04224-1.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 4. [Knyaz Viktor Pavlovich Kochubey] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 5. B. V. Ananych, ed. (2008). [Ruling Eliteแห่งจักรวรรดิรัสเซีย: History of Ministries, 1802–1917] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). "Лики России".  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 6. [Illarion Vasilyevich Vasilchikov – Biography] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). Archived from the original on 9 กุมภาพันธ์ 2014. สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 7. Vladimir Nikolayevich Balyazin; Voldemar Nikolayevich Balyazin (2008). Царский декамерон: От Николая I до Николая II. Исторические книги В.Н. Балязина (Historical Books by V. N. Balyazin) (ใน Russian) 2. ОЛМА Медиа Групп. p. 49. ISBN 978-5-373-01976-7. 
 8. 8.0 8.1 [Aleksandr Ivanovich Chernyshov] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 9. [LandownersของPanin Rayon. Knyaz Alexey Fyodorovich Orlov] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 10. [Knyaz Aleksey Fyodorovich Orlov] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). Archived from the original on 7 เมษายน 2014. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 11. [Pavel Pavlovich Gagarin] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). Russian Empire. Archived from the original on 7 เมษายน 2014. สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 12. 12.0 12.1 [Pavel Nikolayevich Ignatyev] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). Russian Empire. Archived from the original on 7 เมษายน 2014. สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 13. 13.0 13.1 [Pyotr Aleksandrovich Valuyev] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). Russian Empire. Archived from the original on 7 เมษายน 2014. สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 14. 14.0 14.1 [Mikhail Khristoforovich Reytern] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). Russian Empire. Archived from the original on 7 เมษายน 2014. สืบค้นเมื่อ 6 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 15. 15.0 15.1 [Nikolay Khristianovich Bunge] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). Russian Empire. Archived from the original on 8 เมษายน 2014. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 16. [Ivan Nikolayevich Durnovo] |trans_title= requires |title= (help) (ใน Russian). Russian Empire. Archived from the original on 8 เมษายน 2014. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 17. 17.0 17.1 "Витте Сергей Юлиевич (sic!)" [Sergey Yuliyevich (sic!) Witte] (ใน Russian). Russian Empire. Archived from the original on 8 เมษายน 2014. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2014. 
 18. State created by the White movement during the Civil War and laid claim to the entire territory of Russia, however, controlled only a small part of the country.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]