แก๊สมีตระกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ก๊าซมีตระกูล)
หมู่ 18
คาบ
1 2
He
2 10
Ne
3 18
Ar
4 36
Kr
5 54
Xe
6 86
Rn
7 118
Uuo

แก๊สมีตระกูล (อังกฤษ: noble gases) หรือเรียกว่า แก๊สเฉี่อย (inert gases) คือ อนุกรมเคมีของกลุ่มธาตุเคมีในหมู่ 8 ของตารางธาตุ เดิมเข้าใจว่า ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับธาตุใด ต่อมา นีล บาร์เลตต์ พบว่าสามารถทำปฏิกิริยาเคมีได้บ้าง แต่ก็ทำปฏิกิริยาได้ยาก

แก๊สมีตระกูล ที่ประกอบด้วย

  1. ฮีเลียม
  2. นีออน
  3. อาร์กอน
  4. คริปทอน
  5. ซีนอน
  6. เรดอน

แก๊สมีตระกูลมีเพียงแรงแวนเดอร์วาลส์ ยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม จึงทำให้มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำมาก จึงมีสถานะเป็นก๊าซที่ STPNuvola apps edu science.png ตารางธาตุ Information-silk.svg
ตารางธาตุ: มาตรฐาน | ธาตุแนวดิ่ง | พร้อมชื่อ | ชื่อ-น้ำหนักอะตอม | ชื่อ-น้ำหนักอะตอม | ชื่อ-น้ำหนักอะตอม (อักษร) | บล็อก-f inline | จัดเรียงอิเล็กตรอน | โลหะ-อโลหะ | ตามบล็อก | บล็อกขยาย | รายชื่อคุณสมบัติทางเคมี
บัญชีรายชื่อธาตุเคมี

เรียงตาม: ชื่อ | สัญลักษณ์ธาตุ | เลขอะตอม| มวลอะตอม | จุดเดือด | จุดหลอมเหลว | ความหนาแน่น

หมู่:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
คาบ:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9
อนุกรมเคมี:   โลหะแอลคาไล  -  โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท  -  แลนทาไนด์  -  แอกทิไนด์  -  โลหะทรานซิชัน  -  โลหะหลังทรานซิชัน  -  กึ่งโลหะ  -  อโลหะ  -  แชลโคเจน -  แฮโลเจน  -  แก๊สมีตระกูล -  ซูเปอร์แอกทิไนด์
บล็อก:  บล็อก-s  -  บล็อก-p  -  บล็อก-d  -  บล็อก-f  -  บล็อก-g