สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราสัญลักษณ์สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย หรือ Thai Association of Landscape Architects (เรียกย่อๆว่า TALA) เป็นสมาคมวิชาชีพ 1 ใน 4 สาขาหลักของสภาสถาปนิก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยมีนายกสมาคมฯคนแรก คือ นายอภัย ผะเดิมชิต และศาตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ศิลปินแห่งชาติดำรงตำแหน่งเป็นนายกรับเลือก (อุปนายก) มีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงวิชาชีพ เผยแพร่วิชาชีพต่อสังคม สร้างเครือข่ายภายในองค์กร ประสานงานองค์กรภายนอกที่เกี่ยวกับวิชาชีพ จรรยาบรรณ วิชาการที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยรวมและต่อภูมิสถาปนิก

ตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ มีความหมายถึง แผ่นดิน ผื่นน้ำ พืชพันธุ์ และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ภูมิสถาปนิกใช้เป็นหลักในการออกแบบ

ในปี พ.ศ. 2538 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้มีโอกาสเสนอตัวจัดการประชุมสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ (International Federation of Landscape Architects - IFLA World Congress)และ พ.ศ. 2554 จัดการประชุมสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค (2011 IFLA - APR Congress)[1]

งานประจำปีของสมาคมฯ ได้แก่ งาน TALA Expo เป็นการจัดแสดงความก้าวหน้าของวิชาชีพ มีการออกบูธของสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพในสาขาใกล้เคียง สำนักงานออกแบบ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม

รายชื่อนายกสมาคมฯ[แก้]

นายกรับเลือกขึ้นเพื่อบริหารงานสมาคมฯ เป็นลำดับต่อมา (ชื่อและตำแหน่ง ขณะนั้น) ดังนี้

 • นายอภัย ผะเดิมชิต นายกสมาคม พ.ศ. 2532 – 2534
 • รศ.เดชา บุญค้ำ นายกสมาคม พ.ศ. 2534 – 2536
 • ผ.ศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล นายกสมาคม พ.ศ. 2536 – 2538
 • นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ นายกสมาคม พ.ศ. 2538 – 2540
 • ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร นายกสมาคม พ.ศ. 2540 – 2542
 • ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ นายกสมาคม พ.ศ. 2542 – 2544
 • นายสมพร ภัทราดูลย์ นายกสมาคม พ.ศ. 2544 – 2546
 • นางสาวรัชฎา ฉันทวิริยะวิทย์ นายกสมาคม พ.ศ. 2546 – 2548
 • นายสมหวัง ลีวาณิชยกูล นายกสมาคม พ.ศ. 2548 – 2550
 • นายชัยรัตน์ สุระจรัส นายกสมาคม พ.ศ. 2550 – 2552
 • นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคม พ.ศ. 2552 - 2554
 • นายชญา ปัญญาสุข นายกสมาคม พ.ศ. 2554 - 2556
 • นายเลิศฤทธิ์ นิธิไชโย นายกสมาคม พ.ศ. 2556 - 2558
 • ดร. วิภากร ธรรมวิมล นายกสมาคม พ.ศ. 2558 - 2560

นายกสมาคม ณ ปัจจุบัน : ดร. วิภากร ธรรมวิมล

สมาชิกภาพ[แก้]

สมาคมมีสมาชิก 5 ประเภท คือ

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์
 2. สมาชิกสามัญ
 3. สมาชิกวิสามัญ
 4. สมาชิกสมทบ
 5. สมาชิกนิติบุคคล

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]