คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
150px
ชื่ออังกฤษFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
ที่อยู่ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
วันก่อตั้ง3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548(13 ปี 316 วัน)
คณบดีบรรจง สมบูรณ์ชัย
สีประจำคณะ         สีน้ำตาล-ทอง
เว็บไซต์http://www.arch.mju.ac.th
ไฟล์:Eamju.jpg
ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประวัติการก่อตั้ง คณะได้รับการสถาปนาในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ได้ยกฐานะจากภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง (รับนักศึกษาจากสายอาชีวศึกษาเช่น เกษตร เทคนิค เทคนิคสถาปัตย์ ฯ) ตั้งแต่ 2527 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปี 2538 ได้เปิดสอน สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 5ปี โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้มีคณาจารย์ 3 ท่านที่เป็นผู้บุกเบิกสร้างหลักสูตรขึ้นมา ได้แก่ อาจารย์สมพร ยกตรี (แม่โจ้รุ่น 20) อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์ (พืชสวน แม่โจ้รุ่น 36) และ รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร (Master in Landscape architecture, University of Michigan) [1]

ที่ตั้ง[แก้]

อาคารภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ประวัติ[แก้]

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 3 หลักสูตรคือ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้[4]
ชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ศิริชัย หงษ์วิทยากร พ.ศ. 2548พ.ศ. 2551
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียงศักดิ์ ศรีเงินยวง พ.ศ. 2551พ.ศ. 2555
3. อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย พ.ศ. 2555พ.ศ. 2559
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียงศักดิ์ ศรีเงินยวง พ.ศ. 2559 — ปัจจุบัน

กิจกรรมของคณะ[แก้]

ครอบครูกิ๋นอ้อ[แก้]

กิจกรรมครอบครูกิ๋นอ้อ หรือก็คือกิจกรรมไหว้ครูศิลปะแบบประเพณีล้านนา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน กิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นพิธีทางพุทธศาสนา มีการทำบุญ ตักบาตร จากนั้นจะเป็นพิธีไหว้ครูตามความเชื่อแบบล้านนา[5][6][7]

สถาปัตยกรรมการละคร[แก้]

กิจกรรมการแสดงละครที่นักศึกษาในคณะฯได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยทีมงานทั้งหมดเป็นนักศึกษาของคณะฯ เปิดการแสดงปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถือเป็นคณะแรกที่จัดการแสดงละครเวทีขึ้นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้[8][9][10]

รายชื่อการแสดงในโครงการสถาปัตยกรรมการละคร[10]
พ.ศ. ชื่อเรื่อง อ้างอิง
พ.ศ. 2542 หุย [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2543 PALERMO [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2544 THE DOLLS [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2545 บังเอิญ [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2546 บู๊เฮี๊ยบ [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2547 LUCITANIA [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2548 ชึนเก็ตซึ: คืนไร้จันทร์ [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2549 อำ [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2550 PASSE [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2552 ฮักฮาน [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2553 WHYIN [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2554 VERLASSEN [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2555 กลิ่นแก้ว [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2556 อัคบาราห์ (ARKBARA) [11]
พ.ศ. 2557 เมอาห์ (MEAH) [12]
พ.ศ. 2558 2599 [13]
พ.ศ. 2559 นาชา [14]
พ.ศ. 2560 ย้อมยิ้ม [15]
พ.ศ. 2561 อานาตะ (あなた) [16]
พ.ศ. 2562 ENNUSSUS: ความรัก ความแค้น แดนคำสาป [17]

การประชุมวิชาการ[แก้]

 • การประชุมวิชาการภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม

เป็นงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดประชุมครั้งแรก ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [18]

 • การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรม และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

เป็นงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ในด้าน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ผังเมืองและชุมชน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดประชุม ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่[19]

ลองเครื่องสถาปัตย์[แก้]

เป็นกิจกรรมที่หลักสูตรสถาปัตยกรรม จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ทดลองเรียนในช่วงสั้น ๆ[20]

