องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
คำขวัญ: คอนฉิมวัฒนธรรมดี มีภูมิปัญญา ไร่นาสวนผสม รื่นรมย์สิ่งแวดล้อม

น้อมนำการศึกษา ล้ำหน้าเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตสดใส พัฒนาสังคม

ชื่นชมแหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่
 • ทั้งหมด44. 20 ตร.กม. (Formatting error: invalid input when rounding ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด4,699 คน
 • ความหนาแน่น106.31 คน/ตร.กม. (275.3 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.คอนฉิม
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ราบสูงบางส่วนเป็นเนินเตี้ย ดินร่วนปนทรายและบางส่วนเป็นดินเค็ม

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ตำบลคอนฉิม [1]นับว่าเป็นตำบลที่เก่าแก่มาก เมื่อก่อนขึ้นตรงต่อปกครองอำเภอพล ในปี พ.ศ.2492 ได้แยกการปกครองเพิ่มอีกตำบล คือ ตำบลโนนทอง และในปี พ.ศ.2511 ได้แยกออกไปอีกตำบล คือ ตำบลใหม่นาเพียง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ได้รับการยกฐานะตำบลคอนฉิม เป็น สภาตำบลคอมฉิม อำเภอพล[2] ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 โอนมาขึ้นกับอำเภอแวงใหญ่ และเมื่อปี พ.ศ.2522 ตำบลคอนฉิมแยกออกไปอีกตำบล คือ ตำบลแวงใหญ่

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่[3]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอนฉิมทั้งตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

หมู่ที่ 1 บ้านคอนฉิม
หมู่ที่ 2 บ้านโนนใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง
หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง
หมู่ที่ 6 บ้านดอนโจด
หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่ 8 บ้านโนนเก่าน้อย
หมู่ที่ 9 บ้านคอนฉิมพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.konchim.go.th/history.php?content_id=4 (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):29. 25 ธันวาคม 2539
  4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลคอนฉิม"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/แวงใหญ่/คอนฉิม (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.