ข้ามไปเนื้อหา

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราสัญลักษณ์สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย หรือ Thai Association of Landscape Architects (เรียกย่อๆว่า TALA) เป็นสมาคมวิชาชีพ 1 ใน 4 สาขาหลักของสภาสถาปนิก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยมีนายกสมาคมฯคนแรก คือ นายอภัย ผะเดิมชิต และศาตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ศิลปินแห่งชาติดำรงตำแหน่งเป็นนายกรับเลือก (อุปนายก) มีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงวิชาชีพ เผยแพร่วิชาชีพต่อสังคม สร้างเครือข่ายภายในองค์กร ประสานงานองค์กรภายนอกที่เกี่ยวกับวิชาชีพ จรรยาบรรณ วิชาการที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยรวมและต่อภูมิสถาปนิก

ตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ มีความหมายถึง แผ่นดิน ผื่นน้ำ พืชพันธุ์ และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ภูมิสถาปนิกใช้เป็นหลักในการออกแบบ

ในปี พ.ศ. 2538 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้มีโอกาสเสนอตัวจัดการประชุมสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ (International Federation of Landscape Architects - IFLA World Congress)และ พ.ศ. 2554 จัดการประชุมสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค (2011 IFLA - APR Congress)[1]

งานประจำปีของสมาคมฯ ได้แก่ งาน TALA Expo เป็นการจัดแสดงความก้าวหน้าของวิชาชีพ มีการออกบูธของสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพในสาขาใกล้เคียง สำนักงานออกแบบ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม

รายชื่อนายกสมาคมฯ

[แก้]
ทำเนียบนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย[2]
รายชื่อ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
นายอภัย ผะเดิมชิต พ.ศ. 2532 – 2534
รศ.เดชา บุญค้ำ พ.ศ. 2534 – 2536
ผ.ศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล พ.ศ. 2536 – 2538
นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ พ.ศ. 2538 – 2540
ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร พ.ศ. 2540 – 2542
ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ พ.ศ. 2542 – 2544
นายสมพร ภัทราดูลย์ พ.ศ. 2544 – 2546
นางสาวรัชฎา ฉันทวิริยะวิทย์ พ.ศ. 2546 – 2548
นายสมหวัง ลีวาณิชยกูล พ.ศ. 2548 – 2550
นายชัยรัตน์ สุระจรัส พ.ศ. 2550 – 2552
นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย พ.ศ. 2552 - 2554
นายชญา ปัญญาสุข พ.ศ. 2554 - 2556
นายเลิศฤทธิ์ นิธิไชโย พ.ศ. 2556 - 2558
ดร. วิภากร ธรรมวิมล พ.ศ. 2558 - 2560
นายนำชัย แสนสุภา พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

สมาชิกภาพ

[แก้]

สมาคมมีสมาชิก 5 ประเภท คือ

  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์
  2. สมาชิกสามัญ
  3. สมาชิกวิสามัญ
  4. สมาชิกสมทบ
  5. สมาชิกนิติบุคคล


กิจกรรมของสมาคม

[แก้]

TALA Awards Night

[แก้]

เป็นงานมอบรางวัลประจำปีที่จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยรางวัลมีชื่อว่า "TALA Awards" เป็นการประกวดผลงานในวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม รางวัลดังกล่าวแบ่งเป็นหลายสาขา เช่น Private Residences, General Design : Hospitality, Public Space : Large Area ฯลฯ[3]

อ้างอิง

[แก้]
  1. เว็บไซต์การประชุม IFLA APR 2011 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ เก็บถาวร 2018-04-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเปิดดู 2553
  2. "สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, รายชื่อกรรมการบริหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-09-28. สืบค้นเมื่อ 2020-05-17.
  3. ประกาศสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เรื่องผลการตัดสินการประกวดผลงานวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม "TALA Professional Awards 2019"[ลิงก์เสีย]

ดูเพิ่ม

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]