รายพระนามจักรพรรดินีจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในจักรวรรดิจีน จักรพรรดินี (จีน: 皇后; พินอิน: Huánghòu[1]) เป็นพระอิสริยยศของพระอัครมเหสีในจักรพรรดิจีน และ จักรพรรดินีพันปีหลวง (จีน: 太后 หรือ 皇太后; พินอิน: Tàihòu[2] หรือ Húang Tài Hòu[3]) เป็นพระอิสริยยศของพระราชชนนีในจักรพรรดิจีนพระองค์ปัจจุบันหรือพระองค์ก่อน

จักรพรรดินี[แก้]

ราชวงศ์เซี่ย[แก้]

ราชวงศ์ซาง[แก้]

พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่เสวยราชสมบัติ คู่สมรส
Shang (Chinese characters).svg จักรพรรดินีฟู่ห่าว 1250 ก่อน ค.ศ. 6 จักรพรรดิอู่ติง
Shang (Chinese characters).svg พระอัครมเหสีเกียง(姜皇后)(ในห้องสิน) 1075–1076 ปีก่อนคริสตกาล (2 ปี) พระเจ้าชางโจ้ว
Ping Sien Si - 026 Daji (16133466711).jpg พระนางต๋าจี่(หลังจากพระอัครมเหสีเกียงสิ้นพระชนม์)(ในห้องสิน) 1075–1046 ปีก่อนคริสตกาล (29 ปี) พระเจ้าชางโจ้ว

ราชวงศ์โจว[แก้]

ราชวงศ์ฉิน[แก้]

ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก[แก้]

ราชวงศ์ซิน[แก้]

ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก[แก้]

ยุคสามก๊ก[แก้]

วุยก๊ก[แก้]

จ๊กก๊ก[แก้]

ง่อก๊ก[แก้]

ราชวงศ์จิ้น[แก้]

ราชวงศ์หวนฉู่[แก้]

ยุคราชวงศ์เหนือใต้[แก้]

ราชวงศ์ใต้[แก้]

ราชวงศ์หลิวซ่ง[แก้]

ราชวงศ์ฉีใต้[แก้]

ราชวงศ์เหลียง[แก้]

ราชวงศ์เฉิน[แก้]

ราชวงศ์เหนือ[แก้]

ราชวงศ์เว่ยเหนือ[แก้]

ราชวงศ์เว่ยตะวันตก[แก้]

ราชวงศ์เว่ยตะวันออก[แก้]

ราชวงศ์ฉีเหนือ[แก้]

ราชวงศ์เหลียง[แก้]

ราชวงศ์โจวเหนือ[แก้]

ราชวงศ์สุย[แก้]

ราชวงศ์ถัง[แก้]

พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่เสวยราชสมบัติ คู่สมรส
唐朝疆域(简).png จักรพรรดินีจาง ค.ศ. 626–636 จักรพรรดิถังไท่จง
唐朝疆域(简).png จักรพรรดินีหวัง ค.ศ. 650–655
ถูกถอนพระอิศริยยศ
จักรพรรดิถังเกาจง
A Tang Dynasty Empress Wu Zetian.JPG จักรพรรดินีอู่ ค.ศ.655–684
ต่อมาทรงสถาปนาพระองค์เองขึ้นเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถ
จักรพรรดิถังเกาจง
唐朝疆域(简).png จักรพรรดินีเว่ย ค.ศ. 684 จักรพรรดิถังจงจง
唐朝疆域(简).png จักรพรรดินีหลิว ค.ศ. 705–710 จักรพรรดิถังรุ่ยจง
唐朝疆域(简).png จักรพรรดินีหลู ค.ศ. 710 จักรพรรดิถังชางจง
唐朝疆域(简).png จักรพรรดินีหวัง ค.ศ.712–724
ถูกถอนพระอิศริยยศ
จักรพรรดิถังเสวียนจง
唐朝疆域(简).png จักรพรรดินีจาง ค.ศ. 758–762 จักรพรรดิถังซู่จง
唐朝疆域(简).png จักรพรรดินีหวัง ค.ศ.786 จักรพรรดิถังเต๋อจง
唐朝疆域(简).png จักรพรรดินีเหอ ค.ศ.898-900 และ ค.ศ.901-904 จักรพรรดิถังเจาจง

ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร[แก้]

ราชวงศ์โฮ่วเหลียง[แก้]

ราชวงศ์โฮ่วถัง[แก้]

ราชวงศ์โฮ่วจิ้น[แก้]

ราชวงศ์โฮ่วฮั่น[แก้]

ราชวงศ์โฮ่วโจว[แก้]

ราชวงศ์เหลียว[แก้]

ราชวงศ์ซ่ง[แก้]

ราชวงศ์ซ่งเหนือ[แก้]

พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่เสวย์ราชสมบัติ คู่สมรส
China 11a.jpg จักรพรรดินีหวัง ค.ศ. 968–976 จักรพรรดิซ่งไท่จู่
China 11a.jpg จักรพรรดินีหลี่ ค.ศ. 984–997 จักรพรรดิซ่งไท่จง
China 11a.jpg จักรพรรดินีจางมู่ ค.ศ. 997–1007 จักรพรรดิซ่งเจินจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีหลิว ค.ศ. 1012–1022 จักรพรรดิซ่งเจินจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีกั้ว ค.ศ. 1024–1033 จักรพรรดิซ่งเหรินจง
Empress of Renzong of Song.jpg จักรพรรดินีเฉา ค.ศ. 1034–1063 จักรพรรดิซ่งเหรินจง
B Song Dynasty Empress of Yingzong.JPG จักรพรรดินีเกา ค.ศ. 1065–1067 จักรพรรดิซ่งอิงจง
B Song Dynasty Empress of Shenzong.JPG จักรพรรดินีเสียง ค.ศ. 1068–1085 จักรพรรดิซ่งเสินจง
B The Demoted Empress of Song Dynasty.jpg จักรพรรดินีเม่ง ค.ศ. 1092–1096 จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีหลิว ค.ศ. 1099–1100 จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีเสียนกง ค.ศ. 1111–1126 จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง
B Song Dynasty Empress of Huizong.JPG จักรพรรดินีเสี่ยนสู้ ค.ศ. 1337–1365 จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง
B Song Dynasty Empress of Qinzong.JPG จักรพรรดินีเหรินหวย ค.ศ. 1126–1127 จักรพรรดิซ่งชินจง

ราชวงศ์ซ่งใต้[แก้]

พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่เสวย์ราชสมบัติ คู่สมรส
China 11a.jpg จักรพรรดินีสิง ค.ศ.1127–1139 จักรพรรดิซ่งเกาจง
Sung Kao-tsung's Empress (Leaf 9 from Half-length Portraits of Sung Emperors and Empresses).jpg จักรพรรดินีอู่ ค.ศ.1143–1162 จักรพรรดิซ่งเกาจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีเฉิงกง ค.ศ.1162–1167 จักรพรรดิซ่งเสี้ยวจง
B Song Dynasty Empress of Xiaozong.JPG จักรพรรดินีเฉิงสุย ค.ศ. 1167–1189 จักรพรรดิซ่งเสี้ยวจง
B Song Dynasty Empress of Guangzong.JPG จักรพรรดินีหลี่เฝิงเหนียง ค.ศ. 1189–1194 จักรพรรดิซ่งกวงจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีฮั่น ค.ศ.1194–1200 จักรพรรดิซ่งหนิงจง
Seated Portrait of Ningzong's Empress.jpg จักรพรรดินีหยาง ค.ศ.1200–1224 จักรพรรดิซ่งหนิงจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีเซียนเตาฉิง ค.ศ.1227–1264 จักรพรรดิซ่งลี่จง
China 11a.jpg จักรพรรดินีฉวน ค.ศ.1267–1274 จักรพรรดิซ่งตู้จง

