ธาตุหมู่ 6

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หมู่ 6
คาบ
4 24
 Cr 
5 42
 Mo 
6 74
 W 
7 106
 Sg 

ธาตุหมู่ 6 (อังกฤษ: group 6 element) คืออนุกรมเคมีของธาตุเคมีในตารางธาตุที่เป็นโลหะทรานซิชัน ซึ่งประกอบด้วย

อธิบายรายละเอียดตารางธาตุย่อยทางขวามือ: โลหะทรานซิชัน เลขอะตอมที่มีสี ดำ เป็นของแข็ง เส้นขอบทึบเป็นธาตุเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในโลก (ธาตุดั้งเดิม) เส้นขอบปะเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง(ธาตุที่สังเคราะห์)