โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
Anubancr .jpg
สุโขปัญญา ปฏิลาโภ
(ความได้ปัญญาก่อให้เกิดความสุข)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ ANUBAN CHIANGRAI
อักษรย่อ อ.บ.ช.ร.(ไม่นิยมใช้)
ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2498
ผู้ก่อตั้ง นายวิศิษฐ์ เรืองอัมพร
รหัส 57010068
จำนวนนักเรียน 1,834 คน
เพลง มาร์ชอนุบานเชียงราย
เว็บไซต์

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นสถานศึกษาของรัฐประจำจังหวัดเชียงราย พัฒนาการทางด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย เปิดทำการสอนครั้งแรกใน วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498เดิมทีสังกัดกรมสามัญศึกษา โดยมีนายวิศิษฐ์ เรืองอัมพรเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ว่าราชการประจำจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีเปิด แรกเริ่มมีนักเรียนทั้งสิ้น 27คน ครู2คน คือ นางสาวอุษา บุญค้ำเป็นครูประจำชั้น นางสาวศรีสะอาด สุขานุศาสตร์เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันนี้โรงเรียนอนุบาลเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาปีที่1-6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,761 คน โรงเรียนอนุบาลเชียงรายยังประสบความสำเร็จกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงรายได้เป็นจำนวนมากทั้งหลักสูตร วิทย์คณิต[1]และหลักสูตรภาษาอังกฤษ[2] [3]


ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 487 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ 6ไร่ 1งาน 57 ตารางวา เดิมทีสังกัดกรมสามัญศึกษา เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 โดยมีนายวิศิษฐ์ เรืองอัมพรศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ขออนุมัติและงบประมาณการก่อสร้างต่อกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498โดยมีนายเลื่อน กฤษณะมาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดเชียงรายในเวลานั้นมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด แรกเริ่มมีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน ครู 2คน ได้แก่ นางสาวศรีสะอาด สุขานุศาสตร์เป็นครูใหญ่และมีนางสาวอุษา บุญค้ำเป็นครูประจำชั้น

1 มิถุนายน พ.ศ. 2505 นางสาวศรีสะอาด สุขานุศาสตร์ย้ายไปรับราชการต่อที่กรุงเทพมหานครทำให้ตำแหน่งครูใหญ่ว่างลง ทางกรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งนางอุษา ตันสุวัฒน์ที่ดำรงตำแหน่งครูประจำชั้นในขณะนั้นมาดำรงตำแหน่งแทนนางสาวศรีสะอาด ในขณะเดียวกันบุคลากรทางโรงเรียน คุณครูและนักเรียนก็เพิ่มขึ้นจากก่อนด้วยเช่นกัน ภายหลังนางอุษา ตันสุวัฒน์ย้ายไปรับราชการต่อที่จังหวัดนครสวรรค์ และในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2507กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นางสาวประเทือง โชติช่วงมาดำรงตำแหน่งแทนนางอุษา และได้โอนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายจากกรมสามัญมาขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2521

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้แต่งตั้งนางสาวจุฑามาศ จันทร์เข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นางสาวประเทือง โชติช่วงที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงและสร้างอาคารของโรงเรียนให้เพิ่มมากขึ้น จนในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2543นางสาวจุฑามาศ จันทร์เข็ม เกษียณอายุราชการ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2543สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติแต่งตั้งนายสายันห์ นุกุลมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และได้มีการพัฒนาอาหารกลางวันของนักเรียนให้รับประทานข้าวกล้องเนื่องจากต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและได้เพิ่มสนามเด็กเล่นของเด็กเช่นสนามบาสเก็ตบอลและสนามฟุตบอลให้มีพื้นที่มากขึ้น ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 นายสายันห์ นุกุลลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการและได้มีการโอนย้ายสังกัดโรงเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งนายปรีชา ศรีสุวรรณ์มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายแทนนายสายันห์ นุกุล และได้มีการพัฒนาให้โรงเรียนมีที่กันฝนเพราะจะทำให้นักเรียนไม่เปียกเมื่อฝนตก พัฒนาหม้อกับข้าวเนื่องจากหม้อเก่านั้นไม่สะอาดพอ นอกจากนั้นยังปรับปรุงโรงอาหารและอาคารเรียน และได้ยกเลิกการับประทานข้าวกล้องเป็นอาหารกลางวันเนื่องจากนักเรียนไม่รับประทานข้าวกล้องจนทำให้โรงเรียนขาดทุนและเงินที่จะพัฒนาโรงเรียนซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานและได้มีการนำข้าวขาวมารับประทานแทนแต่ก็ยังมีการผสมข้าวกล้องลงไปเป็นบางครั้ง นอกจากนั้นยังได้นำร้านอาหารมาขายและเพิ่มร้านจำหน่ายกับข้าวในโรงอาหาร จนกระทั่งวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548นายปรีชา ศรีสุวรรณ์เกษียณอายุราชการ ในช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549 นายจำนงค์ พรมจันทร์มารับตำแหน่งแทนนายปรีชา ศรีสุวรรณ์ และได้ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้ติดเครื่องปรับอากาศ ติดโทรทัศน์ตามห้องเรียนเพื่อดีต่อการศึกษาและการสอนของครู และได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาขึ้นเนื่งจากเล็งเห็นว่าห้องเรียนวิชาศิลปะและห้องเรียนวิชาการงานอาชีพคับแคบและอากาศไม่ถ่ายเท ต่อมานายมงคล สุภามณีเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการต่อจากนายจำนงค์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

