คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Animalscience.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Animal Science and Tachnology,
Maejo University
ที่อยู่552 หมู่ 8 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
วันก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551[1]
คณบดีผศ.ดร. ประภากร ธาราฉาย
สีประจำคณะ     สีชมพูอมส้ม
เว็บไซต์as.mju.ac.th

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งจากภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นคณะฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2551 ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 400 ไร่ เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2518

ไฟล์:Ssmju.jpg
ฟาร์มคณะสัตวศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
1.สาขาอาหารสัตว์
2.สาขาสัตว์ปีก
3.สาขาโคเนื้อและโคนม
4.สาขาการผลิตสุกร
  • หลักสูตรสัตวศาสตร์ 4 ปี เทียบเรียน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
สาขาสัตว์ปีก
สาขาโคเนื้อและโคนม
สาขาการผลิตสุกร

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผลิตสัตว์
สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. [1]