ราชวงศ์จิน[แก้]

ราชวงศ์เซี่ยตะวันตก[แก้]

ราชวงศ์หยวน[แก้]

พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่เสวย์ราชสมบัติ คู่สมรส
YuanEmpressAlbumChabi.jpg จักรพรรดินีชาบี ค.ศ. 260–ค.ศ. 1281 จักรพรรดิหยวนซีโจ๊ว
YuanEmpressAlbumNahan.jpg จักรพรรดินีนัมไบ ค.ศ. 1283–1294 จักรพรรดิหยวนซีโจ๊ว
Yuan Dynasty 1294.png จักรพรรดินีบูลูกัน ค.ศ. 1295–1307 จักรพรรดิหยวนเฉินจง
YuanEmpressAlbumZhenge.jpg จักรพรรดินีเฉิงกี ค.ศ. 1310–1311 จักรพรรดิหยวนหวู่จง
YuanEmpressAlbumAWifeOfAyurbarvada.jpg จักรพรรดินีรันนาซิลี ค.ศ. 1313–1320 จักรพรรดิหยวนเหรินจง
YuanEmpressAlbumWifeOfShidebalaII.jpg จักรพรรดินีสูกาบาลา ค.ศ. 1321–1323 จักรพรรดิหยวนอิงจง
Yuan Dynasty 1294.png จักรพรรดินีบาหลู่กัน ค.ศ. จักรพรรดิไท่ติง
Yuan Dynasty 1294.png จักรพรรดินีพูดาซิรี ค.ศ. 1328–1329 จักรพรรดิหยวนเหวินจง
YuanEmpressAlbumWifeOfQoshila.jpg จักรพรรดินีพูดาซ่า ค.ศ. 1329–1329 จักรพรรดิหยวนหมิงจง
YuanEmpressAlbumAWifeOfIrinchinbal.jpg จักรพรรดินีดาลียีเทมีลี ค.ศ. 1332–1332 จักรพรรดิหยวนหนิงจง
Yuan Dynasty 1294.png จักรพรรดินีดานานาซีรี ค.ศ. 1333–1335 จักรพรรดิหยวนฮุ่ยจง
Yuan Dynasty 1294.png พระจักรพรรดินีบายันคูตูค ค.ศ. 1337–1365 จักรพรรดิหยวนฮุ่ยจง
Yuan Dynasty 1294.png จักรพรรดินีฉี ค.ศ. 1340–1370 จักรพรรดิหยวนฮุ่ยจง

ราชวงศ์หมิง[แก้]

พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่ทรงดำรงพระอิริศยายศ คู่สมรส
孝慈高皇后.jpg จักรพรรดินีเสี่ยวฉีเกา ค.ศ. 1368–1382 จักรพรรดิหงหวู่
Ming Empire cca 1580 (en).svg จักรพรรดินีเซี่ยวหมิงหลัง ค.ศ.1399–1402 จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน
仁孝文皇后.jpg จักรพรรดินีเหรินเสียนเหวิน ค.ศ.1402–1407 จักรพรรดิหย่งเล่อ
孝昭皇后.jpg จักรพรรดินีเฉิงเสี่ยวเจา ค.ศ.1424–1425 จักรพรรดิหงซี
Ming Empire cca 1580 (en).svg จักรพรรดินีกงหลังจาง ค.ศ.1425–1428 จักรพรรดิซวนเต๋อ
孝恭章皇后孙氏(明宣宗).jpg จักรพรรดินีเซี่ยวกงจาง ค.ศ.1428–1435 จักรพรรดิซวนเต๋อ
孝庄睿皇后.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวจ้วงรุ่ย ค.ศ.1442–1449 จักรพรรดิเจิ้งถง
Ming Empire cca 1580 (en).svg จักรพรรดินีเซี่ยวหยุนจิง ค.ศ.1449–1452 จักรพรรดิจิ่งไท่
Ming Empire cca 1580 (en).svg จักรพรรดินีซูเซียว ค.ศ.1452–1456 จักรพรรดิจิ่งไท่
孝庄睿皇后.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวจ้วงรุ่ย ค.ศ.1457–1464
พระราชสวามีเสวยราชย์ครั้งที่สอง
จักรพรรดิเทียนซุ่น
Ming Empire cca 1580 (en).svg จักรพรรดินีอู่ ค.ศ.1464-1464
ถูกถอนพระอิริยายศ
จักรพรรดิเฉิงฮั่ว
孝贞纯皇后王氏(明宪宗).jpg จักรพรรดินีเสี่ยวเจิ้นชุน ค.ศ.1464–1487 จักรพรรดิเฉิงฮั่ว
孝康敬皇后.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวคังจิง ค.ศ.1487–1505 จักรพรรดิหงจี่
孝靜毅皇后.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวจิงอี้ ค.ศ.1506–1521 จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ
Chinese Ming Dynasty Empress XiaoJie.JPG จักรพรรดินีเซี่ยวเจี๋ยซู่ ค.ศ.1522–1528 จักรพรรดิเจียจิ้ง
Ming Empire cca 1580 (en).svg จักรพรรดินีจาง ค.ศ.1528–1534 จักรพรรดิเจียจิ้ง
Ming Empire cca 1580 (en).svg จักรพรรดินีเซี่ยวเล่อ ค.ศ.1534–1547. จักรพรรดิเจียจิ้ง
孝安皇后.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวอัน ค.ศ.1566–1572 จักรพรรดิหลงชิ่ง
China's Ming Dynasty Empress Xiaoduan.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวต้วนเซียน ค.ศ.1578–1620 จักรพรรดิหว่านลี่
Ming Empire cca 1580 (en).svg จักรพรรดินีเซี่ยวอ้ายเจ๋อ ค.ศ.1621–1627 จักรพรรดิเทียนฉี
Ming Empire cca 1580 (en).svg] จักรพรรดินีจวงเล่อหมิน ค.ศ.1628–1644 จักรพรรดิฉงเจิน

