แพลเลเดียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ PD (แก้ความกำกวม)
แพลเลเดียม
ไฮโดรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฮีเลียม (แก๊สมีตระกูล)
ลิเทียม (โลหะแอลคาไล)
เบริลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
โบรอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
คาร์บอน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
ไนโตรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ออกซิเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฟลูออรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
นีออน (แก๊สมีตระกูล)
โซเดียม (โลหะแอลคาไล)
แมกนีเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อะลูมิเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ซิลิกอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
ฟอสฟอรัส (อโลหะหลายวาเลนซ์)
กำมะถัน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
คลอรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
อาร์กอน (แก๊สมีตระกูล)
โพแทสเซียม (โลหะแอลคาไล)
แคลเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
สแกนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
ไทเทเนียม (โลหะทรานซิชัน)
วาเนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
โครเมียม (โลหะทรานซิชัน)
แมงกานีส (โลหะทรานซิชัน)
เหล็ก (โลหะทรานซิชัน)
โคบอลต์ (โลหะทรานซิชัน)
นิกเกิล (โลหะทรานซิชัน)
ทองแดง (โลหะทรานซิชัน)
สังกะสี (โลหะทรานซิชัน)
แกลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
เจอร์เมเนียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
สารหนู (ธาตุกึ่งโลหะ)
ซีลีเนียม (อโลหะหลายวาเลนซ์)
โบรมีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
คริปทอน (แก๊สมีตระกูล)
รูบิเดียม (โลหะแอลคาไล)
สตรอนเชียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อิตเทรียม (โลหะทรานซิชัน)
เซอร์โคเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ไนโอเบียม (โลหะทรานซิชัน)
โมลิบดีนัม (โลหะทรานซิชัน)
เทคนีเชียม (โลหะทรานซิชัน)
รูทีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
โรเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลเลเดียม (โลหะทรานซิชัน)
เงิน (โลหะทรานซิชัน)
แคดเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อินเดียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ดีบุก (โลหะหลังทรานซิชัน)
พลวง (ธาตุกึ่งโลหะ)
เทลลูเรียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
ไอโอดีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ซีนอน (แก๊สมีตระกูล)
ซีเซียม (โลหะแอลคาไล)
แบเรียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แลนทานัม (แลนทานอยด์)
ซีเรียม (แลนทานอยด์)
เพรซีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
นีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
โพรมีเทียม (แลนทานอยด์)
ซาแมเรียม (แลนทานอยด์)
ยูโรเพียม (แลนทานอยด์)
แกโดลิเนียม (แลนทานอยด์)
เทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ดิสโพรเซียม (แลนทานอยด์)
โฮลเมียม (แลนทานอยด์)
เออร์เบียม (แลนทานอยด์)
ทูเลียม (แลนทานอยด์)
อิตเทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ลูทีเทียม (แลนทานอยด์)
ฮาฟเนียม (โลหะทรานซิชัน)
แทนทาลัม (โลหะทรานซิชัน)
ทังสเตน (โลหะทรานซิชัน)
รีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ออสเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อิริเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลตทินัม (โลหะทรานซิชัน)
ทองคำ (โลหะทรานซิชัน)
ปรอท (โลหะทรานซิชัน)
แทลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ตะกั่ว (โลหะหลังทรานซิชัน)
บิสมัท (โลหะหลังทรานซิชัน)
พอโลเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
แอสทาทีน (ธาตุกึ่งโลหะ)
เรดอน (แก๊สมีตระกูล)
แฟรนเซียม (โลหะแอลคาไล)
เรเดียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แอกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ทอเรียม (แอกทินอยด์)
โพรแทกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ยูเรเนียม (แอกทินอยด์)
เนปทูเนียม (แอกทินอยด์)
พลูโทเนียม (แอกทินอยด์)
อะเมริเซียม (แอกทินอยด์)
คูเรียม (แอกทินอยด์)
เบอร์คีเลียม (แอกทินอยด์)
แคลิฟอร์เนียม (แอกทินอยด์)
ไอน์สไตเนียม (แอกทินอยด์)
เฟอร์เมียม (แอกทินอยด์)
เมนเดลีเวียม (แอกทินอยด์)
โนเบเลียม (แอกทินอยด์)
ลอว์เรนเซียม (แอกทินอยด์)
รัทเทอร์ฟอร์เดียม (โลหะทรานซิชัน)
ดุบเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ซีบอร์เกียม (โลหะทรานซิชัน)
โบห์เรียม (โลหะทรานซิชัน)
ฮัสเซียม (โลหะทรานซิชัน)
ไมต์เนเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ดาร์มสตัดเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เรินต์เกเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
โคเปอร์นิเซียม (โลหะทรานซิชัน)
นิโฮเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ฟลีโรเวียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
มอสโกเวียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ลิเวอร์มอเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เทนเนสซีน (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ออกาเนสซอน (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ชั้นพลังงานอิเล็กตรอนของแพลเลเดียม (2, 8, 18, 18)
46Pd
Ni

