ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอนในสาขาวารสารศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ และการสื่อสารแบรนด์
 
== ผู้บริหารปัจจุบันของคณะนิเทศศาสตร์<ref> เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th/about-management.html</ref> ==
 
<br clear="all"/>
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์