จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเฉิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิ้งเฉิง
พระพันปีหลวง
พระพันปีหลวง
ดำรงพระยศ13 – 21 สิงหาคม 1855
ก่อนหน้าสมเด็จพระพันปีหลวงกงซือ
ถัดไปสมเด็จพระพันปีหลวงฉืออัน
สมเด็จพระพันปีหลวงฉือสี
พระราชสมภพ19 มิถุนายน 1812
ทิวงคต21 สิงหาคม 1855 (รวมพระชันษา43 ปี)
พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
มหาจักรวรรดิชิง
คู่อภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิเต้ากวง
ศาสนาพุทธศาสนา

จักรพรรดินีเสี้ยวจิ้งเฉิง(จีน: 孝静成皇后; พินอิน:Xiaojingcheng ) (19 มิถุนายน 1812 - 21 สิงหาคม 1855) เดิมเป็นพระมเหสี(หวงกุ้ยเฟย์)ในจักรพรรดิเต้ากวงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาพระนางก็ได้รับพระราชทานพระราชอิสริยยศเป็น จักรพรรดินี พันปีหลวง ในปี 1855 โดยจักรพรรดิเสียนเฟิง ก่อนพระนางจะสวรรคตเพียง 8 วัน

พระราชประวัติ[แก้]

จักรพรรดินีเสี้ยวจิ้งเฉิง ประสูติในรัชสมัยของจักรพรรดิเจียชิ่ง เป็นบุตรีของนายฮังกียา (花良阿) เลขาธิการของชั้นสอง (员外郎) ในกระทรวงยุติธรรม ในราชสกุล เบอร์จิกิต จากมองโกล พระนางเสี้ยวจิงได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพระสนมของจักรพรรดิเต้ากวง และได้รับพระราชทานยศศักดิ์เป็นพระสนมจิง (静贵人) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 1826 ต่อมาให้กำเนิดเจ้าชายยี่กง (奕纲) พระราชโอรสพระองค์ที่สองในจักรพรรดิเต้ากวง พระนางได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นจิงเฟย (静嫔)

ในเดือนธันวาคม 1835 พระนางเบอร์จิกิตได้เลื่อนยศเป็นจิงกุ้ยเฟย (静贵妃) ในปี 1840 ก่อนการสรรคตของจักรพรรดิเต้ากวง พระนางก็รับการสถาปนาเป็นจิงหวงกุ้ยเฟย

เมื่อจักรพรรดิเต้ากวงเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1850 เจ้าชายอี้จู่ได้ขึ้นครองราชสมบัติเฉลิมพระนามเป็นจักรพรรดิเสียนเฟิง พระนางทรงได้รับการการเฉลิมพระนามเป็น คังฉินหวงกุ้ยไท่เฟยเนื่องจากหลังจากจักรพรรดินีเซี่ยวฉวนเฉิงเสด็จสิ้นพระชนม์ พระมเหสีจิงฮองกุ้ยเฟย ได้ทรงทำการอภิบาลองค์มกุฎราชกุมารและทำการดูแลพระราชวังฝ่ายใน ซึ่งที่จริงควรได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งสร้างความไม่พอพระทัยแก่องค์ชายหกยิ่งนัก และในปี ค.ศ.1852 ทรงดูแลการคัดเลือกบุตรีขุนนางแมนจูที่จะเป็นพระสนมของจักรพรรดิเสียนเฟิง ในบรรดาที่ถูกเลือกฮองเฮาและพระสนม ต่อมามีบทบาทเป็นจักรพรรดินีเจินและพระสนมอี้

สมเด็จพระพันปีหลวงในจักรพรรดิเสียนเฟิง[แก้]

ในเดือน สิงหาคม 1855 พระพันปีหลวงคังฉินทรงพระประชวรหนัก และด้วยแรงกดดันทางการเมืองจักรพรรดิเสียนเฟิงจึงทรงสถาปนาพระพันปีหลวงคังฉินขึ้นเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินี พระพันปีหลวง ในวันที 13 สิงหาคม ค.ศ.1855 และอีกแปดวันต่อมาพระนางทรงสิ้นพระชนม์โดยพระศพของพระนางถูกฝังไว้ในสุสานหลวงติงหลิงและได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิง(孝静皇后) ซึ่งแตกต่างจากจักรพรรดินีองค์อื่นๆของจักรพรรดิเต้ากวงได้รับพระนามเพิ่มเติมต่อท้ายนามว่า เฉิง (成) ต่อมาในรัชสมัยจักรพรรดิถงจื้อองค์ชายหกได้เป็นที่ปรึกษาผู้สำเร็จราชการของยุวฮ่องเต้ จึงได้มีการเติมพระราชทินนานามต่อท้ายให้พระมารดาในสุสาน โดยการเติมคำว่า เฉิง (成) และสถาปนาพระนามเป็นเป็น "สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิงเฉิง พระพันปีหลวง" ตามคำขอของเจ้าชายกงชินหวัง

พระราชโอรส[แก้]

  • เจ้าชายยี่กง (顺和郡王奕纲; 22 พฤศจิกายน 1826 - 5 มีนาคม 1827) พระโอรสคนที่สองในจักรพรรดิเต้ากวง สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
  • เจ้าชายยี่จี (慧质郡王奕继; 2 ธันวาคม 1829 - 22 มกราคม 1830) พระโอรสคนที่สามในจักรพรรดิเต้ากวง สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
  • เจ้าชายยี่ซิน (恭忠亲王奕欣; 11 มกราคม 1833 - 29 พฤษภาคม 1898)พระโอรสคนที่หกในจักรพรรดิเต้ากวง ต่อมาเป็นเจ้าชาย กงชินหวาง มีบทบาทในรัฐประหารซินโหย่ว ของพระนางซูสีไทเฮา ในช่วงต้นรัชกาลจักรพรรดิถงจื้อ

พระสาทิสลักษณ์[แก้]


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเฉิง ถัดไป


สมเด็จพระพันปีหลวงกงซือ
พระพันปีหลวงแห่งจักรวรรดิชิง
สมเด็จพระพันปีหลวงฉืออัน
ร่วมกับสมเด็จพระพันปีหลวงฉือสี