14 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีพื้นที่เล็ก แคบและไม่สามารถขยับขยายได้ ฝ่ายบริหารจึงได้ทำการยุบโรงเรียนบ้านสันต้นเปารวมเข้ากับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (บ้านสันต้นเปา) เพื่อลดความแออัดภายในโรงเรียนและเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงรองรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและห้องเรียนพิเศษจีน ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (บ้านสันต้นเปา) ฝ่ายบริหารได้จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ทรุดโทรมให้ทันสมัยและรองรับแก่ความต้องการของห้องเรียนพิเศษ ด้วยเหตุนี้ทำให้ได้มีการแบ่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ6 รวมถึงนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ย้ายไป เรียนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (บ้านสันต้นเปา) ส่วนนักเรียนห้องธรรมดาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงรายตามเดิม

15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ทำการย้ายนักเรียนและบุคลากรบางส่วนจากโรงเรียนอนุบาลเชียงรายไปโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (บ้านสันต้นเปา)ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4-6 ห้องทั้งหมด และครูบุคลากรบางส่วน

สัญลักษณ์[แก้]

 • คำขวัญ "มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา"
 • ปรัชญา "ความรู้ คู่คุณธรรม"
 • คติพจน์ "สุโขปัญญา ปฏิลาโภ(ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข)"
 • ตรา โรงเรียนอนุบาลเชียงรายใช้สัญลักษณ์เป็นรูป อ ล้อมรอบ ตราดอกบัวตูม มี คติพจน์ และชื่อโรงเรียนล้อมรอบตรา อ ดอกบัว
 • เพลง "เพลงมาร์ชอนุบาลเชียงราย" เรียกโดยย่อว่า "เพลงมาร์ชอนุบาล"

อาคารเรียนและสถานที่อื่นๆ[แก้]

 • อาคารกาญจนาภิเษก เป็นอาคารของห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์(ห้องเรียนสีเขียว) ห้องประชุมใหญ่และห้องสมุด
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา เป็นอาคารที่สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมีพระชนมายุครบ50ปี เป็นอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่3,4,6และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์2 เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียน
 • อาคาร2 เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ
 • อาคาร3 เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
 • อาคาร4 เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2
 • อาคาร5 เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล
 • อาคารเด็กหัวแหลม เป็นอาคารศึกษาของเด็กในโครงการเด็กหัวแหลมหรือGTX ซึ่งเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม สิ่งที่จะสอนคือวิชาที่เหนือหลักสูตรของแต่ละระดับ เช่นคณิตศาสตร์ม.1 วิทยาศาสตร์ม.1เป็นต้น
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา เป็นอาคารที่สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมีพระชนมายุครบ80ปี เป็นอาคารเรียนวิชาหมวดหมู่ศิลปะ
 • อาคารวิชาการงานอาชีพ เป็นอาคารฝึกงานและเรียนวิชาการงานอาชีพ
 • โรงอาหาร เป็นสถานที่ที่นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน บางครั้งที่โรงเรียนประชุมใหญ่หรือประชุมผู้ปกครองก็มักใช้อาคารนี้

สระว่ายน้ำ

อ้างอิง[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]