องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
คำขวัญ: พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน
พื้นที่
 • ทั้งหมด36.27 ตร.กม. (14.00 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2552)
 • ทั้งหมด5,960 คน คน
 • ความหนาแน่น164.32 คน/ตร.กม. (425.6 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.แคนเหนือ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่ 7.5 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 22,625 ไร่ หรือ 36.27 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ตำบลแคนเหนือ นับว่าเป็นตำบลเก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งก่อตั้งมานานแล้ว ประมาณ 280 ปี เหตุที่ได้ชื่อว่าแคนเหนือ เนื่องจากมีหมู่บ้านหนึ่งมีต้นแคน อยู่เป็นจำนวนมากอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน "ต้นแคนเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบทรงเป็นพุ่ม" ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าบ้านแคนเหนือ และตั้งเป็นชื่อของตำบลแต่นั้นมา แต่เดิมขึ้นอยู่กับปกครองอำเภอชนบท ต่อมาปี 2457 มีการตั้งอำเภอพลขึ้นโดยแยกพื้นที่จากอำเภอชนบท ตำบลแคนเหนือได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ต่อมาปี 2471 ได้จัดตั้งกิ่งอำเภอบ้านไผ่แยกจากอำเภอชนบท ตำบลแคนเหนือ จึงโอนมาขึ้นกับปกครองของกิ่งอำเภอบ้านไผ่ ในปี พ.ศ. 2482 กิ่งอำเภอบ้านไผ่ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านไผ่ ตำบลแคนเหนือเป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งในขณะนั้นตำบลแคนเหนือ ปกครองทั้งหมด 46 หมู่บ้าน ต่อมามีการแยกเป็นตำบลบ้านหัน (อำเภอโนนศิลา) และแยกหมู่บ้านเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ.  2492

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็น สภาตำบลแคนเหนือ[1] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ[2] จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแคนเหนือ จำนวน 9 หมู่บ้าน (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่) ดังนี้[3]

 • หมู่ที่ 1 บ้านแคนเหนือ
 • หมู่ที่ 2 บ้านดอนหมากพริก
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูณ
 • หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าหลวง
 • หมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจ้าเมือง
 • หมู่ที่ 7 บ้านโคกโก
 • หมู่ที่ 8 บ้านลิ้นฟ้า
 • หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลแคนเหนือ"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/401010 (ม.ป.ป.). สืบค้น 18 ธันวาคม 2560.