ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556
(0 ปี 297 วัน)
ก่อนหน้า สมชาย เสียงหลาย
ถัดไป ปรีชา กันธิยะ
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(1 ปี 66 วัน)
ก่อนหน้า อภินันท์ โปษยานนท์
ถัดไป ชาย นครชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
(0 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า อภินันท์ โปษยานนท์
ถัดไป ชาย นครชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
สมุทรสงคราม
(67 ปี 12 วัน)
คู่สมรส สุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
ศาสนา พุทธ

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล หรือชื่อเล่นว่า แมว (25 กรกฎาคม 2496 — ) ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ 5 มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน จนเคยได้รับการตั้งฉายาจากสื่อมวลชนว่า "อธิบดีออนไลน์" โดยนางปริศนาค่อนข้างโดดเด่น จากบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ (ICH) ซึ่งต้องอาศัยเม็ดเงินเข้ามาผลักดันสนับสนุนจึงจะประสบความสำเร็จ[1]

ประวัติ[แก้]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2496 พื้นเพเป็นคนสมุทรสงคราม สมรสกับ นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย มีบุตร-ธิดา 3 คน[2]

การศึกษา[แก้]

ประสบการณ์การทำงาน[3][แก้]

นอกจากประสบการณ์ในด้านงานวัฒนธรรมแล้ว ยังดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หลายจังหวัด[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ไทยรัฐ. (มปป.). ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).
  2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี. (มปป.). ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คนใหม่. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [2]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).
  3. 3.0 3.1 กระทรวงวัฒนธรรม. (มปป.). นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ ๕ กระทรวงวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [3]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).
  4. ไทยรัฐ311343, สายสะพายสายสี่
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/018-1/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐)]
  6. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล, นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
  7. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล, นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
  8. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล, นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล