คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Faculty of Public Health
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ตราประจำมหาวิทยาลัย
สถาปนา19 กรกฎาคม 2556
(10 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ธนิดา ผาติเสนะ
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สี  (สีชมพูอมส้ม (Salmon Pink))
เว็บไซต์https://www.nrru.ac.th/phnrru/index.php

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อังกฤษ: Faculty of Public Health, Nakhon Ratchasima Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ถือเป็นคณะวิชาที่ 7 ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2546 เปิดสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
 • ปี พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีนักศึกษามากกว่า 1,200 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงมีนโยบายยกฐานะโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และมีประกาศจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 • ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มอีก 1 หลักสูตร
 • ปี พ.ศ. 2561 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ปี พ.ศ. 2562 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[2]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
รวมทุกภาควิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต


อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-05. สืบค้นเมื่อ 2022-03-05.
 2. "หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-05. สืบค้นเมื่อ 2022-03-05.