ข้ามไปเนื้อหา

ความร้อนที่ทำให้หลอมรวมกันของธาตุ (หน้าข้อมูล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธาตุ กิโลจูล/โมล
use CRC LNG WELL
1 H ไฮโดรเจน (H2) (H2) 0.117 (H2) 0.12 (H2) 0.117 (per mol H atoms) 0.558
2 He ฮีเลียม 0.0138 0.0138 0.02
3 Li ลิเทียม 3.00 3.00 3.00 3.0
4 Be เบริลเลียม 7.895 7.895 7.895 7.95
5 B โบรอน 50.2 50.2 50.2 50
6 C คาร์บอน (แกรไฟต์) (แกรไฟต์) 117 (แกรไฟต์) 117 (แกรไฟต์) 117
7 N ไนโตรเจน (N2) (N2) 0.720 (N2) 0.71 (N2) 0.720 (per mol N atoms) 0.36
8 O ออกซิเจน (O2) (O2) 0.444 (O2) 0.44 (O2) 0.444 (per mol O atoms) 0.222
9 F ฟลูออรีน (F2) (F2) 0.510 (F2) 0.51 (F2) 0.510 (per mol F atoms) 0.26
10 Ne นีออน 0.335 0.328 0.335 0.34
11 Na โซเดียม 2.60 2.60 2.60 2.60
12 Mg แมกนีเซียม 8.48 8.48 8.48 8.7
13 Al aluminium 10.71 10.789 10.71 10.7
14 Si silicon 50.21 50.21 50.21 50.2
15 P phosphorus 0.66 (white) 0.66 0.66 0.64
16 S sulfur (mono) 1.727 (mono) 1.72 (mono) 1.727 1.73
17 Cl chlorine (Cl2) (Cl2) 6.406 (Cl2) 6.40 (Cl2) 6.406 (per mol Cl atoms) 3.2
18 Ar argon 1.18 1.18 1.12 1.18
19 K potassium 2.321 2.33 2.321 2.33
20 Ca calcium 8.54 8.54 8.54 8.54
21 Sc scandium 14.1 14.1 14.1 16
22 Ti titanium 14.15 14.15 14.15 18.7
23 V vanadium 21.5 21.5 21.5 22.8
24 Cr chromium 21.0 21.0 21.0 20.5
25 Mn manganese 12.91 12.91 12.9 13.2
26 Fe iron 13.81 13.81 13.81 13.8
27 Co cobalt 16.06 16.06 16.2 16.2
28 Ni nickel 17.48 17.04 17.48 17.2
29 Cu copper 13.26 12.93 13.26 13.1
30 Zn zinc 7.32 7.068 7.32 7.35
31 Ga gallium 5.59 5.576 5.59 5.59
32 Ge germanium 36.94 36.94 36.94 31.8
33 As arsenic (gray) 24.44 (gray) 24.44 24.44 27.7
34 Se selenium (gray) 6.69 (gray) 6.69 6.69 5.4
35 Br bromine (Br2) (Br2) 10.57 (Br2) 10.57 (Br2) 10.57 (per mol Br atoms) 5.8
36 Kr krypton 1.64 1.64 1.37 1.64
37 Rb rubidium 2.19 2.19 2.19 2.19
38 Sr strontium 7.43 7.43 7.43 8
39 Y yttrium 11.42 11.4 11.42 11.4
40 Zr zirconium 14
[1] เก็บถาวร 2009-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 13.96 ± 0.36 21.00 21.00 21
41 Nb niobium 30 30 30 26.8
42 Mo molybdenum 37.48 37.48 37.48 36
43 Tc technetium 33.29 33.29 33.29 23
44 Ru ruthenium 38.59 38.59 38.59 25.7
45 Rh rhodium 26.59 26.59 26.59 21.7
46 Pd palladium 16.74 16.74 16.74 16.7
47 Ag silver 11.28 11.28 11.95 11.3
48 Cd cadmium 6.21 6.21 6.19 6.3
49 In indium 3.281 3.281 3.28 3.26
50 Sn tin (white) 7.03 (white) 7.173 (white) 7.03 7.0
51 Sb antimony 19.79 19.79 19.87 19.7
52 Te tellurium 17.49 17.49 17.49 17.5
53 I iodine (I2) (I2) 15.52 (I2) 15.52 (I2) 150.66 [sic] (per mol I atoms) 7.76
54 Xe xenon 2.27 2.27 1.81 2.30
55 Cs caesium 2.09 2.09 2.09 2.09
56 Ba barium 7.12 7.12 7.12 8.0
57 La lanthanum 6.20 6.20 6.20 6.2
58 Ce cerium 5.46 5.46 5.46 5.5
59 Pr praseodymium 6.89 6.89 6.89 6.9
60 Nd neodymium 7.14 7.14 7.14 7.1
61 Pm promethium 7.13 7.13 about 7.7
62 Sm samarium 8.62 8.62 8.62 8.6
63 Eu europium 9.21 9.21 9.21 9.2
64 Gd gadolinium 10.05 10.0 10.05 10.0
65 Tb terbium 10.15 10.15 10.15 10.8
66 Dy dysprosium 11.06 11.06 11.06 11.1
67 Ho holmium 17.0 17.0 16.8 17.0
68 Er erbium 19.90 19.9 19.90 19.9
69 Tm thulium 16.84 16.84 16.84 16.8
70 Yb ytterbium 7.66 7.66 7.66 7.7
71 Lu lutetium ca. 22 22 (22) about 22
72 Hf hafnium 27.2 27.2 27.2 25.5
73 Ta tantalum 36.57 36.57 36.57 36
74 W tungsten 52.31 52.31 52.31 35
75 Re rhenium 60.43 60.43 60.43 33
76 Os osmium 57.85 57.85 57.85 31
77 Ir iridium 41.12 41.12 41.12 26
78 Pt platinum 22.17 22.17 22.17 20
79 Au gold 12.55 12.72 12.55 12.5
80 Hg mercury 2.29 2.29 2.29 2.29
81 Tl thallium 4.14 4.14 4.14 4.2
82 Pb lead 4.77 4.782 4.77 4.77
83 Bi bismuth 11.30 11.145 11.30 10.9
84 Po polonium ca. 13 about 13
85 At astatine (per mol At atoms) about 6
86 Rn radon 3.247 3.247 3
87 Fr francium ca. 2 about 2
88 Ra radium 8.5 8.5 about 8
89 Ac actinium 14 14
90 Th thorium 13.81 13.81 13.81 16
91 Pa protactinium 12.34 12.34 12.34 15
92 U uranium 9.14 9.14 9.14 14
93 Np neptunium 3.20 3.20 3.20 10
94 Pu plutonium 2.82 2.82 2.82
95 Am americium 14.39 14.39 14.39

หมายเหตุ[แก้]

  • Values refer to the enthalpy change between the liquid phase and the most stable solid phase at the melting point (normal, 101.325 kPa).

อ้างอิง[แก้]

  • David R. Lide (ed) , CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 6, Fluid Properties; Enthalpy of Fusion
  • J.A. Dean (ed) , Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition) , McGraw-Hill, 1999; Section 6, Thermodynamic Properties; Table 6.4, Heats of Fusion, Vaporization, and Sublimation and Specific Heat at Various Temperatures of the Elements and Inorganic Compounds
  • G.W.C. Kaye and T.H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.
  • D.R. Lide, (ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 79th edition, 1998.
  • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
  • H. Ellis (Ed.) in Nuffield Advanced Science Book of Data, Longman, London, UK, 1972.