ธวัชชัย ไทยเขียว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธวัชชัย ไทยเขียว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562
โฆษกกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
19 มกราคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 (61 ปี)
จังหวัดชัยนาท
คู่สมรส นางเบญจพร ไทยเขียว
ศาสนา พุทธ

นายธวัชชัย ไทยเขียว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม และอดีตโฆษกกระทรวงยุติธรรม[1][2]

ประวัติ[แก้]

นายธวัชชัย ไทยเขียว เกิดเมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ที่ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นบุตรของนายสุเทพ กับนางชิ้น ไทยเขียว ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางเบญจพร ไทยเขียว มีบุตรชาย 2 คนคือ นายชัชชล ไทยเขียว และนายยิ่งคุณ ไทยเขียว

การศึกษา[แก้]

การอบรม[แก้]

 • ผู้บริหารสถานการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 13
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง /Chief Information Officer : CIO รุ่นที่ 15
 • ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 (บยส.9) สำนักงานศาลยุติธรรม
 • นักบริหารระดับสูง สำนักงาน กพ. นบส.1 รุ่นที่ 37
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51
 • การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 2 (พตส.2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า

การรับราชการ[แก้]

 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 เข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาระบบงานศาล
 • 18 มีนาคม พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาจัดระเบียบกระทรวงยุติธรรม
 • 8 มิถุนายน พ.ศ. 2544 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการข้อมูลตุลาการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน[3]
 • พ.ศ. 2546 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
 • พ.ศ. 2547 รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน[4]
 • พ.ศ. 2555 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม[5]
 • พ.ศ. 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว[6]

ภาคเอกชน[แก้]

 • เจ้าหน้าที่กำกับการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 • ผู้ก่อตั้งกลุ่มผู้นำเยาวชนอาสาสมัครเพื่อสังคม (กยอ.)

รางวัล[แก้]

 • ข้าราชการดีเด่นกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554
 • รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
 • บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี ประเภทบุคลากรภาครัฐเนื่องในวันสตรีสากล พ.ศ. 2554
 • รางวัลบุคคลผู้มีผลงานด้านบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด “ธัญญารักษ์อวอร์ด ยอดเยี่ยม ประจำปี 2554” สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลระหว่างประเทศ “International Juvenile Justice without Boarders Award” ในฐานบุคคลที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาเครื่องมือจำแนกเพื่อค้นหาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงและจำเป็นในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ในการจัดประชุมของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนไม่มีพรมแดน รางวัลนานาชาติ (International Juvenile Justice Observatory : IJJO) สหราชอาณาจักร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติและผลงาน นายธวัชชัย ไทยเขียว
 2. [http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99317730&key_word=%B8%C7%D1%AA%AA%D1%C2%20%E4%B7%C2%E0%A2%D5%C2%C7&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= การแต่งตั้งโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 3. http://www.notforsale.in.th/autopagev4/show_page.php?topic_id=230&auto_id=1&TopicPk
 4. “ธวัชชัย ไทยเขียว” ผงาดนั่งเก้าอี้อธิบดีคุมกรมพินิจฯ" ผู้จัดการออนไลน์
 5. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/002/T_0008.PDF
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2557 เล่ม 131 ตอน 27 ข ราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2552 เล่ม 126 ตอน 16 ข ราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 เล่ม 129 ตอน 24 ข ราชกิจจานุเบกษา 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555