ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐเกาหลีเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐ
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ตราประจำตำแหน่ง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
คิม จ็อง-อึน

ตั้งแต่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559
คณะกรรมการกิจการแห่งรัฐเกาหลีเหนือ
จวนพระราชวังต้องห้าม
Ryongsong Residence
ที่ว่าการเปียงยาง
ผู้เสนอชื่อสมัชชาประชาชนสูงสุด
ผู้แต่งตั้งสมัชชาประชาชนสูงสุด
วาระ5 ปี, ต่ออายุได้ไม่จำกัด
ตราสารจัดตั้งรัฐธรรมนูญแห่งเกาหลีเหนือ
ผู้ประเดิมตำแหน่งคิม อิล-ซ็อง
สถาปนา28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
รองรองประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐ
ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐเกาหลีเหนือ
โชซ็อนกึล
조선민주주의인민공화국 국무위원장
ฮันจา
อาร์อาร์Joseon minjujuui inmin gonghwaguk gukmu wiwonjang
เอ็มอาร์Chosŏn minjujuŭi inmin'gonghwaguk kukmu wiwŏnjang

ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐเกาหลีเหนือ[1] (เกาหลี조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장) เป็นประมุขแห่งรัฐของประเทศเกาหลีเหนือ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นสถาบันผู้นำสูงสุดในเกาหลีเหนือ และทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพเกาหลีเหนือ

รัฐธรรมนูญเกาหลีเหนือให้อำนาจประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐในการบริหารกิจการภายในทั้งหมดของประเทศ รวมถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูง[2] การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ[2] อีกทั้งมีอำนาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศสงคราม รวมถึงสามารถออกคำสั่งโดยตรงไปยังกองทัพในช่วงภาวะสงครามได้[2] และยังเป็นผู้ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างเบ็ดเสร็จด้วย

สมัชชาประชาชนสูงสุดเป็นผู้เลือกประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐ[3][4] ซึ่งมาจากเลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลี อันเป็นตำแหน่งเดียวกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้ไม่จำกัด[5]

ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน คือ คิม จ็อง-อึน ซึ่งเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สองเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562[6][7]

อ้างอิง[แก้]

  1. Article 100-106, Section 2 of the Constitution of the Democratic People's Republic of Korea (2019)
  2. 2.0 2.1 2.2 Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea, Article 104
  3. Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea, Article 91
  4. Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea, Article 101
  5. Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea, Article 102
  6. "Kim Jong Un Elected as Chairman of DPRK State Affairs Commission". Korean Central News Agency. 30 June 2016. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 18 June 2016. สืบค้นเมื่อ 8 April 2020. Alt URL
  7. "Supreme Leader Kim Jong Un Elected as Chairman of DPRK State Affairs Commission". Korean Central News Agency. 12 April 2019. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 April 2019. สืบค้นเมื่อ 8 April 2020. Alt URL