ราชวงศ์ชิง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Chinese Dragon Banner.svg จักรพรรดินีบอร์จิกิต ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2194 พ.ศ. 2194
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2196
ถูกถอนพระอิศริยยศ
ไม่ปรากฏ จักรพรรดิชิงซื่อจู่
Empress XiaoHui.JPG จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง พ.ศ. 2184 พ.ศ. 2197 พ.ศ. 2197
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2204
พระสวามีสวรรคต
พ.ศ. 2260 จักรพรรดิชิงซื่อจู่
《孝诚仁皇后朝服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2196 พ.ศ. 2208 พ.ศ. 2208
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2217 พ.ศ. 2217 จักรพรรดิชิงเซิ่งจู
《孝昭仁皇后常服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวเจาเหริน พ.ศ. 2196 พ.ศ. 2220 พ.ศ. 2220
พระสวามีสถาปนา
18 มีนาคม พ.ศ. 2221 18 มีนาคม พ.ศ. 2221 จักรพรรดิชิงเซิงจู่
Consort to Kangxi.JPG จักรพรรดินีเซี่ยวอี้เหริน พ.ศ. 2152 23 สิงหาคม พ.ศ. 2232 23 สิงหาคม พ.ศ. 2232
พระสวามีสถาปนา
24 สิงหาคม พ.ศ. 2232 24 สิงหาคม พ.ศ. 2232 จักรพรรดิชิงเซิ่นจู
Empress XiaoJing.PNG จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเซี่ยน พ.ศ. 2224 พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2265
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2274 พ.ศ. 2274 จักรพรรดิชิงซื่อจง
《孝贤纯皇后朝服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนชุน 28 มีนาคม พ.ศ. 2255 พ.ศ. 2270 พ.ศ. 2281
พระสวามีสถาปนา
8 เมษายน พ.ศ. 2291 8 เมษายน พ.ศ. 2291 จักรพรรดิชิงเกาจง
Step Empress Ulanara.PNG จักรพรรดินีจี้ พ.ศ. 2261 พ.ศ. 2293 พ.ศ. 2293
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2310 พ.ศ. 2310 จักรพรรดิชิงเกาจง
《孝淑睿皇后朝服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวซูรุ่ย พ.ศ. 2290 พ.ศ. 2317 พ.ศ. 2339
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2340 พ.ศ. 2340 จักรพรรดิชิงเหรินจง
《孝和睿皇后朝服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวเหอรุ่ย พ.ศ. 2319 พ.ศ. 2340 พ.ศ. 2340
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2363
พระสวามีสวรรคต
ธันวาคม พ.ศ. 2393 จักรพรรดิชิงเหรินจง
《孝慎成皇后朝服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวเซิ่นเฉิง พ.ศ. 2342 พ.ศ. 2351 พ.ศ. 2365
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2376 พ.ศ. 2376 จักรพรรดิชิงเซวียนจง
《孝全成皇后朝服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวฉวนเฉิง 24 มีนาคม พ.ศ. 2351 พ.ศ. 2366 พ.ศ. 2376
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2383 พ.ศ. 2383 จักรพรรดิชิงเซวียนจง
《璇闱日永图》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวเจินเซียน พ.ศ. 2380 พ.ศ. 2395 12 สิงหาคม พ.ศ. 2395
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2404
พระสวามีสวรรคต
8 เมษายน พ.ศ. 2424 จักรพรรดิชิงเหวินจง
《孝哲毅皇后朝服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวเจ๋ออี้ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2397 15 กันยายน พ.ศ. 2415 15 กันยายน พ.ศ. 2415
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2416
พระสวามีสวรรคต
27 มีนาคม พ.ศ. 2418 จักรพรรดิชิงมู่จง
《孝定景皇后朝服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวติ้งจิง พ.ศ. 2406 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432
พระสวามีสถาปนา
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451
พระสวามีสวรรคต
28 มกราคม พ.ศ. 2456 จักรพรรดิชิงเต๋อจง
Empress Gobele Wan-Rong (06).JPG สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเค่อหมิน 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2465
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2467
สูญเสียพระอิศริยยศ
20 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จักรพรรดิผู่อี๋

จักรพรรดินีพันปีหลวง[แก้]

ราชวงศ์ฮั่น[แก้]

ราชวงศ์เหนือใต้[แก้]

ราชวงศ์ถัง[แก้]

ราชวงศ์ซ่ง[แก้]

ราชวงศ์ซ่งเหนือ[แก้]

พระรูป พระนาม เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน คู่สมรส
B Song Dynasty Empress of Xuanzu.JPG จักรพรรดินีเจาเซี่ยน พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งไท่จู่ Zhao Hongyan
China 11a.jpg จักรพรรดินีหลี่ พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเจินจง จักรพรรดิซ่งไท่จง
China 11a.jpg จักรพรรดินีหลิว พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเหรินจง จักรพรรดิซ่งเจินจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีจางอี้ พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเหรินจง จักรพรรดิซ่งเจินจง
Empress of Renzong of Song.jpg จักรพรรดินีฉีเซิง พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งอิงจง จักรพรรดิซ่งเหรินจง
B Song Dynasty Empress of Yingzong.JPG จักรพรรดินีเกา พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเสินจง
จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
จักรพรรดิซ่งอิงจง
B Song Dynasty Empress of Shenzong.JPG จักรพรรดินีหยินซุนพระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง จักรพรรดิซ่งเสินจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีหยินเฉิง พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง
จักรพรรดิซ่งเสินจง
B The Demoted Empress of Song Dynasty.jpg จักรพรรดินีเม่ง พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีหลิว พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง

ราชวงศ์ซ่งใต้[แก้]

