จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิไท่จู่
จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
ข่านแห่งต้าจิน
清 佚名 《清太祖天命皇帝朝服像》.jpg
ข่านองค์ที่ 1 แห่ง ราชวงศ์จิน
ครองราชย์ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1616 - 30 กันยายน ค.ศ. 1626 (10 ปี 225 วัน)
ราชาภิเษก 17 กุมภาพันธ์ 2159
ก่อนหน้า ต้นราชวงศ์
ถัดไป จักรพรรดิหวงไท่จี๋
จักรพรรดิองค์ที่ 1 แห่ง ราชวงศ์ชิง
ก่อนหน้า สถาปนาในภายหลัง
ถัดไป จักรพรรดิหวงไท่จี๋
อัครมเหสี พระมเหสีเย่เฮ่อน่าลา
พระมเหสีอูลาน่าลา
พระราชบุตร ฉู่อิง
ไต้ซ่าน
หวงไท่จี๋
พระนามเต็ม
Chinese: Nǔ'ěrhāchì 努爾哈赤
แมนจู: ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ nurgaci
รัชศก
เทียนมิ่ง (Tiānmìng 天命)
Manchu: ᠠᠪᡴᠠᡳ ᡶᡠᠯᡳᠩᡤᠠ abkai fulingga (2159-2169)
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
Chéngtiān Guǎngyùn Shèngdé Shéngōng Zhàojì Lìjí Rénxiào Ruìwǔ Duānyì Qīn'ān Hóngwén Dìngyè Gāo Huángdì
承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝
Manchu: ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ dergi hūwangdi
วัดประจำรัชกาล
ชิงไท่จู่
ราชวงศ์ จิน
ประสูติ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1559
สวรรคต 30 กันยายน ค.ศ.1626
(67 ปี 221 วัน)
หนิงหยวน ดินแดนแมนจูเรีย

นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ(แมนจู: ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ Nurhaci1.png; จีนตัวย่อ: 努尔哈赤; จีนตัวเต็ม: 努爾哈赤; พินอิน: Nǔ'ěrhāchì; 21 กุมภาพันธ์ 1559 – 30 กันยายน 1626) หรืออ้ายซินเจว๋หลัวนู่เอ๋อร์ฮาชื่อ(Chinese: Aixin-Jueluo Nǔ'ěrhāchì 愛新覺羅努爾哈赤 )หรือสมเด็จพระจักรพรรดิชิงไท่จู่ เป็นปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ชิง

พระราชประวัติ[แก้]

จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาซื่อทรงเป็นชาวหนี่เจิน ประสูติปีค.ศ.1559 เป็นบุตรของข่านท่าเค้อซื่อซึ่งเป็นเจ้าเมืองเจี้ยนโจว หลังปู่และบิดาของพระองค์ถูกสังหารโดยทหารต้าหมิงพระองค์ก็ทรงรวบรวมกำลังโดยเริ่มจากเพียงชุดเกราะของตระกูล 13 ชุด ค.ศ.1588 นู่เอ๋อร์ฮาซื่อก็รวมเผ่าหนี่เจินในเขตเจี้ยนโจวได้สำเร็จ ค.ศ.1593 หนี่เจินเผ่าเย่เฮ่อน่าลาได้ร่วมมือกับพันธมิตรยกทัพสามหมื่นนายบุกโจมตีเจี้ยนโจว แต่นู่เอ๋อร์ฮาซื่อก็สามารถเอาชนะได้และรวมเผ่าหนี่เจินได้ทั้งหมด ค.ศ.1616 นู่เอ๋อร์ฮาซื่อตั้งตนเองเป็น ข่าน ของ อาณาจักรต้าจิน ค.ศ.1625 ย้ายเมืองหลวงจากเฮ่อถูอาลามาที่เสิ่นหยาง และในปีค.ศ.1626 จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาซื่อสิ้นพระชนม์

กองทัพแปดธง[แก้]

ค.ศ.1601 นู่เอ๋อร์ฮาซื่อจัดตั้งกองทัพสี่ธงได้แก่ เหลือง แดง ขาว น้ำเงิน และในปีค.ศ.1615ได้เพิ่มอีกสี่กองธงได้แก่ ขอบเหลือง ขอบขาว ขอบแดง ขอบน้ำเงิน รวมเรียกกองทัพแปดธง ในสมัยหวงไท่จี๋ ได้มีการเพิ่มกองธงมองโกลและกองธงฮั่นเพิ่มเข้ามา จึงรวมเป็น24กองธง กองธงหนึ่งกองธงจะมีห้าเจียลา หนึ่งเจียลามีห้านิวลา หนึ่งนิวลามี300คน ดังนั้นกองธงหนึ่งจึงมีกำลังประมาณ7,500นาย กองทัพแปดธงเป็นการจัดระเบียบกองทัพที่มีประสิทธิภาพ ตอนพักรบจะทำไร่ทำนา เมื่อเกิดศึกสงครามก็ออกรบเป็นทหาร หลังจากแมนจูเข้าด่านแล้วกองทัพแปดธงจะตั้งอยู่ล้อมรอบพระราชวังต้องห้าม เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่องค์ฮ่องเต้และกรุงปักกิ่ง

