รัศมีอะตอมของธาตุ (หน้าข้อมูล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รัศมีอะตอมของธาตุ (หน้าข้อมูล)

รัศมีอะตอม[แก้]

หมายเหตุ: หน่วยวัดทั้งหมดในที่นี้เป็นพิโคเมตร (pm)

หมายเลข สัญลักษณ์ ชื่อ empirical Calculated van der Waals covalent triple-bond
covalent radii
metallic radii
1 H hydrogen 25 53 120 38 ไม่มีข้อมูล
2 He helium no data 31 140 32 ไม่มีข้อมูล
3 Li lithium 145 167 182 134 ไม่มีข้อมูล 152
4 Be beryllium 105 112 153 a 90 85 112
5 B boron 85 87 192 a 82 73
6 C carbon 70 67 170 77 60
7 N nitrogen 65 56 155 75 54
8 O oxygen 60 48 152 73 53
9 F fluorine 50 42 147 71 53
10 Ne neon ไม่มีข้อมูล 38 154 69 ไม่มีข้อมูล
11 Na sodium 180 190 227 154 ไม่มีข้อมูล 186
12 Mg magnesium 150 145 173 130 127 160
13 Al aluminium 125 118 184 a 118 111 143
14 Si silicon 110 111 210 111 102
15 P phosphorus 100 98 180 106 94
16 S sulfur 100 88 180 102 95
17 Cl chlorine 100 79 175 99 93
18 Ar argon 71 71 188 97 96
19 K potassium 220 243 275 196 ไม่มีข้อมูล 227
20 Ca calcium 180 194 231 a 174 133 197
21 Sc scandium 160 184 211 a 144 114 162 b
22 Ti titanium 140 176 ไม่มีข้อมูล 136 108 147
23 V vanadium 135 171 ไม่มีข้อมูล 125 106 134 b
24 Cr chromium 140 166 ไม่มีข้อมูล 127 103 128 b
25 Mn manganese 140 161 ไม่มีข้อมูล 139 103 127 b
26 Fe iron 140 156 ไม่มีข้อมูล 125 102 126 b
27 Co cobalt 135 152 ไม่มีข้อมูล 126 96 125 b
28 Ni nickel 135 149 163 121 101 124 b
29 Cu copper 135 145 140 138 120 128 b
30 Zn zinc 135 142 139 131 ไม่มีข้อมูล 134 b
31 Ga gallium 130 136 187 126 121 135 c
32 Ge germanium 125 125 211 a 122 114
33 As arsenic 115 114 185 119 106
34 Se selenium 115 103 190 116 107
35 Br bromine 115 94 185 114 110
36 Kr krypton ไม่มีข้อมูล 88 202 110 108
37 Rb rubidium 235 265 303 a 211 ไม่มีข้อมูล 248
38 Sr strontium 200 219 249 a 192 139 215
39 Y yttrium 180 212 ไม่มีข้อมูล 162 124 180 b
40 Zr zirconium 155 206 ไม่มีข้อมูล 148 121 160
41 Nb niobium 145 198 ไม่มีข้อมูล 137 116 146 b
42 Mo molybdenum 145 190 ไม่มีข้อมูล 145 113 139 b
43 Tc technetium 135 183 ไม่มีข้อมูล 156 110 136 b
44 Ru ruthenium 130 178 ไม่มีข้อมูล 126 103 134 b
45 Rh rhodium 135 173 ไม่มีข้อมูล 135 106 134 b
46 Pd palladium 140 169 163 131 112 137 b
47 Ag silver 160 165 172 153 137 144 b
48 Cd cadmium 155 161 158 148 ไม่มีข้อมูล 151 b
49 In indium 155 156 193 144 146 167
50 Sn tin 145 145 217 141 132
51 Sb antimony 145 133 206 a 138 127
52 Te tellurium 140 123 206 135 121
53 I iodine 140 115 198 133 125
54 Xe xenon ไม่มีข้อมูล 108 216 130 122
55 Cs caesium 260 298 343 a 225 ไม่มีข้อมูล 265
56 Ba barium 215 253 268 a 198 149 222
57 La lanthanum 195 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 169 139 187 b
58 Ce cerium 185 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 131 181.8 c
59 Pr praseodymium 185 247 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 128 182.4 c
60 Nd neodymium 185 206 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 181.4 c
61 Pm promethium 185 205 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 183.4 c
62 Sm samarium 185 238 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 180.4 c
63 Eu europium 185 231 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 180.4 c
64 Gd gadolinium 180 233 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 132 180.4 c
65 Tb terbium 175 225 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 177.3 c
66 Dy dysprosium 175 228 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 178.1 c
67 Ho holmium 175 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 176.2 c
68 Er erbium 175 226 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 176.1 c
69 Tm thulium 175 222 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 175.9 c
70 Yb ytterbium 175 222 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 176 c
71 Lu lutetium 175 217 ไม่มีข้อมูล 160 131 173.8 c
72 Hf hafnium 155 208 ไม่มีข้อมูล 150 122 159
73 Ta tantalum 145 200 ไม่มีข้อมูล 138 119 146 b
74 W tungsten 135 193 ไม่มีข้อมูล 146 115 139 b
75 Re rhenium 135 188 ไม่มีข้อมูล 159 110 137 b
76 Os osmium 130 185 ไม่มีข้อมูล 128 109 135 b
77 Ir iridium 135 180 ไม่มีข้อมูล 137 107 135.5 b
78 Pt platinum 135 177 175 128 110 138.5 b
79 Au gold 135 174 166 144 123 144 b
80 Hg mercury 150 171 155 149 ไม่มีข้อมูล 151 b
81 Tl thallium 190 156 196 148 150 170
82 Pb lead 180 154 202 147 137
83 Bi bismuth 160 143 207 a 146 135
84 Po polonium 190 135 197 a ไม่มีข้อมูล 129
85 At astatine ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 202 a ไม่มีข้อมูล 138
86 Rn radon ไม่มีข้อมูล 120 220 a 145 133
87 Fr francium ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 348 a ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
88 Ra radium 215 ไม่มีข้อมูล 283 a ไม่มีข้อมูล 159 ไม่มีข้อมูล
89 Ac actinium 195 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 140
90 Th thorium 180 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 136 179 b
91 Pa protactinium 180 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 129 163 d
92 U uranium 175 ไม่มีข้อมูล 186 ไม่มีข้อมูล 118 156 e
93 Np neptunium 175 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 116 155 e
94 Pu plutonium 175 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 159 e
95 Am americium 175 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 173 b
96 Cm curium ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 174 b
97 Bk berkelium ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 170 b
98 Cf californium ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 186+/- 2 b
99 Es einsteinium ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 186+/- 2 b
100 Fm fermium ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
101 Md mendelevium ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
102 No nobelium ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
103 Lr lawrencium ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
104 Rf rutherfordium no data no data no data no data 131 no data
105 Db dubnium no data no data no data no data 126 no data
106 Sg seaborgium no data no data no data no data 121 no data
107 Bh bohrium no data no data no data no data 119 no data
108 Hs hassium no data no data no data no data 118 no data
109 Mt meitnerium no data no data no data no data 113 no data
110 Ds darmstadtium no data no data no data no data 112 no data
111 Rg roentgenium no data no data no data no data 118 no data
112 Cn copernicium no data no data no data no data 130 no data
113 Nh nihonium no data no data no data no data no data no data
114 Fl flerovium no data no data no data no data no data no data
115 Mc moscovium no data no data no data no data no data no data
116 Lv livermorium no data no data no data no data no data no data
117 Ts tennessine no data no data no data no data no data no data
118 Og oganesson no data no data no data no data no data no data

หมายเหตุ[แก้]

 • รัศมีของอะตอมไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะตัว และขึ้นอยู่กับการจำกัดนิยาม
 • ข้อมูลจากหลายแหล่ง เป็นเพียงการสันนิษฐานที่แตกต่างกัน ไม่สามารถเปรียบเทียบความถูกต้องกันได้

อ้างอิง[แก้]

 • รัศมีอะตอม (จากการทดลอง)
  • J.C. Slater, J. Chem. Phys. 1964, 39, 3199.
 • รัศมีอะตอม (จากการคำนวณ)
  • E. Clementi, D.L.Raimondi, and W.P. Reinhardt, J. Chem. Phys. 1963, 38, 2686.
 • รัศมีแวนเดอร์วาลส์
  • A. Bondi, J. Phys. Chem., 1964, 68, 441.
 • รัศมีโควาเลนต์
  • R.T. Sanderson in Chemical Periodicity, Reinhold, New York, USA, 1962.
  • L.E. Sutton (ed.) in Table of interatomic distances and configuration in molecules and ions, Supplement 1956-1959, Special publication No. 18, Chemical Society, London, UK, 1965.
  • J.E. Huheey, E.A. Keiter, and R.L. Keiter in Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, 4th edition, HarperCollins, New York, USA, 1993.
  • W.W. Porterfield in Inorganic chemistry, a unified approach, Addison Wesley Publishing Co., Reading Massachusetts, USA, 1984.
  • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.