แมคโคไรด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อิแลคโทมายซิน (Erythromycin)

แมคโคไรด์ (Macrolide) คือสารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างเป็นวงแลคโทนขนาดใหญ่ โดยทั่วไปมีขนาดของวงประมาณ 12-16 อะตอม ตัวอย่างของสารประกอบแมคโครีดที่พบในธรรมชาติได้แก่ อิแลคโทมายซิน (erythromycin)