ตารางธาตุพร้อมชื่อและน้ำหนักอะตอมเล็ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือตารางธาตุพร้อมชื่อและน้ำหนักอะตอมเล็ก

หมู่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  I II   III IV V VI VII VIII
คาบ  
1 ไฮโดรเจน
1
H
1.00794(7)
  ฮีเลียม
2
He
4.002602(2)
2 ลิเทียม
3
Li
6.941(2)
เบริลเลียม
4
Be
9.012182(3)
  โบรอน
5
B
10.811(7)
คาร์บอน
6
C
12.0107(8)
ไนโตรเจน
7
N
14.00674(7)
ออกซิเจน
8
O
15.9994(3)
ฟลูออรีน
9
F
18.9984032(5)
นีออน
10
Ne
20.1797(6)
3 โซเดียม
11
Na
22.989770(2)
แมกนีเซียม
12
Mg
24.3050(6)
  อะลูมิเนียม
13
Al
26.981538(2)
ซิลิกอน
14
Si
28.0855(3)
ฟอสฟอรัส
15
P
30.973761(2)
กำมะถัน
16
S
32.066(6)
คลอรีน
17
Cl
35.4527(9)
อาร์กอน
18
Ar
39.948(1)
4 โพแทสเซียม
19
K
39.0983(1)
แคลเซียม
20
Ca
40.078(4)
สแคนเดียม
21
Sc
44.955910(8)
ไทเทเนียม
22
Ti
47.867(1)
วาเนเดียม
23
V
50.9415(1)
โครเมียม
24
Cr
51.9961(6)
แมงกานีส
25
Mn
54.938049(9)
เหล็ก
26
Fe
55.845(2)
โคบอลต์
27
Co
58.933200(9)
นิกเกิล
28
Ni
58.6934(2)
ทองแดง
29
Cu
63.546(3)
สังกะสี
30
Zn
65.39(2)
แกลเลียม
31
Ga
69.723(1)
เจอร์เมเนียม
32
Ge
72.61(2)
สารหนู
33
As
74.92160(2)</small
ซีลีเนียม
34
Se
78.96(3)
โบรมีน
35
Br
79.904(1)
คริปทอน
36
Kr
83.80(1)
5 รูบิเดียม
37
Rb
85.4678(3)
สตรอนเชียม
38
Sr
87.62(1)
อิตเทรียม
39
Y
88.90585(2)
เซอร์โคเนียม
40
Zr
91.224(2)
ไนโอเบียม
41
Nb
92.90638(2)
โมลิบดีนัม
42
Mo
95.94(1)
เทคนีเตียม
43
Tc
[97.9072]
รูทีเนียม
44
Ru
101.07(2)
โรเดียม
45
Rh
102.90550(2)
แพลเลเดียม
46
Pd
106.42(1)
เงิน
47
Ag
107.8682(2)
แคดเมียม
48
Cd
112.411(8)
อินเดียม
49
In
114.818(3)
ดีบุก
50
Sn
118.710(7)
พลวง
51
Sb
121.760(1)
เทลลูเรียม
52
Te
127.60(3)
ไอโอดีน
53
I
126.90447(3)
ซีนอน
54
Xe
131.29(2)
6 ซีเซียม
55
Cs
132.90545(2)
แบเรียม
56
Ba
137.327(7)
57-71
*
แฮฟเนียม
72
Hf
178.49(2)
แลนทานัม
73
Ta
180.9479(1)
ทังสเตน
74
W
183.84(1)
รีเนียม
75
Re
186.207(1)
ออสเมียม
76
Os
190.23(3)
อิริเดียม
77
Ir
192.217(3)
แพลทินัม
78
Pt
195.078(2)
ทองคำ
79
Au
196.96655(2)
ปรอท
80
Hg
200.59(2)
แทลเลียม
81
Tl
204.3833(2)
ตะกั่ว
82
Pb
207.2(1)
บิสมัท
83
Bi
208.98038(2)
พอโลเนียม
84
Po
[208.9824]
แอสทาทีน
85
At
[209.9871]
เรดอน
86
Rn
[222.0176]
7 แฟรนเซียม
87
Fr
[223.0197]
เรเดียม
88
Ra
[226.0254]
89-103
**
รัทเทอร์ฟอร์เดียม
104
Rf
[263.1125]
ดุบเนียม
105
Db
[262.1144]
ซีบอร์เกียม
106
Sg
[266.1219]
โบห์เรียม
107
Bh
[264.1247]
ฮัสเซียม
108
Hs
[269.1341]
ไมต์เนเรียม
109
Mt
[268.1388]
ดาร์มสตัดเทียม
110
Ds
[272.1463]
เรินต์เกเนียม
111
Rg
[272.1535]
โคเปอร์นิเซียม
112
Cn
[285.174]
นิโฮเนียม
113
Nh
[284]
ฟลีโรเวียม
114
Fl
[289]
มอสโกเวียม
115
Mc
[288]
ลิเวอร์มอเรียม
116
Lv
[292]
เทนเนสซีน
117
Ts
[291]***
ออกาเนสซอน
118
Og
[293]***
แลนทาไนด์ แลนทานัม
57
La
138.9055(2)
ซีเรียม
58
Ce
140.116(1)
เพรซีโอดิเมียม
59
Pr
140.90765(2)
นีโอดิเมียม
60
Nd
144.24(3)
โพรมีเทียม
61
Pm
[144.9127]
ซาแมเรียม
62
Sm
150.36(3)
ยูโรเพียม
63
Eu
151.964(1)
แกโดลิเนียม
64
Gd
157.25(3)
เทอร์เบียม
65
Tb
158.92534(2)
ดิสโพรเซียม
66
Dy
162.50(3)
โฮลเมียม
67
Ho
164.93032(2)
เออร์เบียม
68
Er
167.259(3)
ทูเลียม
69
Tm
168.93421(2)
อิตเทอร์เบียม
70
Yb
173.04(3)
ลูทีเตียม
71
Lu
174.967(1)
** แอกทิไนด์ แอกทิเนียม
89
Ac
[227.0277]
ทอเรียม
90
Th
232.0381(1)
โพรแทกทิเนียม
91
Pa
231.03588(2)
ยูเรเนียม
92
U
238.02891(3)
เนปทูเนียม
93
Np
[237.0482]
พลูโทเนียม
94
Pu
[244.0642]
อะเมริเซียม
95
Am
[243.0614]
คูเรียม
96
Cm
[247.0703]
เบอร์คีเลียม
97
Bk
[247.0703]
แคลิฟอร์เนียม
98
Cf
[251.0796]
ไอน์สไตเนียม
99
Es
[252.0830]
เฟอร์เมียม
100
Fm
[257.0951]
เมนเดลีเวียม
101
Md
[258.0984]
โนเบเลียม
102
No
[259.1011]
ลอว์เรนเซียม
103
Lr
[262.110]

*** น้ำหนักอะตอมโดยการประมาณเท่านั้น

อนุกรมเคมีตารางธาตุ
โลหะแอลคาไล โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท แลนทาไนด์ แอกทิไนด์ โลหะทรานซิชัน
โลหะหลังทรานซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ อโลหะ แฮโลเจน แก๊สเฉื่อย