สงครามกับต้าหมิง[แก้]

 • ค.ศ.1618 ยกทัพ20,000นาย บุกเข้ายึดเมืองฟูซุน
 • ค.ศ.1619 ราชสำนักหมิงได้ระดมทัพหนึ่งแสนคน รวมทั้งได้ให้เกาหลีส่งทัพ20,000คนมาช่วยบุกโจมตีอาณาจักรต้าจินโดยมีหยางเฮ่าเป็นแม่ทัพใหญ่ สงครามครั้งนี้ต้าจินสามารถชนะทัพหมิงได้อย่างเด็ดขาด แล้วยังยึดเมืองได้อีกหลายเมือง จากสงครามครั้งนี้ทำให้ต้าหมิงจากที่เคยรุกก็กลายเป็นรับส่วนต้าจินจากที่รับก็กลายเป็นรุกตีต้าหมิง
 • ค.ศ.1622 ยกทัพบุกกว่างหนิง
 • ค.ศ.1626 นู่เอ๋อร์ฮาซื่อยกทัพด้วยพระองค์เองบุกโจมตีหนิงหยวน แม่ทัพหยวนฉงหวนได้นำปืนใหญ่มาใช้ต่อต้านกองทัพต้าจิน ทำให้กองทัพต้าจินพ่ายแพ้ นู่เอ๋อร์ฮาซื่อได้รับบาดเจ็บและสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

