สถานีรถไฟบางปะอิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Bar Longdis Darkred.gif
บางปะอิน
Bang-Pa In
กิโลเมตรที่ 58.00
คลองพุทรา
Khlong Phutsa
-6.11 กม.
บ้านโพ
Ban Pho
+4.75 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง
สถานีรถไฟบางปะอิน
Bang Pa In
Bang Pa-In Station.jpg
ที่ตั้งทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3477 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. เหนือ 
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชานชาลา4
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1028
ผู้โดยสาร
ผู้โดยสาร ()500-700

สถานีรถไฟบางปะอิน เป็นสถานีรถไฟชั้นที่ 1(1ใน103สถานี) สังกัดกองจัดการเดินรถที่ 1 แขวงการเดินรถกรุงเทพและปริมณฑล การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม โดยก่อนหน้านั้นเป็นสถานีรถไฟชั้นที่ 2 แต่ได้ถูกปรับให้ยกสถานะเป็นสถานีรถไฟชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555(โดยรับรางวัล Smart Station)

สถานีรถไฟบางปะอินเปิดใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5-ปัจจุบัน โดยยังคงสภาพและเอกลักษณ์ความเก่าแก่ไว้คงเดิม จุดเด่นของสถานีบางปะอินอยู่ที่การมีพลับพลารับเสด็จในการพระราชดำเนินของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ นับแต่รัชสมัย รัชกาลที่ 5-ปัจจุบัน

สถานีรถไฟบางปะอินเปิดให้บริการในการเดินรถทุกวัน วันละ 38ขบวน ทั้งรถไฟฟรีเพื่อประชาชนและรถไฟคิดค่าอัตราโดยสารตามปกติ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ใกล้โรงเรียนและรถไฟช่วงเช้าเป็นรถไฟเที่ยวล่องเข้ากรุงเทพเหมาะแก่ผู้จะไปทำงานในเมืองหลวงจึงทำให้สถานีรถไฟบางปะอินมีผู้โดยสารหนาแน่น เฉลี่ยประมาณ วันละ 500 -700คน

ตารางเวลาการเดินรถ[แก้]

เที่ยวล่อง[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง บางปะอิน ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร142 อุบลราชธานี 17.35 02.50 กรุงเทพ 05.00
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 05.27 กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช306 อยุธยา 05:50 06.02 กรุงเทพ 07:50 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ช316 ลพบุรี 04.40 06.15 กรุงเทพ 08.20 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:05 06.39 กรุงเทพ 08:40
ช344 ชุมทางแก่งคอย 05:05 06.39 กรุงเทพ 08:40
ช302 ลพบุรี 04.40 06.58 กรุงเทพ 08.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช318 ลพบุรี 06.00 07.34 กรุงเทพ 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 08.42 กรุงเทพ 10.20
ช304 ลพบุรี 08:00 09.12 กรุงเทพ 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 09.52 กรุงเทพ 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 10.40 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 12.32 กรุงเทพ 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:20 12.51 กรุงเทพ 14:15
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 13.40 กรุงเทพ 14.40
ร112 เด่นชัย 07.30 16.20 กรุงเทพ 18.00
ธ210 บ้านตาคลี 16.00 19.01 กรุงเทพ 20.35
ร146 อุบลราชธานี 09.30 19.18 กรุงเทพ 21.10
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ตารางเวลาการเดินรถ[แก้]

เที่ยวขึ้น[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง บางปะอิน ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช303 กรุงเทพ 04.20 05.35 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช339 กรุงเทพ 05:20 06.32 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร111 กรุงเทพ 07.00 08.22 เด่นชัย 16.30
ธ201 กรุงเทพ 09.25 11.10 พิษณุโลก 17.55
ธ209 กรุงเทพ 11.20 12.50 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 12.54 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 14.16 ตะพานหิน 19.15
ธ207 กรุงเทพ 14.05 15.36 นครสวรรค์ 19.35
ร145 กรุงเทพ 15.20 16.42 อุบลราชธานี 03.15
ช315 กรุงเทพ 16.10 17.47 ลพบุรี 19.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช301 กรุงเทพ 16.30 18.15 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช313 กรุงเทพ 18:20 18.33 ชุมทางบ้านภาชี 20:45 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช343 กรุงเทพ 17:25 18.54 ชุมทางแก่งคอย 20:40 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ช341 กรุงเทพ 17:00 18.54 ชุมทางแก่งคอย 20:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช317 กรุงเทพ 17.25 18.59 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช305 กรุงเทพ 18:20 19.55 อยุธยา 20:10 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ร105 กรุงเทพ 21.00 20.59 ศิลาอาสน์ 04.40
ร141 กรุงเทพ 22.45 23.42 อุบลราชธานี 10.20
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะ[แก้]

 • รหัส  : 1028
 • ชื่อภาษาไทย  : บางปะอิน
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Bang-Pa In
 • ชื่อย่อภาษาไทย : บอ.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : BPI.
 • ชั้นสถานี  : สถานีรถไฟชั้น 1
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : ระบบอาณัติสัญญาณไฟสีสามท่า(Center Control) CTC.
 • พิกัดที่ตั้ง  :
 • ที่อยู่  : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
 • ขบวนรถ/วัน  : 38ขบวนขบวนรถเร็ว ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง
 • ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : 500-700คน
 • นายสถานี  :นายเอนก รื่นภาคสัตย์
 • ผู้ช่วยนายสถานี  :นายไพจิตร์ ธรรมรูปา
 • ผู้ช่วยนายสถานี  :นายธาดา หอมจำปา
 • สถานีก่อนหน้า(ที่ไม่ใช่ป้ายหยุดรถ) : สถานีรถไฟคลองพุทรา
 • สถานีถัดไป(ที่ไม่ใช่ป้ายหยุดรถ) : สถานีรถไฟบ้านโพ
 • ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 58.00กิโลเมตร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°14′22″N 100°35′04″E / 14.2394°N 100.5844°E / 14.2394; 100.5844