เกียรติประวัติ[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปูชนียาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ศิริชัย หงษ์วิทยากร เป็น 1 ใน 8 บุคคล ตามโครงการตามหาบุคคลในภาพถ่าย ที่มีโอกาสถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ12 สิงหาคม 2559 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม [21][22]
อาจารย์ บรรจง สมบูรณ์ชัย ผู้ริเริ่มโครงการ "หมอต้นไม้" เป็น 1 ใน "ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม" (100 Faces of Thailand's Innovation Inspirers) คัดเลือกโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [23][24][25][26]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา ปีที่เข้าศึกษา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ธีร์ นันทวริศ ภูมิสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2538 ผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ 3D "พระผู้เป็นที่รัก" และงานออกแบบดิจิตัลอาร์ทให้การประกวดนางงามจักรวาล พ.ศ. 2561 (Miss Universe 2018) [27][28][29][30][31]
ธัชกร ตั้งธนกรกิจ ภูมิสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2540 ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบชุดประจำชาติ ให้ผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาล ปีพ.ศ. 2552 (Miss Universe 2009) จากประเทศไทย โดยผลงานออกแบบชื่อ “ญ.งามท้องถิ่นสุวรรณภูมิ” ได้รับรางวัลชุดประจำชาติอันดับที่ 3 จากเวทีประกวดดังกล่าว [32][33][34]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.landscape.mju.ac.th
 2. http://www.arch.mju.ac.th/web2014/academic.aspx
 3. http://arch.mju.ac.th/2018/course.php?p=eu
 4. http://www.faed.mju.ac.th/it/about_us/?p=board
 5. แทนวุธธา ไทยสันทัด. 2553. "การเปรียบเทียบทัศนคติและความเชื่อเรื่องการครอบครูในสถาบันศิลปะ". เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 6. http://www.ebooks.in.th/ebook/23092/การเปรียบเทียบทัศนคติและความเชื่องานครอบครูในสถาบันศิลปะ_รวมเล่ม
 7. https://www.youtube.com/watch?v=ONGxWLLnbCM
 8. http://www.faed.mju.ac.th/it/dept_pr/news_view.asp?act_id=576
 9. https://campus.campus-star.com/actale/20649.html
 10. 10.0 10.1 https://www.facebook.com/MEAH.MJU/
 11. http://www.faed.mju.ac.th/it/dept_pr/news_view.asp?act_id=576
 12. https://business.facebook.com/MEAH.MJU/photos/a.287556641357371/522693114510388/?type=3&theater
 13. https://business.facebook.com/MEAH.MJU/photos/a.498081580304875/719884708124560/?type=3&theater
 14. https://www.youtube.com/watch?v=CfJZ3ad2U3E
 15. https://business.facebook.com/MEAH.MJU/photos/a.287556641357371/1191323314314028/?type=3&theater
 16. https://business.facebook.com/MEAH.MJU/photos/a.287561021356933/1545877178858638/?type=3&theater
 17. https://www.facebook.com/MEAH.MJU/
 18. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2556. "เอกสารการประชุมวิชาการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่." เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 19. https://arch.kku.ac.th/pr/?p=5710
 20. http://www.faed.mju.ac.th/it/Dept_PR/Publish/year09-vol02.pdf
 21. http://www.komchadluek.net/news/edu-health/237703
 22. https://www.matichon.co.th/education/news_242542
 23. http://innoinspirebynia.com/face084/?fbclid=IwAR0IJXhU0cTrpjBVKTr_DU2lZvyuk5JLI0vbsuQLBEj7WUX19Y2nUqLBiPk
 24. https://www.youtube.com/watch?v=90yZ30mEJuQ
 25. วนบุษป์ ยุพเกษตร. 2562. "นครสีเขียวและผู้พิทักษ์". คิด: Creative Thailand. 10 (4): 34
 26. http://www.saisawankhayanying.com/s-featured/lightning-talk-23-10-57/
 27. http://www.smesreport.com/column.php?id=006845
 28. https://www.youtube.com/watch?v=_jXu074_IaM
 29. https://www.thairath.co.th/content/784902
 30. http://www.okmagazine-thai.com/digitalartmissuniverse2018/
 31. https://www.nineentertain.tv/view/5c173b6ee3f8e4e9070e499c
 32. เมนาถ ธนลัษณมณี. 2560. พัฒนาการชุดประจำชาติของนางงามไทยในการประกวดนางงามจักรวาล. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะ. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 33. https://news.mthai.com/general-news/54469.html
 34. http://oknation.nationtv.tv/blog/lovelyboard/2009/07/28/entry-6


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]