ตารางธาตุ (ขยาย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตารางธาตุแบบขยาย
คาบ s1 s2
1 1

H

2

He

p1 p2 p3 p4 p5 p6
2 3

Li

4

Be

5

B

6

C

7

N

8

O

9

F

10

Ne

3 11

Na

12

Mg

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 13

Al

14

Si

15

P

16

S

17

Cl

18

Ar

4 19

K

20

Ca

21

Sc

22

Ti

23

V

24

Cr

25

Mn

26

Fe

27

Co

28

Ni

29

Cu

30

Zn

31

Ga

32

Ge

33

As

34

Se

35

Br

36

Kr

5 37

Rb

38

Sr

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 39

Y

40

Zr

41

Nb

42

Mo

43

Tc

44

Ru

45

Rh

46

Pd

47

Ag

48

Cd

49

In

50

Sn

51

Sb

52

Te

53

I

54

Xe

6 55

Cs

56

Ba

57

La

58

Ce

59

Pr

60

Nd

61

Pm

62

Sm

63

Eu

64

Gd

65

Tb

66

Dy

67

Ho

68

Er

69

Tm

70

Yb

71

Lu

72

Hf

73

Ta

74

W

75

Re

76

Os

77

Ir

78

Pt

79

Au

80

Hg

81

Tl

82

Pb

83

Bi

84

Po

85

At

86

Rn

7 87

Fr

88

Ra

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 g17 g18 89

Ac

90

Th

91

Pa

92

U

93

Np

94

Pu

95

Am

96

Cm

97

Bk

98

Cf

99

Es

100

Fm

101

Md

102

No

103

Lr

104

Rf

105

Db

106

Sg

107

Bh

108

Hs

109

Mt

110

Ds

111

Rg

112

Cn

113

Uut

114

Fl

115

Uup

116

Lv

117

Uus

118

Uuo

8 119

Uue

120

Ubn

121

Ubu

122

Ubb

123

Ubt

124

Ubq

125

Ubp

126

Ubh

127

Ubs

128

Ubo

129

Ube

130

Utn

131

Utu

132

Utb

133

Utt

134

Utq

135

Utp

136

Uth

137

Uts

138

Uto

139

Ute

140

Uqn

141

Uqu

142

Uqb

143

Uqt

144

Uqq

145

Uqp

146

Uqh

147

Uqs

148

Uqo

149

Uqe

150

Upn

151

Upu

152

Upb

153

Upt

154

Upq

155

Upp

156

Uph

157

Ups

158

Upo

159

Upe

160

Uhn

161

Uhu

162

Uhb

163

Uht

164

Uhq

165

Uhp

166

Uhh

167

Uhs

168

Uho

9 169

Uhe

170

Usn

171

Usu

172

Usb

173

Ust

174

Usq

175

Usp

176

Ush

177

Uss

178

Uso

179

Use

180

Uon

181

Uou

182

Uob

183

Uot

184

Uoq

185

Uop

186

Uoh

187

Uos

188

Uoo

189

Uoe

190

Uen

191

Ueu

192

Ueb

193

Uet

194

Ueq

195

Uep

196

Ueh

197

Ues

198

Ueo

199

Uee

200

Bnn

201

Bnu

202

Bnb

203

Bnt

204

Bnq

205

Bnp

206

Bnh

207

Bns

208

Bno

209

Bne

210

Bun

211

Buu

212

Bub

213

But

214

Buq

215

Bup

216

Buh

217

Bus

218

Buo

บล็อก
บล็อก-s บล็อก-p บล็อก-d บล็อก-f บล็อก-g


Nuvola apps edu science.png ตารางธาตุ Information-silk.svg
ตารางธาตุ: มาตรฐาน | ธาตุแนวดิ่ง | พร้อมชื่อ | ชื่อ-น้ำหนักอะตอม | ชื่อ-น้ำหนักอะตอม | ชื่อ-น้ำหนักอะตอม (อักษร) | บล็อก-f inline | จัดเรียงอิเล็กตรอน | โลหะ-อโลหะ | ตามบล็อก | บล็อกขยาย | รายชื่อคุณสมบัติทางเคมี
บัญชีรายชื่อธาตุเคมี

เรียงตาม: ชื่อ | สัญลักษณ์ธาตุ | เลขอะตอม| มวลอะตอม | จุดเดือด | จุดหลอมเหลว | ความหนาแน่น

หมู่:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
คาบ:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9
อนุกรมเคมี:   โลหะแอลคาไล  -  โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท  -  แลนทาไนด์  -  แอกทิไนด์  -  โลหะทรานซิชัน  -  โลหะหลังทรานซิชัน  -  กึ่งโลหะ  -  อโลหะ  -  แชลโคเจน -  แฮโลเจน  -  แก๊สมีตระกูล -  ซูเปอร์แอกทิไนด์
บล็อก:  บล็อก-s  -  บล็อก-p  -  บล็อก-d  -  บล็อก-f  -  บล็อก-g