พระรูป พระนาม เป็นสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงใน คู่สมรส
จักรพรรดินีจ่าง พระราชชนนีพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเสี้ยวจง
จักรพรรดิซ่งกวงจง
จักรพรรดิซ่งเกาจง
B Song Dynasty Empress of Xiaozong.JPG จักรพรรดินีเฉิงสุย พระราชชนนีพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งกวงจง จักรพรรดิซ่งเสี้ยวจง
Seated Portrait of Ningzong's Empress.jpg จักรพรรดินีกงเซิง พระราชชนนีพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งลี่จง
จักรพรรดิซ่งตู้จง
จักรพรรดิซ่งหนิงจง
China 11a.jpg จักรพรรดินีเซียน พระราชชนนีพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งตู้จง จักรพรรดิซ่งลี่จง

ราชวงศ์หมิง[แก้]

พระรูป พระนาม เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน คู่สมรส
Map of Ming Chinese empire 1415.jpg พระพันปีหลวงหลิว จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน Zhu Biao
孝昭皇后.jpg จักรพรรดินีซวนจง พระพันปีหลวง จักรพรรดิซวนเต๋อ
จักรพรรดิเจิ้งถง
จักรพรรดิหงซี
孝恭章皇后孙氏(明宣宗).jpg จักรพรรดินีซางเซิง พระพันปีหลวง จักรพรรดิเจิ้งถง จักรพรรดิซวนเต๋อ
Map of Ming Chinese empire 1415.jpg จักรพรรดินีเสี้ยวอี้ พระพันปีหลวง จักรพรรดิเฉิงฮั่ว จักรพรรดิเจิ้งถง
孝庄睿皇后.jpg จักรพรรดินีฉียี่ พระพันปีหลวง จักรพรรดิจิ่งไท่ จักรพรรดิซวนเต๋อ
孝肃皇后.jpg จักรพรรดินีเสี้ยวซู พระพันปีหลวง จักรพรรดิจิ่งไท่ จักรพรรดิซวนเต๋อ
孝康敬皇后.jpg จักรพรรดินีเจาเซิง พระพันปีหลวง จักรพรรดิหงจี จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ
孝安皇后.jpg จักรพรรดินีเหรินเซิง พระพันปีหลวง จักรพรรดิว่านลี่ จักรพรรดิหลงชิ่ง
China's Ming Dynasty Empress Xiaoding.jpg จักรพรรดินีฉีเซิง พระพันปีหลวง จักรพรรดิว่านลี่ จักรพรรดิหลงชิ่ง
孝靖显皇后王氏(明神宗).jpg จักรพรรดินีเซี่ยวจิง พระพันปีหลวง จักรพรรดิว่านลี่ จักรพรรดิไท่ชาง
Map of Ming Chinese empire 1415.jpg พระพันปีหลวงฮัวเฉิง จักรพรรดิไท่ชาง จักรพรรดิว่านลี่
Map of Ming Chinese empire 1415.jpg พระพันปีหลวงฮุยหลี่ จักรพรรดิไท่ชาง จักรพรรดิว่านลี่
孝和皇后王氏(明光宗).jpg จักรพรรดินีเสี้ยวฮี พระพันปีหลวง จักรพรรดิเทียนฉี จักรพรรดิไท่ชาง
孝纯皇后刘氏(明光宗).jpg จักรพรรดินีเสี้ยวชุน พระพันปีหลวง จักรพรรดิฉงเจิน จักรพรรดิไท่ชาง

