ข้ามไปเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 8

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 8)
คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 5
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2481
วันแต่งตั้ง21 ธันวาคม​ พ.ศ. 2480
วันสิ้นสุด16 ธันวาคม พ.ศ.​ 2481
(0 ปี 360 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
นายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด21
พรรคร่วมรัฐบาลคณะราษฎร
ประวัติ
การเลือกตั้ง7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480
สิ้นสุดจากการเลือกตั้ง12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481
สภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2
วาระสภานิติบัญญัติ10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 – 11 กันยายน พ.ศ. 2481
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 7
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 9
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 ของไทย (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ร.อ.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, (ถัดมา) พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี, (ถัดมา) พ.อ.แปลก พิบูลสงคราม, (ถัดมา) ปรีดี พนมยงค์, (ขวาสุดแถวแรก), พ.อ. พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (ถัดมา), ดิเรก ชัยนาม (ไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรี), (แถวกลางที่ 4 จากซ้าย) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร, (ซ้ายสุด) จิตร ณ สงขลา, (แถวบนซ้ายสุด) หลวงชำนาญยุทธศิลป์, (ที่ 3 จากซ้าย) ควง อภัยวงศ์

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 8 ของไทย (21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และ นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่น อินทรโยธิน) ลงนามในประกาศ

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

[แก้]

ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง แต่งตั้งเพิ่ม เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
รัฐมนตรีลอย ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ ที่มา
นายกรัฐมนตรี * นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
กลาโหม 1 นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
2 นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481[1] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
การคลัง 3 พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
การต่างประเทศ 4 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
เกษตราธิการ 5 นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
6 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ธรรมการ 7 นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
มหาดไทย 8 นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
9 นายพันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ยุติธรรม 10 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
เศรษฐการ 11 นายพันเอก พระบริภัณธ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
12 นายพันเอก หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
13 หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
14 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
15 นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
16 หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
17 นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
18 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
19 นายพันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
20 พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481

การแถลงนโยบายของรัฐบาล

[แก้]

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2480 และได้รับความไว้วางใจจากสภาในวันเดียวกัน

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี

[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเพราะเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481 โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีนี้รักษาการไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 อันเป็นวันที่ตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]