บล็อกในตารางธาตุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ตารางธาตุ (บล็อก))

บล็อก (อังกฤษ: periodic table block) ในตารางธาตุ คือกลุ่มของหมู่ธาตุที่ใกล้เคียงกันโดยใช้อิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงสุดเป็นตัวกำหนด แต่ละบล็อกจะตั้งชื่อตามลักษณะวงโคจรอิเล็กตรอนซึ่งมีบล็อกทั้งหมด 5 บล็อก ดังนี้ บล็อก-s บล็อก-p บล็อก-d บล็อก-f และ บล็อก-g (ยังไม่พบว่าธาตุใดมี g-บล็อก)

หมู่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
คาบ
1 1
H

2
He
2 3
Li
4
Be


5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg


13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
 Fr 
88
Ra
**
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og

* แลนทาไนด์s 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** แอกทิไนด์ 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
บล็อก
บล็อก-dบล็อก-fบล็อก-pบล็อก-s

ความหมายสีของเลขอะตอม:

  • เลขอะตอมของธาตุที่มีสี น้ำเงิน จะเป็นธาตุที่เป็นของเหลวที่ STP;
  • เลขอะตอมของธาตุที่มีสี เขียว จะเป็นธาตุที่เป็นก๊าซที่ STP;
  • เลขอะตอมของธาตุที่มีสี ดำ จะเป็นธาตุที่เป็นของแข็งที่ STP;
  • เลขอะตอมของธาตุที่มีสี แดง จะเป็นธาตุสังเคราะห์ (ทุกตัวเป็นของแข็งที่ STP).
  • เลขอะตอมของธาตุที่มีสี เทา จะเป็นธาตุที่ยังไม่ได้ค้นพบ