ราชวงศ์ชิง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส เป็นจักรพรรดินีพันปีหลวงใน
Consort Zhuang in court costume (detail).jpg จักรพรรดินีเซี่ยวตวง พระพันปีหลวง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2143 21 กันยายน พ.ศ. 2186
ได้รับการสถาปนา
พ.ศ. 2192 พ.ศ. 2192 จักรพรรดิหวงไถจี๋ จักรพรรดิซุ่นจื้อ
《孝庄文皇后常服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวจวง พระพันปีหลวง 28 มีนาคม พ.ศ. 2156 พ.ศ. 2189
ได้รับการสถาปนา
27 มกราคม พ.ศ. 2231 27 มกราคม พ.ศ. 2231 จักรพรรดิหวงไถจี๋ จักรพรรดิซุ่นจื้อ
จักรพรรดิคังซี
Empress XiaoHui.JPG จักรพรรดินีเหรินเซี่ยน พระพันปีหลวง พ.ศ. 2184 พ.ศ. 2206
ได้รับการสถาปนา
พ.ศ. 2260 พ.ศ. 2260 จักรพรรดิซุ่นจื้อ จักรพรรดิคังซี
Empress XiaoKang.PNG จักรพรรดินีฉือเหอ พระพันปีหลวง พ.ศ. 2183 พ.ศ. 2204
ได้รับการสถาปนา
20 มีนาคม พ.ศ. 2206 20 มีนาคม พ.ศ. 2206 จักรพรรดิซุ่นจื้อ จักรพรรดิคังซี
Empress XiaoGong.PNG จักรพรรดินีเหรินโซ่ว พระพันปีหลวง พ.ศ. 2203 พ.ศ. 2265
ได้รับการสถาปนา
พ.ศ. 2266 พ.ศ. 2266 จักรพรรดิคังซี จักรพรรดิยงเจิ้ง
Empress Xiao Sheng.JPG จักรพรรดินีฉงชิ่ง พระพันปีหลวง พ.ศ. 2235 พ.ศ. 2278
ได้รับการสถาปนา
พ.ศ. 2320 พ.ศ. 2320 จักรพรรดิยงเจิ้ง จักรพรรดิเฉียนหลง
Empress Dowager GongCi.JPG จักรพรรดินีกงฉือ พระพันปีหลวง พ.ศ. 2319 พ.ศ. 2363
ได้รับการสถาปนา
ธันวาคม พ.ศ. 2393 ธันวาคม พ.ศ. 2393 จักรพรรดิเจียชิ่ง จักรพรรดิเต้ากวง
The Portrait of Empress XiaoJingCheng.JPG จักรพรรดินีคังฉิน พระพันปีหลวง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2355 พ.ศ. 2398
ได้รับการสถาปนา
21 สิงหาคม พ.ศ. 2398 21 สิงหาคม พ.ศ. 2398 จักรพรรดิเต้ากวง จักรพรรดิเสียนเฟิง
Empress Dowager Ci An.JPG จักรพรรดินีฉืออัน พระพันปีหลวง พ.ศ. 2380 22 สิงหาคม พ.ศ. 2404
ได้รับการสถาปนา
8 เมษายน พ.ศ. 2424 8 เมษายน พ.ศ. 2424 จักรพรรดิเสียนเฟิง จักรพรรดิถงจื้อ
จักรพรรดิกวังซวี้
The Ci-Xi Imperial Dowager Empress (4).PNG จักรพรรดินีฉือสี่ พระพันปีหลวง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2377 22 สิงหาคม พ.ศ. 2404
ได้รับการสถาปนา
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 จักรพรรดิเสียนเฟิง จักรพรรดิถงจื้อ
จักรพรรดิกวังซวี้
จักรพรรดิปูยี
As the Empress Consort of Qing Dynasty China.JPG จักรพรรดินีหลงยฺวี่ พระพันปีหลวง พ.ศ. 2406 พ.ศ. 2451
ได้รับการสถาปนา
พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2456 จักรพรรดิกวังซวี่ จักรพรรดิปูยี

จักรพรรดินีที่สถาปนาหลังสิ้นพระชนม์[แก้]

ราชวงศ์ซ่ง[แก้]

ราชวงศ์หยวน[แก้]

ราชวงศ์หมิง[แก้]

พระรูป พระนาม ปีที่ทรงได้รับการสถาปนาหลังสิ้นพระชนม์ คู่สมรส
China Ming 1580.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวมู่ ค.ศ.1487 จักรพรรดิเฉิงฮั่ว
孝惠皇后.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ย ค.ศ.1521 จักรพรรดิเฉิงฮั่ว
China Ming 1580.jpg จักรพรรดินีฉีเซียวเซียน ค.ศ.1521 ZhuYouyuan
孝恪皇后杜氏(明世宗).jpg จักรพรรดินีเซี่ยวกี ค.ศ.1566 จักรพรรดิเจียจิ้ง
孝懿庄皇后李氏(明穆宗).jpg จักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ตวน ค.ศ.1566 จักรพรรดิหลงชิ่ง
China's Ming Dynasty Empress XiaoYuan.JPG จักรพรรดินีเซี่ยวหยุนเจิน ค.ศ.1620 จักรพรรดิไท่ชาง

ราชวงศ์ชิง[แก้]

พระรูป พระนาม ปีที่ทรงได้รับการสถาปนาหลังสิ้นพระชนม์ คู่สมรส
Chinese Dragon Banner.svg จักรพรรดินีเซี่ยวเล่อวู่ ค.ศ. 1626 จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
Chinese Dragon Banner.svg จักรพรรดินีเซี่ยวซือเกา ค.ศ. 1636 จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
Chinese Dragon Banner.svg จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวน ค.ศ.1660 จักรพรรดิซุ่นจื้อ
《心写治平》令妃部分.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ฉุน ค.ศ. 1796 จักรพรรดิเฉียนหลง
《孝穆成皇后朝服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวมู่เฉิง ค.ศ. 1820 จักรพรรดิเต้ากวง
《孝德显皇后朝服像》局部.jpg จักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเสี่ยน ค.ศ. 1850 จักรพรรดิเสียนเฟิง

ผู้อ้างสิทธิในตำแหน่งจักรพรรดินี[แก้]

ราชวงศ์ชิง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Empress Gobele Wan-Rong (03).JPG สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเค่อหมิน 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2467
พระราชสวามีอ้างสิทธิ
20 มิถุนายน พ.ศ. 2489 20 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จักรพรรดิผู่อี๋
Li shuxian.JPG สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวรุ่ยหมิน พ.ศ. 2468 พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2505
พระราชสวามีอ้างสิทธิ
17 ตุลาคม พ.ศ. 2510
พระราชสวามีสวรรคต
9 มิถุนายน พ.ศ. 2540 จักรพรรดิผู่อี๋
Hiro Saga01.JPG สมเด็จพระจักรพรรดินีฮิโระ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 พ.ศ. 2481 3 เมษายน พ.ศ. 2481
พระสวามีอ้างสิทธิ
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
พระสวามีสวรรคต
20 มิถุนายน พ.ศ. 2530 จักรพรรดิผู่เจี๋ย
Zhang Yunfang.jpg สมเด็จพระจักรพรรดินีจัง หยุนฟั่ง ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2492 17 ตุลาคม พ.ศ. 2510
พระสวามีอ้างสิทธิ
18 มกราคม พ.ศ. 2542
พระสวามีสวรรคต
ไม่ปรากฏ จักรพรรดิยวี่เหยียน
align = "center" align="center"|สมเด็จพระจักรพรรดินีถู ยั่นหลิง พ.ศ. 2490 ไม่ปรากฏ 18 มกราคม พ.ศ. 2542
พระสวามีอ้างสิทธิ
ปัจจุบัน ยังดำรงพระชนมชีพอยู่ จักรพรรดิเหิงเฉิน

เชิงอรรถ[แก้]

  1. "หวงโฮ่ว" ตามสำเนียงกลาง หรือ "ฮองเฮา" ตามสำเนียงแต้จิ๋ว
  2. "ไท่โฮ่ว" ตามสำเนียงกลาง, "ไทเฮา" ตามสำเนียงแต้จิ๋ว หรือ "ไทฮอ" ตามสำเนียงฮกเกี้ยน
  3. "หวงไท่โฮ่ว" ตามสำเนียงกลาง, "ฮองไทเฮา" ตามสำเนียงแต้จิ๋ว หรือ "ฮองไทฮอ" ตามสำเนียงฮกเกี้ยน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]