 • พระบรมราชชนก: ข่านท่าเค้อซื่อ
 • พระบรมราชชนนี: สตรี สกุลสีท่าล้า
 • พระราชอนุชา
 • พระอัครมเหสี (皇后)
 • พระชายา
  • พระชายา (元妃) จากสกุลถงเจีย (佟佳)
  • พระชายา (继妃) จากสกุลฟู่ฉา (富察)
  • พระชายา (大福晋) จากสกุลเย่เฮ่อน่าลา (叶赫那拉)
  • พระชายา (大福晋) จากสกุลอูลาน่าลา (乌喇那拉)
  • พระชายา (大福晋) จากสกุลโป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ (博爾濟吉特)
  • พระชายา (侧福晋) จากสกุลอีเอ่อร์เกินเจวี๋ยหลัว (伊尔根觉罗)
  • พระชายา (侧福晋) จากสกุลเย่เฮ่อน่าลา (叶赫那拉)
 • พระสนมขั้นซู่เฟย (庶妃)
  • พระสนม จากสกุลจ้าวเจีย (兆佳)
  • พระสนม จากสกุลหนิ่วฮู่ลู่ (钮祜禄)
  • พระสนม จากสกุลซีหลินเจวี๋ยหลัว (西林觉罗)
  • พระสนม จากสกุลอีเอ่อร์เกินเจวี๋ยหลัว (伊尔根觉罗)
 • พระสนมขั้นฝูจิ้น (福晋)
  • พระสนมอาจี้เกิน ไม่ทราบสกุล
  • พระสนมเต๋ออินเจ๋อ ไม่ทราบสกุล
 • พระราชโอรส
  • องค์ชายฉู่อิง (褚英,1580–1615) ทรงเป็นรัชทายาทก่อนการสถาปนาราชวงศ์;พระโอรสในพระชายา สกุลถงเจีย
  • องค์ชายไต้ซ่าน (代善,1583–1648) ลี่เล่ยชินอ๋อง(礼烈亲王,1636-1648);พระโอรสในพระชายา สกุลถงเจีย
  • องค์ชายอาไป้ (阿拜,1585–1648) เจิ้นกั๋วฉินมิ่นกง(镇国勤敏公);พระโอรสในพระสนม สกุลจ้าวเจีย
  • องค์ชายถังกู่ไต้ (湯古代,1585–1640) เจิ้นกั๋วเค่อเจี๋ยเจียงจูน(镇国克洁将军);พระโอรสในพระสนม สกุลหนิ่วฮู่ลู่
  • องค์ชายเมิ่งกู่เอ่อไท่ (莽古爾泰,1587–1633) เป้ยเล่อ(贝勒);พระโอรสในพระชายา สกุลฟู่ฉา
  • องค์ชายท่าไป้ (塔拜,1589–1639) ฟู่กั๋วเฉียไฮว่กง(辅国悫厚公);พระโอรสในพระสนม สกุลหนิ่วฮู่ลู่
  • องค์ชายอาปาไท่ (阿巴泰,1589–1646) หยัวอู๋มิ่นจุ้นอ๋อง(饶馀敏郡王,1644-1646);พระโอรสในพระชายา สกุลอีเอ่อร์เกินเจวี๋ยหลัว
  • องค์ชายหวงไท่จี๋ (皇太極,1592–1643) ภายหลังเป็นจักรพรรดิ;พระโอรสในจักรพรรดินีเสี้ยวฉีเกา สกุลเย่เฮ่อน่าหล่า
  • องค์ชายปาปู้ไท่ (巴布泰,1592–1655) เจิ้นกั๋วเค้อซีกง(镇国恪僖公);พระโอรสในพระชายา สกุลเจียมู่หูเจี๋ยหลัว
  • องค์ชายเต๋อเก๋อเล่ย (德格類,1592–1635) เป้ยเล่อ(贝勒);พระโอรสในพระชายา สกุลฟู่ฉา
  • องค์ชายปาปู้ไฮ่ (巴布海,1597–1643) เจิ้นกั๋วเจียงจูน(镇国将军);พระโอรสในพระชายา สกุลเจียมู่หูเจวี๋ยหลัว
  • องค์ชายอาจี้เก๋อ (阿濟格,1605–1651) อิงชินอ๋อง(英親王,1644-1651);พระโอรสในจักรพรรดินีเสี้ยวเล่ยอู่ สกุลอูลาน่าหล่า
  • องค์ชายไหล่มู่ปู๋ (賴慕布,1612–1646) ฟู่กั๋วเจี้ยจื๋อกง(辅国介直公);พระโอรสในพระชายา สกุลซีหลินเจว๋หลัว
  • องค์ชายตัวเอ่อร์กุ่น (多爾袞,1612–1650) รุ่ยจงชินอ๋อง(睿忠亲王,1636-1650);พระโอรสในจักรพรรดินีเสี้ยวเล่ยอู่ สกุลอูลาน่าหล่า
  • องค์ชายตัวตั๋ว (多鐸,1614–1649) ยู่ทงชินอ๋อง(豫通亲王,1636-1649);พระโอรสในจักรพรรดินีเสี้ยวเล่ยอู่ สกุลอูลาน่าหล่า
  • องค์ชายเฟ่ยหยางกั่ว (費揚果,1620–1645)
 • พระราชธิดา
  • องค์หญิงตงกั๋ว (东果,1578–1652) กู้หลุนกงจวู่(固伦公主);พระธิดาในพระชายา สกุลถงเจีย
  • องค์หญิงเนิ่นเจ๋อ (嫩哲,1587–1646) เหอซั่วกงจวู่(和硕公主);พระธิดาในชายา สกุลอีเอ่อเกินเจี๋ยหลัว
  • องค์หญิงเมิ่งกู่จี้ (莽古濟,1590–1635) พระธิดาในชายา สกุลฟู่ฉา
  • องค์หญิงมู่คู่เสิน (穆库什,1595–1659) เหอซั่วกงจวู่(和硕公主);พระธิดาในชายา สกุลเจียมู่หูเจี๋ยหลัว
  • องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม (1597–1613) พระธิดาในชายา สกุลเจียมู่หูเจี๋ยหลัว
  • องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม (1600–1646) พระธิดาในชายา สกุลเจียมู่หูเจี๋ยหลัว
  • องค์หญิงเซี่ยงจุน (乡君,1604–1685) พระธิดาในพระชายาพชายา สกุลอีเอ่อเกินเจี๋ยหลัว
  • องค์หญิงเหอซั่วกงจวู่ (和硕公主,1612–1646) พระธิดาในชายา สกุลเย่เฮ่อน่าลา
 • พระราชนัดดา
  • องค์ชายอามิน (阿敏,1585–1640) เป้ยเล่อ(贝勒);พระโอรสของซูเอ่อร์ฮาฉี
  • องค์ชายจีเอ่อร์ฮาหล่าง (濟爾哈朗,1599–1655) เจิ้งเสี่ยนชินอ๋อง(郑献亲王,1636-1655);พระโอรสของซูเอ่อร์ฮาฉี
ก่อนหน้า จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ ถัดไป
ต้นราชวงศ์ 2leftarrow.png Seal of Qing dynasty.svg
กษัตริย์ราชวงศ์ต้าจิน
(พ.ศ. 2159 - พ.ศ. 2169)
2rightarrow.png จักรพรรดิหวงไท่จี๋