ข้ามไปเนื้อหา

พินิจ รัตนกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไฟล์:Pinit ratanakul.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล นักวิชาการทางชีวจริยธรรม (Bioethics) จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกวิชาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา

หลังจากสอนวิชาปรัชญาที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ย้ายมาก่อตั้งภาควิชามนุษยศาสตร์ ที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล‎ และนำวิชาปรัชญาไปบูรณาการกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการพยาบาล พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรวิชาศาสนาเปรียบเทียบเพื่อสร้างครูอาจารย์สอนวิชาศาสนาในปริบทของศาสนาสัมพันธ์ ต่อจากนั้น ได้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางศาสนาและจริยธรรมที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สมัยที่รองศาสตราจารย์ ดร.มันตรี จุลสมัย เป็นคณบดี และก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2542 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและจริยธรรม สำหรับพระสงฆ์และฆราวาส เพื่อพัฒนาตนให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางศาสนา พร้อมทั้งมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของชีวิตและการทำงาน เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยแห่งนี้ 3 วาระ ติดต่อกัน (19 สิงหาคม 2542 – 20 มกราคม 2554)

ปัจจุบัน พินิจ รัตนกุล เป็นที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิชาการทางปรัชญาและศาสนศึกษา มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เช่น ชีวิต-ความว่างและเสรีภาพ ปรัชญาแห่งความไร้เหตุผล สมาธิวิปัสสนารักษาโรคได้ ปัญญาชนถาม หลวงพ่อจรัญเฉลย งานภาษาอังกฤษในรูปตำราที่เขียนเองตลอดคือ Introduction to Bioethics และในรูปบทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ เช่น Journal of Philosophy and Medicine Eubio Journal of Asian and International Bioethics และ Hastings Center Report นอกจากนั้นเป็นข้อเขียนรวมอยู่ในหนังสือที่ตัวเองหรือที่ผู้อื่นเป็นบรรณาธิการ เช่น เรื่อง Development, Modernization and Tradition in Southeast Asia (ed. Pinit Ratanakul) Contemporary Buddhist Ethics (ed. Damien Keown) Buddhism and Abortion (ed. Demien Keown) Cross-cultural Issues in Bioethics (ed. Heiner Roetz) A Cross-Cultural Dialogue on Health Care Ethics (ed. Harold Coward) และ Encyclopedia of Bioethics (ed. Warren Thomas Reich)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (การสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล วันที่ 2 สิงหาคม 2556)
  • 16 ปี วิทยาลัยศาสนศึกษา: แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (19 สิงหาคม 2556)