การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ (หน้าข้อมูล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การจัดเรียงอิเล็กตรอน[แก้]

 • การจัดเรียงอิเล็กตรอน ของอะตอม ในสถานะแก๊ส ในสภาวะพื้น (ground state)
 • สูตรการเขียน ตัวเลขข้างหน้า หมายถึง ลำดับของชั้นย่อย ตัวเลขข้างบน หมายถึง จำนวนอิเล็กตรอนในชั้นย่อย
1 H ไฮโดรเจน : 1s1
1s1                                    
1            
2 He ฮีเลียม : 1s2
1s2                                    
2            
3 Li ลิเทียม : 1s2 2s1
1s2 2s1                                  
2 1          
4 Be เบริลเลียม : 1s2 2s2
1s2 2s2                                  
2 2          
5 B โบรอน : 1s2 2s2 2p1
1s2 2s2 2p1                                
2 3          
6 C คาร์บอน : 1s2 2s2 2p2
1s2 2s2 2p2                                
2 4          
7 N ไนโตรเจน : 1s2 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3                                
2 5          
8 O ออกซิเจน : 1s2 2s2 2p4
1s2 2s2 2p4                                
2 6          
9 F ฟลูออรีน : 1s2 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5                                
2 7          
10 Ne นีออน : 1s2 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6                                
2 8          
11 Na โซเดียม : [Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1                              
2 8 1        
12 Mg แมกนีเซียม : [Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2                              
2 8 2        
13 Al อะลูมิเนียม : [Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1                            
2 8 3        
14 Si ซิลิกอน : [Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2                            
2 8 4        
15 P ฟอสฟอรัส : [Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3                            
2 8 5        
16 S กำมะถัน : [Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4                            
2 8 6        
17 Cl คลอรีน : [Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5                            
2 8 7        
18 Ar อาร์กอน : [Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6                            
2 8 8        
19 K โพแทสเซียม : [Ar] 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   4s1                        
2 8 8 1      
20 Ca แคลเซียม : [Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   4s2                        
2 8 8 2      
21 Sc สแคนเดียม : [Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2                        
2 8 9 2      
22 Ti ไทเทเนียม : [Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2                        
2 8 10 2      
23 V วาเนเดียม : [Ar] 3d3 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2                        
2 8 11 2      
24 Cr โครเมียม : [Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1                        
2 8 13 1      
25 Mn แมงกานีส : [Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2                        
2 8 13 2      
26 Fe เหล็ก : [Ar] 3d6 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2                        
2 8 14 2      
27 Co โคบอลต์ : [Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2                        
2 8 15 2      
28 Ni นิกเกิล : [Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2                        
2 8 16 2      
29 Cu ทองแดง : [Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1                        
2 8 18 1      
30 Zn สังกะสี : [Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2                        
2 8 18 2      
31 Ga แกลเลียม : [Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1                      
2 8 18 3      
32 Ge เจอร์เมเนียม : [Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2                      
2 8 18 4      
33 As สารหนู : [Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3                      
2 8 18 5      
34 Se ซีลีเนียม : [Ar] 3d10 4s2 4p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4                      
2 8 18 6      
35 Br โบรมีน : [Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5                      
2 8 18 7      
36 Kr คริปทอน : [Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6                      
2 8 18 8      
37 Rb รูบิเดียม : [Kr] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6     5s1                
2 8 18 8 1    
38 Sr สตรอนเชียม : [Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6     5s2                
2 8 18 8 2    
39 Y อิตเทรียม : [Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1   5s2                
2 8 18 9 2    
40 Zr เซอร์โคเนียม : [Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2   5s2                
2 8 18 10 2    
41 Nb ไนโอเบียม : [Kr] 4d4 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4   5s1                
2 8 18 12 1    
42 Mo โมลิบดีนัม : [Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5   5s1                
2 8 18 13 1    
43 Tc เทคนีเชียม : [Kr] 4d5 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5   5s2                
2 8 18 13 2    
44 Ru รูทีเนียม : [Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7   5s1                
2 8 18 15 1    
45 Rh โรเดียม : [Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8   5s1                
2 8 18 16 1    
46 Pd แพลเลเดียม : [Kr] 4d10
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10                    
2 8 18 18      
47 Ag เงิน : [Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s1                
2 8 18 18 1    
48 Cd แคดเมียม : [Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2                
2 8 18 18 2    
49 In อินเดียม : [Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p1              
2 8 18 18 3    
50 Sn ดีบุก : [Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p2              
2 8 18 18 4    
51 Sb พลวง : [Kr] 4d10 5s2 5p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p3              
2 8 18 18 5    
52 Te เทลลูเรียม : [Kr] 4d10 5s2 5p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p4              
2 8 18 18 6    
53 I ไอโอดีน : [Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p5              
