การขนส่งในจังหวัดเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่โครงข่ายเส้นทางหลักในจังหวัดเชียงราย

การขนส่งในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขนส่งทางถนน เนื่องจากไม่มีการขนส่งระบบรางในจังหวัด ถนนสายหลักในจังหวัด คือ ถนนพหลโยธิน และมีท่าอากาศยานหนึ่งแห่ง คือ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ทางถนน[แก้]

โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน[แก้]

จังหวัดเชียงรายมีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมเป็นโครงข่ายครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ โดยแบ่งการควบคุมดูแลโดย 2 แขวงทางหลวง ได้แก่ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 และ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ) รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดเชียงรายแสดงดังตารางต่อไปนี้

แผนที่โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดเชียงราย
ทางหลวง ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด ระยะทาง (กม.)
Thai Highway-1.svg กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) รวมทางยกระดับอนุสรณ์แห่งชาติ-รังสิต 18+100 994+749 970.919+
Thai Highway-107.svg เชียงใหม่ - แม่จัน 4+172 240+301 236.14
Thai Highway-109.svg แม่สรวย - ฝาง 0+000 61+133 61.133
Thai Highway-118.svg เชียงใหม่ - สันป่าสัก 0+000 158+650 158.65
Thai Highway-120.svg พะเยา - แม่ขะจาน 0+000 60+541 60.541
Thai Highway-123.svg ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย 0+000 8+683 8.683
Thai Highway-1016.svg แม่จัน - เชียงแสน 0+000 30+434 30.434
Thai Highway-1020.svg เชียงราย - เชียงของ 0+000 139+218 139.218
Thai Highway-1021.svg แม่ต๋ำ - เทิง 0+000 100+157 100.157
Thai Highway-1089.svg ผาเดื่อ - ห้วยหินฝน 0+000 11+916 11.916
Thai Highway-1093.svg สบบง - ผาตั้ง 0+000 89+767 89.767
Thai Highway-1098.svg กิ่วพร้าว - แก่นใต้ 0+000 55+013 55.013
Thai Highway-1126.svg พาน - ห้วยงิ้ว 0+000 62+554 62.554
Thai Highway-1128.svg เชียงเคี่ยน - ป่าแงะ 0+000 9+157 9.157
Thai Highway-1129.svg ทางเข้าเชียงแสน 2+587 3+313 0.726
Thai Highway-1130.svg ป่าซาง - กิ่วสะไต 0+000 50+553 50.553
Thai Highway-1149.svg ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน 0+000 43+726 43.726
Thai Highway-1150.svg ปิงโค้ง - เวียงป่าเป้า 0+000 82+043 82.043
Thai Highway-1152.svg หัวดอย - ต้าตลาด 0+000 49+427 49.427
Thai Highway-1155.svg บ้านปี้ - บ้านลุง 0+000 81+065 81.065
Thai Highway-1173.svg ศรีเวียง - แม่เลียบ 0+000 47+133 47.133
Thai Highway-1174.svg สันต้นมื่น - ทุ่งงิ้ว 0+000 84+182 84.182
Thai Highway-1181.svg แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน 0+000 14+365 14.365
Thai Highway-1190.svg จำบอน - เหมืองง่า 0+000 23+175 23.175
Thai Highway-1202.svg พะเยา - ป่าแดด 0+000 45+462 45.462
Thai Highway-1208.svg ร่องขุ่น - สวนดอก 0+000 4+767 4.767
Thai Highway-1209.svg บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก 0+000 29+322 29.322
Thai Highway-1211.svg หนองเหียง - ดงมะดะ 0+800 30+509 29.709
Thai Highway-1222.svg บ้านหงาว - บ้านเหล่า 0+000 6+189 6.189
Thai Highway-1232.svg อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย 0+000 12+467 12.467
Thai Highway-1233.svg ศรีทรายมูล - บ้านด้าย 0+000 6+300 6.3
Thai Highway-1234.svg ทางเข้าพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์ฯ 0+000 3+835 3.835
Thai Highway-1271.svg ปงน้อย - สันทราย 0+000 14+452 14.452
Thai Highway-1290.svg แม่สาย - เชียงของ 0+000 93+027 93.027
Thai Highway-1292.svg ห้วยข้าวก่ำ - แม่ลอยไร่ 0+868 37+397 33.276
Thai Highway-1299.svg เวียงชัย - บ้านปง 0+000 5+100 5.1
Thai Highway-1306.svg ห้วยสัก - บ้านดอน 0+000 15+579 15.579
Thai Highway-1326.svg ร่องบัวทอง - สบเปา 0+000 13+896 13.896
Thai Highway-1334.svg ผาบือ - ดอยช้างมูบ 0+000 33+247 33.247
Thai Highway-1338.svg ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง 0+000 19+440 19.44
Thai Highway-1354.svg ทางเข้าพาน 0+000 2+480 2.48
Thai Highway-1356.svg ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ 0+000 5+218 5.218
Thai Highway-1378.svg สามัคคีใหม่ - ห้วยปู 0+000 12+925 12.925
Thai Highway-1384.svg บ้านใหม่ - น้ำตกขุนกรณ์ 0+000 11+350 11.35
Thai Highway-1385.svg แม่ต๋ำน้อย -ชมภู 0+000 6+892 6.892
Thai Highway-1387.svg ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำขุ่น 0+000 2+943 2.943
Thai Highway-1388.svg ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง 0+000 8+444 8.444
Thai Highway-1389.svg สถานีเพาะเลี้งสัตว์ป่าดอยตุง - วัดพระธาตุดอยตุง 0+000 2+662 2.662
Thai Highway-1390.svg ทางเข้าพระธาตุดอยตุง 0+000 1+137 1.137
Thai Highway-1409.svg ทางเข้าสะพานมิตรภาพแม่สายแห่งที่2(ไทย/พม่า) 0+000 5+000 5
Thai Highway-1410.svg ไชยเจริญ - บ้านด้าย 0+000 2+617 2.617
Thai Highway-1417.svg ทางเข้าห้วยค้อนก้อม 0+000 0+616 0.616
Thai Highway-1418.svg ทางเข้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0+000 2+600 2.6

การเดินทางโดยรถยนต์และรถทัวร์[แก้]

การเดินทางไปจังหวัดเชียงรายโดยรถยนต์และรถทัวร์ (โดยสารประจำทาง) : สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่

 1. เส้นทางกรุงเทพฯ-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย (สายเอเชีย หรือสายเก่า AH2) จากจ.ปทุมธานีมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่อำเภอวังน้อย จากนั้นผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้งที่ จ.ชัยนาท ตรงไป จ.นครสวรรค์ ผ่าน กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่ อำเภอเถิน ตรงไปจังหวัดลำปาง ผ่าน อำเภองาว แล้วตรงไปจังหวัดพะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร
 2. เส้นทางกรุงเทพฯ-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย (สายใหม่ AH13-AH2) ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้แยกขวามือไปตามทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 (พิษณุโลก-เด่นชัย) จากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึงอำเภอเด่นชัย ให้เลี้ยวไปทางจังหวัดแพร่ ตามทางหลวงหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) จนถึงอำเภอร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 103 ไปบรรจบกับถนนพหลโยธินที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง เข้าสู่จังหวัดพะเยา แล้วตรงต่อไปจนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร
 3. เส้นทางกรุงเทพฯ-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-นครสวรรค์-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 จนไปถึงจังหวัดลำปาง จึงเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เชียงใหม่) ผ่านไปจังหวัดลำพูน แล้วเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านดอยสะเก็ต แม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 900 กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูนมาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 ผ่าน จ.ตาก จ.กำแพงเพชร และ จ.นครสวรรค์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

การเดินทางรถโดยสารประจำทาง[แก้]

จังหวัดเชียงรายมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองในภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านความเจริญทางธุรกิจ และการขนส่งผู้โดยสาร ในด้านการท่องเที่ยวและบริการ จากสถานีขนส่งสายเหนือ มีรถยนต์โดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศจากกรุงเทพฯ สู่เชียงรายทุกวัน วันละหลายเที่ยว บริษัทที่ให้บริการเดินทางรถประจำทาง ทั้งรถปรับอากาศชั้นที่ 1 ชั้น 2 วีไอพี (พิเศษ) และรถโดยสารธรรมดา นอกจากนี้จากสถานีขนส่งเชียงราย สามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยได้อีกด้วย ซึ่งมีสถานีขนส่งให้บริการสองแห่ง ดังต่อไปนี้

 1. สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (เทศบาลนครเชียงราย) (เฉพาะระหว่างอำเภอต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง)
 2. สถานีขนส่งแห่งที่ 2 (ท่าตะเคียนคู่) (เฉพาะระหว่างภูมิภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร)

นอกจากนี้ยังมีรถประจำทางระหว่างจังหวัด ที่เดินรถระหว่างเชียงรายไปยัง กรุงเทพมหานคร พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ เชียงใหม่ น่าน ตาก (แม่สอด) กำแพงเพชร นครสวรรค์ นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก อุดรธานี เลย ขอนแก่น สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) สงขลา (หาดใหญ่) และภูเก็ต

รายชื่อสายรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด[แก้]

 • สายกรุงเทพฯ
 1. สาย 90 กรุงเทพ-เชียงราย (ก) (กรุงเทพ-นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย / สายเก่า) บริษัท นครชัยแอร์ สมบัติทัวร์ อินทราทัวร์
 2. สาย 909 กรุงเทพ-เชียงราย (ข) (กรุงเทพ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-พะเยา-เชียงราย / สายใหม่) บริษัท บขส. จำกัด สมบัติทัวร์ เชิดชัยทัวร์ บางกองบัสไลน์
 3. สาย 962 กรุงเทพ-เชียงของ (กรุงเทพ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงคำ-เชียงของ / สายใหม่) บริษัท บขส. จำกัด สมบัติทัวร์ บางกองบัสไลน์
 4. สาย 957 กรุงเทพ-แม่สาย (กรุงเทพ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย-แม่สาย / สายใหม่) บริษัท บขส. จำกัด สมบัติทัวร์ เชิดชัยทัวร์ บางกองบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์
 5. สาย 3 กรุงเทพ-เชียงแสน (กรุงเทพ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย-เชียงแสน / สายใหม่) บริษัท บขส. จำกัด สมบัติทัวร์
 • สายเหนือ
 1. สาย 148 เชียงใหม่-เชียงราย (รถพัดลม) (เชียงใหม่-ลำพูน-ดอยติ-ลำปาง-งาว-พะเยา-พาน-เชียงราย) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 2. สาย 149 เชียงใหม่-แม่สาย (รถพัดลม) (เชียงใหม่-ลำพูน-ดอยติ-ลำปาง-งาว-พะเยา-พาน-เชียงราย-แม่จัน-แม่สาย) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 3. สาย 671 เชียงใหม่-เชียงของ (รถปรับอากาศ) (เชียงใหม่-แม่ขะจาน-วังเหนือ-พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-เชียงคำ-เทิง-เชียงของ) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 4. สาย 166-1 เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงของ (รถปรับอากาศ) (เชียงใหม่-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า-แม่สรวย-เชียงราย-เทิง-เชียงของ) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 5. สาย 166-2 เชียงใหม่-เชียงราย (รถปรับอากาศ) (เชียงใหม่-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า-แม่สรวย-เชียงราย) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 6. สาย 166 เชียงใหม่-เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ (รถปรับอากาศ) (เชียงใหม่-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า-แม่สรวย-เชียงราย-แม่จัน-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 7. สาย 1241 เชียงราย-แม่สาย (รถตู้ปรับอากาศ) (เชียงราย-บ้านดู่-ม.แม่ฟ้าหลวง-แม่จัน-แม่คำ-ห้วยไคร้-แม่สาย) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 8. สาย 1245 เชียงราย-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ (รถตู้ปรับอากาศ) (เชียงราย-บ้านดู่-ม.แม่ฟ้าหลวง-แม่จัน-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 9. สาย 150 เชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองคำ (รถปรับอากาศ ข) (เชียงใหม่-ลำพูน-ดอยติ-ลำปาง-งาว-พะเยา-พาน-เชียงราย-แม่จัน-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 10. สาย 144 เชียงราย-เด่นชัย (รถตู้ปรับอากาศ) (เชียงราย-พาน-พะเยา-งาว-แพร่-เด่นชัย) บริษัท แพร่ยานยนต์ขนส่ง (หนานคำทัวร์) จำกัด
 11. สาย 673 แม่สาย-เชียงราย-แม่สอด (รถปรับอากาศ) (แม่สาย-เชียงราย-พะเยา-ม.พะเยา-งาว-ลำปาง-เถิน-ตาก-แม่สอด) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ
 1. สาย 661 เชียงราย-นครพนม (นครพนม-สกลนคร-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลย-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย) บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด
 2. สาย 651 นครราชสีมา-แม่สาย (นครราชสีมา-สระบุรี-โคกสำโรง-ตากฟ้า-เขาทราย-วังทอง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย-แม่สาย) บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด
 3. สาย 633 ขอนแก่น-เชียงราย (ขอนแก่น-ชุมแพ-หล่มสัก-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-งาว-พะเยา-เชียงราย) บริษัท สมบัติทัวร์ และอีสานทัวร์
 4. สาย 587 อุบลราชธานี-เชียงราย (อุบลราชธานี-ศีรษะเกษ-สุรินทร์-บุรีรัมย์-พล-ชัยภูมิ-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
 5. สาย 841 แม่สาย-บึงกาฬ (แม่สาย-เชียงราย-พะเยา-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-หล่มสัก-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 6. สาย เชียงราย-มุกดาหาร (มุดดาหาร-กาฬสินธุ์-ขอนแก่น-ชุมแพ-หล่มสัก-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย) บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ขนส่ง จำกัด (เร็วๆ นี้)
 • สายตะวันออก
 1. สาย 660 ระยอง-เชียงราย-แม่สาย (ระยอง-พัทยา-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระบุรี-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย-แม่สาย) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
 2. สาย 660 ระยอง-เชียงราย-แม่สาย (รถด่วนพิเศษ VIP) (ระยอง-พัทยา-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระบุรี-นครสวรรค์-ตาก-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย-แม่สาย) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
 3. สาย เชียงราย-ตราด-แหลมงอบ (แหลมงอบ-ตราด-จันทบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา-นครนายก-สระบุรี-ลพบุรี-ตากฟ้า-พิจิตร-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย) บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ขนส่ง จำกัด (เร็วๆ นี้)
 • สายภาคกลาง
 1. สาย 622 พิษณุโลก-เชียงราย-แม่สาย (พิษณุโลก-สุโขทัย-สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย-แม่สาย) บริษัท สุโขทัยวินทัวร์ จำกัด
 2. สาย 622 พิษณุโลก-เชียงราย-แม่สาย (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย-แม่สาย) บริษัท สุโขทัยวินทัวร์ จำกัด
 3. สาย 624 พิษณุโลก-เชียงของ (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-จุน-เชียงคำ-เทิง-เชียงของ) บริษัท สุโขทัยวินทัวร์ จำกัด
 4. สาย 663 นครสวรรค์-เชียงราย (นครสวรรค์-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย) บริษัท นครสวรรค์ยานยนต์ (ถาวรฟาร์มทัวร์) จำกัด
 • สายใต้
 1. สาย 780 ภูเก็ต-เชียงราย (ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี-ชุมพร-ประจวบฯ-หัวหิน-เพชรบุรี-อยุธยา-นครสวรรค์-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 2. สาย 877 หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย (แม่สาย-เชียงราย-พะเยา-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-นครสวรรค์-สุพรรณบุรี-นครปฐม-ชุมพร-ทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่-ด่านนอก) บริษัท ปิยะชัยพัฒนา จำกัด

ทางอากาศ[แก้]

การขนส่งมวลชนทางอากาศในจังหวัดเชียงราย มีท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ทางรถไฟ[แก้]

จังหวัดเชียงรายไม่มีระบบการขนส่งทางรถไฟ แต่สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดเชียงรายได้ โดยการโดยสารรถไฟสายเหนือลงที่สถานีรถไฟนครลำปางเป็นระยะทางหกร้อยสี่สิบสองกิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงตัวเมืองเป็นระยะทางอีกสองร้อยสามสิบสี่กิโลเมตร รวมเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตร