คลองพิทยาลงกรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คลองพิทยาลงกรณ์
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ลุ่มน้ำประธานเชื่อมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
กับลุ่มแม่น้ำท่าจีน
ชื่อแหล่งน้ำคลองพิทยาลงกรณ์
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทคลองขุด

คลองพิทยาลงกรณ์ เป็นคลองขุดเพื่อการชลประทานและทำนาเกลือ ทางริมฝั่งทะเลของอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยแยกจากแม่น้ำท่าจีน บริเวณใกล้กับวัดศรีสุทธาราม ตำบลหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร ไปเชื่อมคลองสรรพสามิต ไปเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ คลองมีความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร[1] สองฝั่งคลองมีทางหลวงชนบท สค.4017 และทางหลวงชนบท สค. 503 เลียบไปกับคลอง

แต่เดิมพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของรัฐ แต่มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ้วถางและทำกิน ทำให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายกำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบริเวณนี้เมื่อ พ.ศ. 2481 เพื่อประโยชน์ในการทำนาเกลือ ภายหลังได้มีการขุดคลองพิทยาลงกรณ์เพื่อเชื่อมต่อคลองสรรพสามิต[2]

สถานที่ตั้งอยู่ริมคลองพิทยาลงกรณ์ ได้แก่ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา วัดสหธรรมาราม และโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เป็นต้น

อ้างอิง[แก้]

  1. "จังหวัดสมุทรสาคร". มรดกทางวัฒนธรรม.
  2. "เสียงจากชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-10-19. สืบค้นเมื่อ 2022-10-19.