สุภิญญา กลางณรงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สุภิญญา กลางณรงค์ (เกิด พ.ศ. 2519 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นนักกิจกรรมทางสังคมด้านการปฏิรูปสื่อ เริ่มต้นทำงานที่บริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จากนั้นได้เข้ามาทำงานที่ฝ่ายเผยแพร่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และเป็นผู้ประสานงานคณะทำงานติดตามมาตรา 40 และ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธาน (คปส.) และผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต

สุภิญญาเป็นที่รู้จักเมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ฟ้องคดีหมิ่นประมาทในคดีอาญาในฐานะจำเลยที่ 1จากนั้นในปลายปี พ.ศ. 2547 ก็ฟ้องซ้ำในคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 400 ล้านบาท เนื่องจากการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, พรรคไทยรักไทย และ บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น ศาลตัดสินยกฟ้องเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549โดยเห็นว่าสุภิญญาให้สัมภาษณ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การสู้คดีชินคอร์ปทำให้สุภิญญาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งยังเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายการแทรกแซงสื่อสมัยรัฐบาลทักษิน

สุภิญญาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2549 สุภิญญาแสดงความเสียใจต่อสาธารณะต่อบทบาทดังกล่าว และได้ลดบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยยุติการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คปส. หลังจากครบวาระ โดยมีนายสุเทพ วิไลเลิศ เป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ คปส. แต่สุภิญญาเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน คปส. และเป็นอนุกรรมาธิการของวุฒิสภาภายใต้การสนับสนุนของ ส.ว.แต่งตั้ง

ปัจจุบันสุภิญญาเธอระงับการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.[1]

ประวัติการศึกษา[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศาลฎีกาพิพากษาคดี 'ปีนสภาต้าน กม.สนช. ปี 50' มีความผิด แต่สั่งรอกำหนดโทษ 2 ปี
  2. http://www.sut.ac.th/ird/VIJAI_Content/finished/Others/NRCT49/cxbib%20pdf/cxbib4935.pdf
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๒๗ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๒
  • สุภิญญา กลางณรงค์. อิสรภาพความคิด. ปาปิรุส พับลิเคชั่น. พ.ศ. 2548. (ส่วนประวัติท้ายเล่ม)
  • สุภิญญา กลางณรงค์ หนังสือ พูดความจริง สำนักพิมพ์ OPENBOOK, 2550

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]