2 8 18 18 7    
54 Xe ซีนอน : [Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6              
2 8 18 18 8    
55 Cs ซีเซียม : [Xe] 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6     6s1        
2 8 18 18 8 1  
56 Ba แบเรียม : [Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6     6s2        
2 8 18 18 8 2  
57 La แลนทานัม : [Xe] 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 18 9 2  
58 Ce ซีเรียม : [Xe] 4f1 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f1 5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 19 9 2  
59 Pr เพรซีโอดิเมียม : [Xe] 4f3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f3 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 21 8 2  
60 Nd นีโอดิเมียม : [Xe] 4f4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 22 8 2  
61 Pm โพรมีเทียม : [Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 23 8 2  
62 Sm ซาแมเรียม : [Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f6 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 24 8 2  
63 Eu ยูโรเพียม : [Xe] 4f7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 25 8 2  
64 Gd แกโดลิเนียม : [Xe] 4f7 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 25 9 2  
65 Tb เทอร์เบียม : [Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f9 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 27 8 2  
66 Dy ดิสโพรเซียม : [Xe] 4f10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f10 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 28 8 2  
67 Ho โฮลเมียม : [Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f11 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 29 8 2  
68 Er เออร์เบียม : [Xe] 4f12 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f12 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 30 8 2  
69 Tm ทูเลียม : [Xe] 4f13 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f13 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 31 8 2  
70 Yb อิตเทอร์เบียม : [Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 32 8 2  
71 Lu ลูทีเตียม : [Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 32 9 2  
72 Hf แฮฟเนียม : [Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d2   6s2        
2 8 18 32 10 2  
73 Ta แทนทาลัม : [Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d3   6s2        
2 8 18 32 11 2  
74 W ทังสเตน : [Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d4   6s2        
2 8 18 32 12 2  
75 Re รีเนียม : [Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d5   6s2        
2 8 18 32 13 2  
76 Os ออสเมียม : [Xe] 4f14 5d6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d6   6s2        
2 8 18 32 14 2  
77 Ir อิริเดียม : [Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d7   6s2        
2 8 18 32 15 2  
78 Pt แพลทินัม : [Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9   6s1        
2 8 18 32 17 1  
79 Au ทองคำ : [Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s1        
2 8 18 32 18 1  
80 Hg ปรอท : [Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2        
2 8 18 32 18 2  
81 Tl แทลเลียม : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p1      
2 8 18 32 18 3  
82 Pb ตะกั่ว : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p2      
2 8 18 32 18 4  
83 Bi บิสมัท : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p3      
2 8 18 32 18 5  
84 Po พอโลเนียม : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p4      
2 8 18 32 18 6  
85 At แอสทาทีน : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p5      
2 8 18 32 18 7  
86 Rn เรดอน : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6      
2 8 18 32 18 8  
87 Fr แฟรนเซียม : [Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6   7s1  
2 8 18 32 18 8 1
88 Ra เรเดียม : [Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 18 8 2
89 Ac แอกทิเนียม : [Rn] 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 18 9 2
90 Th ทอเรียม : [Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6 6d2 7s2  
2 8 18 32 18 10 2
91 Pa โพรแทกทิเนียม : [Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f2 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 20 9 2
92 U ยูเรเนียม : [Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f3 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 21 9 2
93 Np เนปทูเนียม : [Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f4 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 22 9 2
94 Pu พลูโทเนียม : [Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f6 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 24 8 2
95 Am อะเมริเซียม : [Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 25 8 2
96 Cm คูเรียม : [Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 25 9 2
97 Bk เบอร์คีเลียม : [Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f9 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 27 8 2
98 Cf แคลิฟอร์เนียม : [Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f10 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 28 8 2
99 Es ไอน์สไตเนียม : [Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f11 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 29 8 2
100 Fm เฟอร์เมียม : [Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f12 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 30 8 2
101 Md เมนเดลีเวียม : [Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f13 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 31 8 2
102 No โนเบเลียม : [Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 32 8 2
103 Lr ลอว์เรนเซียม : probably [Rn] 5f14 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6   7s2 7p1
2 8 18 32 32 8 3
104 Rf รัทเทอร์ฟอร์เดียม : probably [Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d2 7s2  
2 8 18 32 32 10 2

อ้างอิง[แก้]

All sources concur with the data above except in the separately listed instances:

 • NIST
  • http://physics.nist.gov/PhysRefData/IonEnergy/ionEnergy.html ; retrieved July 2005, (elements 1-104) อ้างต้นฉบับ ได้แก่
  • Atomic Spectroscopy, by W.C. Martin and W.L. Wiese in Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, ed. by G.W.F. Drake (AIP, Woodbury, NY, 1996) Chapter 10, pp. 135-153.

