องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (อำเภอบ้านแฮด)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ระวังสับสนชื่อซ้ำกัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด62 ตร.กม. (24 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด9,337 คน[1] คน
เว็บไซต์อบต.โนนสมบูรณ์
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอบ้านแฮด 10 กิโลเมตร โดยมีสภาพภูมิประเทศทั่วไป เป็นพื้นที่ราบลุ่มบางตอนสลับกับที่ดอน และเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แต่เดิมแต่ก่อนนั้น [2]บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่บ้านหนึ่งในเขตตำบลบ้านเป้า อำเภอบ้านไผ่ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2528 ได้จัดตั้งเป็นตำบลโนนสมบูรณ์ โดยแยกออกจากตำบลบ้านเป้า อำเภอบ้านไผ่ โดยมีสภาตำบลโนนสมบูรณ์ ทำหน้าที่ปกครองพื้นที่ทั้งตำบล

เมื่อปี พ.ศ. 2538 ทางราชการได้จัดตั้งกิ่งอำเภอบ้านแฮดขึ้น ทำให้ตำบลโนนสมบูรณ์ โอนย้ายมาขึ้นกับเขตปกครองกิ่งอำเภอบ้านแฮด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มการาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลโนนสมบูรณ์ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์[3] อำเภอบ้านแฮด จนถึงปัจจุบันนี้

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ 
 • หมู่ 2 บ้านหนองขาม 
 • หมู่ 3 บ้านหนองเม็ก 
 • หมู่ 4 บ้านหนองกระหนวน
 • หมู่ 5 บ้านหนองผักตบ 
 • หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ 2
 • หมู่ 7 บ้านศรีสำราญ
 • หมู่ 8 บ้านโนนทัน 
 • หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์

อ้างอิง[แก้]

 1. กรมการปกครอง."สถิติประราชกรและบ้าน" ณ ธันวาคม 2559
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.nonsomboon.go.th/history.php?content_id=4 (ม.ป.ป.). สืบค้น 7 กันยายน 2560.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):20. 30 มกราคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลโนนสมบูรณ์"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%C (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.