วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Administrative Studies MJU Emblem.png
สิงห์ไพร
สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
คําขวัญสร้างปัญญามหาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย
ชื่ออังกฤษSchool of Administrative Studies , Maejo University
อักษรย่อวบศ. / SAS
ที่อยู่วิทยาลัยบริหารศาสตร์
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
วันก่อตั้ง21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (17 ปี)
คณบดีผศ.ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
สีประจําคณะ     สีไพล (เขียวอมเหลือง)
สัญลักษณ์สิงห์ไพร
เว็บไซต์www.sas.mju.ac.th

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อังกฤษ : School of Administrative Studies, Maejo University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้จัดตั้งหน่วยงาน ตามประกาศสภา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 5/2547 ทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องรัฐศาสตร์และการบริหารราชการ

ประวัติ[1][แก้]

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้จัดตั้งหน่วยงาน ตามประกาศสภา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 5/2547 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการภายใน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ให้เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย มีนโยบายในการทำงานเชิงรุก เพื่อการศึกษา วิจัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางบริหารศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมคุณธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยปัจจุบัน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

นอกจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์แล้ว สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังมีการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐศาสตร์อีก 2 แห่ง ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร แต่ปัจจุบันมีการขยายวิทยาเขตในการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ อันได้แก่ แม่โจ้-แม่สะเรียง, แม่โจ้-แม่ฮ่องสอน, แม่โจ้พังงา-ภูเก็ต, แม่โจ้-ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจาก แม่โจ้-เชียงใหม่ แม่โจ้-แพร่ และแม่โจ้ - ชุมพร จะเน้นในการบริหารงานของภาครัฐโดยเพิ่มเติมส่วนที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมด้านการบริหารงานแบบเอกชน จุดเน้นที่สำคัญคือ การบริหารงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งต่อไปถือเป็นส่วนที่เป็นฐานของการพัฒนาจังหวัด ประเทศ โดยสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งภายในไม่กี่ปี จะมีการเปิดรับสมัคร ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ ถือเป็นการครบส่วนการศึกษาในวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ที่มีหลักสูตรการศึกษาในภาคอุดมดศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก

อัตลักษณ์[แก้]

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย[แก้]

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่

"สิงห์ไพร" ด้วยความที่ "สิงห์" ลูกแม่โจ้ จะต้องมีสีประจำสาขาวิชาตามธรรมเนียมปฏิบติของแวดวงนักปกครอง และเพื่อเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจของทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ประจำสาขาวิชา จึงจำเป็นเรื่อง ที่ต้องคิด ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พาณิช อธิการบดี ได้กรุณาเลือกสีที่เหมาะสมให้กับสาขารัฐศาสตร์ คือ "สีไพล"[2] ซึ่งเกิดจากความผสมผสานจากสีประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ เขียวขาวเหลือง ทำให้ได้สีที่ไปทางโทน เหลืองอมเขียว อันเป็นสีเดียวกับแป้งมงคลที่ใช้เจิมหน้าผากนักศึกษาใหม่ ในรุ่งเช้าของวัน "คลอด" ซึ่งคณาจารย์ และพี่ศิษย์เก่า ต่างก็ใช้แป้งโทนเขียวอมเหลือง หรือ "สีไพล" ใช้เจิมหน้าผากของนักศึกษาทุกคน ซึ่งลูกแม่โจ้ถือว่า เป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งยังเป็นการรับน้องใหม่เข้าสู่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์แล้วนั้นเอง

และอธิการบดีได้กล่าวไว้ในที่ประชุมว่า สิงห์ไพร ที่ให้เป็นตัว ร.เรือ นั้น มาจากสิงห์ป่า สิงห์ที่อยู่ในป่า เหมาะสมที่จะเป็นสิงห์ลูกเกษตรแม่โจ้ ดังนั้น จึงขอให้ใช้คำว่า สิงห์ไพร ร.เรือ แทนคำว่า สิงห์ไพล ล.ลิง

สีประจำคณะ[แก้]

สีประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองคือ

     สีไพล (เขียวอมเหลือง) หมายถึง สีแห่งป่า

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปด.บ.)

 • สาขาวิชาบริหารศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติ
 2. "สิงห์ไพร : รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-05-30. สืบค้นเมื่อ 2020-11-19.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้