โดย CRC Handbook บทที่ 1 subsection Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State.

  • 91 Pa : [Rn] 5f2(3H4) 6d 7s2
  • 92 U : [Rn] 5f3(4Io9/2) 6d 7s2
  • 93 Np : [Rn] 5f4(5I4) 6d 7s2
  • 103 Lr : [Rn] 5f14 7s2 7p1 question-marked
  • 104 Rf : [Rn] 5f14 6d2 7s2 question-marked
 • CRC
  • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 1, Basic Constants, Units, and Conversion Factors; Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State. (elements 1-104)
  • Also subsection Periodic Table of the Elements, (elements 1-103) อ้างต้นฉบับ ได้แก่
   • G. J. Leigh, Editor, Nomenclature of Inorganic Chemistry, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1990.
   • Chemical and Engineering News, 63(5), 27, 1985.
   • Atomic Weights of the Elements, 1999, Pure & Appl. Chem., 73, 667, 2001.
 • WebElements
  • http://www.webelements.com/ อ้างต้นฉบับได้แก่
   • Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, Ed. Gordon W. F. Drake, American Institute of Physics, Woodbury, New York, USA, 1996.
   • J.E. Huheey, E.A. Keiter, and R.L. Keiter in Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, 4th edition, HarperCollins, New York, USA, 1993.
   • R.L. DeKock and H.B. Gray in Chemical Structure and bonding, Benjamin/Cummings, Menlo Park, California, USA, 1980.
   • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
  • 103 Lr : [Rn].5f14.7s2.7p1 tentative ; 2.8.18.32.32.9.2 [inconsistent]
  • 104 Rf : [Rn].5f14.6d2.7s2 tentative
  • 105 Db : [Rn].5f14.6d3.7s2 (a guess based upon that of tantalum) ; 2.8.18.32.32.11.2
  • 106 Sg : [Rn].5f14.6d4.7s2 (a guess based upon that of tungsten) ; 2.8.18.32.32.12.2
  • 107 Bh : [Rn].5f14.6d5.7s2 (a guess based upon that of rhenium) ; 2.8.18.32.32.13.2
  • 108 Hs : [Rn].5f14.6d6.7s2 (a guess based upon that of osmium) ; 2.8.18.32.32.14.2
  • 109 Mt : [Rn].5f14.6d7.7s2 (a guess based upon that of iridium) ; 2.8.18.32.32.15.2
  • 110 Ds : [Rn].5f14.6d9.7s1 (a guess based upon that of platinum) ; 2.8.18.32.32.17.1
  • 111 Rg : [Rn].5f14.6d10.7s1 (a guess based upon that of gold) ; 2.8.18.32.32.18.1
  • 112 Uub : [Rn].5f14.6d10.7s2 (a guess based upon that of mercury) ; 2.8.18.32.32.18.2
  • 113 Uut : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p1 (a guess based upon that of thallium) ; 2.8.18.32.32.18.3
  • 114 Uuq : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p2 (a guess based upon that of lead) ; 2.8.18.32.32.18.4
  • 115 Uup : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p3 (a guess based upon that of bismuth) ; 2.8.18.32.32.18.5
  • 116 Uuh : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p4 (a guess based upon that of polonium) ; 2.8.18.32.32.18.6
  • 117 Uus : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p5 (a guess based upon that of astatine) ; 2.8.18.32.32.18.7
  • 118 Uuo : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p6 (a guess based upon that of radon) ; 2.8.18.32.32.18.8
 • Lange
  • J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), online version, McGraw-Hill, 1999; Section 4, Table 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements. (Elements 1-103)
  • 97 Bk : [Rn] 5f8 6d 7s2
  • 103 Lr : [Rn] 4f14 [sic] 6d 7s2