Pd

Pt
โรเดียมแพลเลเดียมเงิน
แพลเลเดียมในตารางธาตุ
ลักษณะปรากฏ
สีขาวมันวาว
คุณสมบัติทั่วไป
ชื่อ สัญลักษณ์ และเลขอะตอม แพลเลเดียม, Pd, 46
หมู่ คาบและบล็อก 10, 5, d
มวลอะตอมมาตรฐาน 106.42±0.01
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Kr] 4d10
2, 8, 18, 18
ชั้นพลังงานอิเล็กตรอนของแพลเลเดียม (2, 8, 18, 18)
ประวัติ
การตั้งชื่อ ตั้งชื่อตามดาวเคราะห์น้อย แพลลัส หรือเทพแพลลัส อะธีนา
การค้นพบ 1802
คุณสมบัติกายภาพ
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 12.023 g·cm−3
ความหนาแน่นของเหลวที่จุดหลอมเหลว 10.38 g·cm−3
จุดหลอมเหลว 1828.05 K, 1554.9 °C, 2830.82 °F
จุดเดือด 3236 K, 2963 °C, 5365 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว 16.74 kJ·mol−1
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 358 kJ·mol−1
ความจุความร้อนโมลาร์ 25.98 J·mol−1·K−1
ความดันไอ
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T (K) 1721 1897 2117 2395 2753 3234
คุณสมบัติอะตอม
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 2.20 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชัน ค่าที่ 1: 804.4 kJ·mol−1
ค่าที่ 2: 1870 kJ·mol−1
ค่าที่ 3: 3177 kJ·mol−1
รัศมีอะตอม 137 pm
รัศมีโควาเลนต์ 139±6 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์ 163 pm
จิปาถะ
โครงสร้างผลึก cubic face-centered
ความเป็นแม่เหล็ก พาราแมกเนติก
สภาพนำไฟฟ้า (20 °C) 105.4Ω·m
สภาพนำความร้อน 71.8 W·m−1·K−1
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1
ความเร็วเสียง (thin rod) (ที่ 20 °C) 3070 m·s−1
มอดุลัสของยัง 121 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 44 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 180 GPa
อัตราส่วนปัวซอง 0.39
ความแข็งของโมส์ 4.75
ความแข็งวิกเกอร์ส 400–600 MPa
ความแข็งของบริเนลล์ 320–610 MPa
เลขทะเบียน CAS 7440-05-3
ไอโซโทปเสถียรที่สุด
บทความหลัก: ไอโซโทปของแพลเลเดียม
ไอโซโทป NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
100Pd syn 3.63 d ε 100Rh
γ 0.084, 0.074,
0.126
102Pd 1.02% 102Pd is stable with 56 neutrons
103Pd syn 16.991 d ε 103Rh
104Pd 11.14% 104Pd is stable with 58 neutrons
105Pd 22.33% 105Pd is stable with 59 neutrons
106Pd 27.33% 106Pd is stable with 60 neutrons
107Pd trace 6.5×106 y β 0.033 107Ag
108Pd 26.46% 108Pd is stable with 62 neutrons
110Pd 11.72% 110Pd is stable with 64 neutrons
อ้างอิง

แพลเลเดียม (อังกฤษ: Palladium) เป็นธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 46 และสัญลักษณ์คือ Pd

แพลเลเดียมเป็นโลหะทรานซิชันหายาก อยู่ในกลุ่มเดียวกับแพลทินัม ซึ่งเป็นพวกโลหะมีสกุล สีขาวเงิน มีสมบัติทางเคมีคล้ายกับแพลทินัม สามารถสกัดได้จากแร่ทองแดงและนิกเกิล ใช้ประโยชน์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในอุตสาหกรรมเครื่องเพชร

คุณสมบัติ[แก้]

แพลเลเดียมอยู่ในหมู่ 10 ในตารางธาตุ:

Z ธาตุ จำนวนของอิเล็กตรอน/ชั้น
28 นิกเกิล 2, 8, 16, 2 หรือ 2, 8, 17, 1
46 แพลเลเดียม 2, 8, 18, 18, 0
78 แพลตินัม 2, 8, 18, 32, 17, 1
110 ดาร์มสตัดเทียม 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2

แหล่งข้อมูล[แก้]