วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
Archivasilp Art Vocational College

Archivasilp Art Vocational College
Logo AA.C.png
ที่ตั้ง
เลขที่ 268 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูล
ชื่ออื่นอชศ. / AA.C.
ประเภทวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
คำขวัญทักษะศิลป์ดี มีจิตสาธารณะ
สถาปนา29 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อำนวยการสมนึก สมรรถกิจขจร
ระดับปีที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา
สี████ สีเหลือง สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชอาชีวศิลปศึกษา
เว็บไซต์www.archivasilp.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ (อังกฤษ: Archivasilp Art Vocational College) เดิมชื่อโรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา เป็นโรงเรียนศิลปะเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งปีพ.ศ. 2504 ตามใบอนุญาตเลขที่ 70 ฝ 2504 ของกรมสามัญศึกษา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2504 ตามใบอนุญาตเลขที่ 70/2504 ของกรมวิสามัญศึกษา ตั้งเลขที่ 268/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯมหานคร

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2504 ได้ย้ายไปตั้งที่บ้านเลขที่ 268 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านของหลวงศักดิ์นายเวร และใช้สถานที่นี้มาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยใช้ชื่ออาคารหลวงศักดิ์นายเวร เพื่อให้เป็นเกียรติแก่เจ้าของเดิม

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตมาเป็น นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ โรงเรียนวิมลพณิชยการ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ และโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี เปิดสอนประเภทวิชาพณิชยกรรม เป็นโรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ รวม 5 แห่ง และด้วยความมานะพยายาม และความตั้งใจของ นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์ ที่ต้องการเห็นความสำเร็จของกุลบุตร- กุลธิดา ของชาติทั้งด้านพาณิชยกรรม และด้านศิลปะ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีตลอดจนสิ่งอำนวยประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทางด้านตลาดแรงงาน

หลักสูตร[แก้]

เปิดการศึกษา เป็น 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่ง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม