ธาตุกึ่งโลหะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธาตุกึ่งโลหะ (อังกฤษ: metalloids) เป็นธาตุในอนุกรมเคมี ที่มีสมบัติทั้งทางเคมีและฟิสิกส์อยู่กึ่งกลางระหว่างโลหะและอโลหะ

คุณสมบัติสำคัญ[แก้]

คุณสมบัติสำคัญที่ใช้จำแนกประเภทของธาตุเหล่านี้คือคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของธาตุกึ่งโลหะ

ธาตุที่เป็นกึ่งโลหะ[แก้]

คือ ธาตุที่อยู่ติดเส้นบันไดในตารางธาตุ ยกเว้นธาตุอะลูมิเนียม (Al) คุณสมบัติทั่วไปจะก้ำกึ่งระหว่างธาตุโลหะกับอโลหะ เช่นการนำไฟฟ้า การนำความร้อน หรือ สมบัติแม่เหล็ก เป็นต้น