น้ำแม่ลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
น้ำแม่ลาว
Lao river-Ban Tha Sai36.JPG
น้ำแม่ลาวที่บ้านท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทร มหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำ ระบบแม่น้ำโขง
ลุ่มน้ำประธาน ลุ่มน้ำกก
ชื่อแหล่งน้ำ น้ำแม่ลาว
ข้อมูลทั่วไป
ไหลผ่าน อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ความยาว 200 กม.
พื้นที่ลุ่มน้ำ 3224
ต้นน้ำ ขุนลาว
ที่ตั้งของต้นน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ท้ายน้ำ น้ำแม่กก
ที่ตั้งของท้ายน้ำ รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองเชียงรายกับอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ระดับความสูงของท้ายน้ำ 386
แผนที่

น้ำแม่ลาว[1] เป็นแม่น้ำสายหนึ่งในจังหวัดเชียงราย มีต้นน้ำเกิดจากดอยนางแก้วในทิวเขาผีปันน้ำ ในเขตบ้านขุนลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไหลผ่าน อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย จากนั้นเป็นเส้นแบ่งเขตอำเภอพานกับอำเภอแม่ลาว เข้าอำเภอแม่ลาว อำเภอเมืองเชียงราย เข้าสู่อำเภอเวียงชัย และท้ายน้ำเป็นเส้นกั้นเขตระหว่างอำเภอเวียงชัยกับอำเภอเมืองเชียงราย บรรจบน้ำแม่กกท้ายฝายเชียงราย[2]

ลำน้ำสาขาที่สำคัญ[แก้]

  • น้ำแม่เจดีย์
  • น้ำแม่ปูนหลวง
  • น้ำแม่ตาช้าง
  • น้ำแม่สรวย

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 119.
  2. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย