รายชื่อโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร (เขตดุสิต)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โบราณสถานที่มีรายชื่อในหน้านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สีเหลืองบนแผนที่

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร (เฉพาะในเขตดุสิต) รวบรวมโดยกรมศิลปากร

เชิงอรรถ[แก้]

  1. ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
  2. ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณอาคารชุดที่พักอาศัย
  3. ปัจจุบันบริเวณวังเป็นที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยตำหนักใหญ่ได้ถูกรื้อไปแล้ว เหลือเพียงเรือนไม้สองชั้นหลังเล็ก ๆ ซึ่งภายหลังมีการตั้งชื่อว่า "เรือนหมอพร"
  4. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบริษัทเอกชน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]