คาบ (ตารางธาตุ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คาบในตารางธาตุ)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ใช้สมองโง่ๆของพวกมึงคิดเอง

คาบในตารางธาตุ[แก้]

ธาตุจะไม่เสถียรเมื่อมีมวลสูงมากๆ ทำให้ธาตุที่มีเลขอะตอมสูงจะมีโอกาสพบในธรรมชาติได้น้อย ธาตุใน 7 คาบแรกของตารางธาตุสามารถพบได้ในธรรมชาติ อย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่นักเคมีจะสามารถสังเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอมสูงเกินคาบที่ 7 ธาตุสังเคราะห์เหล่านี้จะถูกจัดเรียงในคาบที่ 8 ในตารางธาตุขยายหากมีการสังเคราะห์ได้จริง

สมบัติทางเคมีของธาตุคาบที่ 1[แก้]

หมู่ 1/17 18
#
ธาตุ
1
H
2
He

ธาตุในคาบแรกมีธาตุน้อยกว่าธาตุในคาบอื่นๆ เนื่องด้วยมีไฮโดรเจนและฮีเลียมเท่านั้นที่อยู่ในคาบแรก ก่อนหน้านี้พวกมันไม่ได้อยู่ในกฎออกเตต ในทางเคมี ฮีเลียมเป็นแก๊สมีตระกูล ดังนั้นมันจึงถูกจัดให้อยู่ในหมู่ที่ 18 ถึงอย่างนั้น ในส่วนของโครงสร้างนิวเคลียร์ของมัน จะจัดมันให้อยู่ในบล็อก-s และบางครั้งที่ฮีเลียมจะถูกจัดอยู่ในธาตุหมู่ 2 ส่วนไฮโดรเจนสามารถเสียและได้รับอิเล็กตรอนเท่าๆกัน มันจึงสามารถอยู่ในหมู่ที่ 1 หรือ หมู่ที่ 17 ก็ได้

สมบัติทางเคมีของธาตุคาบที่ 2[แก้]

หมู่ 1 2 13 14 15 16 17 18
#
ธาตุ
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne

สมบัติทางเคมีของธาตุคาบที่ 3[แก้]

หมู่ 1 2 13 14 15 16 17 18
#
ธาตุ
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar

สมบัติทางเคมีของธาตุคาบที่ 4[แก้]

หมู่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
ธาตุ
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr

สมบัติทางเคมีของธาตุคาบที่ 5[แก้]

หมู่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
ธาตุ
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe

สมบัติทางเคมีของธาตุคาบที่ 6[แก้]

หมู่ 1 2 3 (แลนทาไนด์) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
ธาตุ
55
Cs
56
Ba
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn

สมบัติทางเคมีของธาตุคาบที่ 7[แก้]

หมู่ 1 2 3 (แลนทาไนด์) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
ธาตุ
87
 Fr 
88
Ra
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og