แชลโคเจน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หมู่ 16
คาบ
2 8
O
3 16
S
4 34
Se
5 52
Te
6 84
Po
7 116
Lv

ธาตุหมู่แชลโคเจน (อังกฤษ: chalcogens) คือ อนุกรมเคมีของธาตุเคมีในหมู่ 16ตารางธาตุ ซึ่งอยู่ในตระกูลธาตุเดียวกับ ออกซิเจน (oxygen family) มีอีกชื่อหนึ่งว่าหมู่ออกซิเจน

สารประกอบของธาตุหมู่นี้ เรียกว่า แชลโคเจไนด์ (chalcogenides)

  • ซัลไฟด์ (sulfide)
  • ซีล๊ไนด์ (selenide)
  • เทลลูไลด์ (telluride)
  • ยกเว้น สารประกอบออกไซด์ เองไม่จัดเป็น แชลโคเจไนด์

แชลโคเจไนด์ ได้แก่

สังเกตว่า

แชลโคเจไนด์ที่รู้จักกันดีคือ

  • แร่ไพไรต์ (pyrite - FeS2) ซึ่งเป็นสารประกอบของเหล็ก
  • แร่เทลลูไรด์ (Telluride - AuTe2) ซึ่งเป็นสารประกอบของทองคำ


อธิบายรายละเอียดตารางธาตุย่อยทางขวามือ: อโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ โลหะหลังทรานซิชัน เลขอะตอมที่มีสี แดง เป็นก๊าซ เลขอะตอมที่มีสี ดำ เป็นของแข็ง เส้นขอบทึบเป็นธาตุเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในโลก (ธาตุดั้งเดิม) เส้นขอบปะเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง(ธาตุสังเคราะห์)Nuvola apps edu science.png ตารางธาตุ Information-silk.svg
ตารางธาตุ: มาตรฐาน | ธาตุแนวดิ่ง | พร้อมชื่อ | ชื่อ-น้ำหนักอะตอม | ชื่อ-น้ำหนักอะตอม | ชื่อ-น้ำหนักอะตอม (อักษร) | บล็อก-f inline | จัดเรียงอิเล็กตรอน | โลหะ-อโลหะ | ตามบล็อก | บล็อกขยาย | รายชื่อคุณสมบัติทางเคมี
บัญชีรายชื่อธาตุเคมี

เรียงตาม: ชื่อ | สัญลักษณ์ธาตุ | เลขอะตอม| มวลอะตอม | จุดเดือด | จุดหลอมเหลว | ความหนาแน่น

หมู่:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
คาบ:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9
อนุกรมเคมี:   โลหะแอลคาไล  -  โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท  -  แลนทาไนด์  -  แอกทิไนด์  -  โลหะทรานซิชัน  -  โลหะหลังทรานซิชัน  -  กึ่งโลหะ  -  อโลหะ  -  แชลโคเจน -  แฮโลเจน  -  แก๊สมีตระกูล -  ซูเปอร์แอกทิไนด์
บล็อก:  บล็อก-s  -  บล็อก-p  -  บล็อก-d  -  บล็อก-f  -  บล็อก-g