ข้ามไปเนื้อหา

ความร้อนที่ทำให้เกิดการระเหยของธาตุ (หน้าข้อมูล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความร้อนที่ทำให้เกิดการระเหย[แก้]

kJ/mol
1 H hydrogen (H2)
use (H2) 0.904
CRC (H2) 0.90
LNG 0.904
2 He helium
use 0.0829
CRC 0.08
LNG 0.0829
WEL 0.083
3 Li lithium
use 147.1
LNG 147.1
WEL 147
4 Be beryllium
use 297
LNG 297
WEL 297
5 B boron
use 480
CRC 480
LNG 480
WEL 507
6 C carbon
use
WEL (sublimation) 715
7 N nitrogen (N2)
use (N2) 5.57
CRC (N2) 5.57
LNG (N2) 5.577
WEL (per mole N atoms) 2.79
8 O oxygen (O2)
use (O2) 6.82
CRC (O2) 6.82
LNG (O2) 6.820
WEL (per mole O atoms) 3.41
9 F fluorine (F2)
use (F2) 6.62
CRC (F2) 6.62
LNG (F2) 6.62
WEL (per mole F atoms) 3.27
10 Ne neon
use 1.71
CRC 1.71
LNG 1.71
WEL 1.75
11 Na sodium
use 97.42
LNG 97.42
WEL 97.7
12 Mg magnesium
use 128
LNG 128
WEL 128
13 Al aluminium
use 294.0
CRC 294
LNG 294.0
WEL 293
14 Si silicon
use 359
LNG 359
WEL 359
15 P phosphorus
use 12.4
CRC 12.4
LNG 12.4
WEL 12.4
16 S sulfur
use (mono) 45
CRC 45
LNG (mono) 45
WEL 9.8
17 Cl chlorine (Cl2)
use (Cl2) 20.41
CRC (Cl2) 20.41
LNG (Cl2) 20.41
WEL (per mole Cl atoms) 10.2
18 Ar argon
use 6.43
CRC 6.43
LNG 6.43
WEL 6.5
19 K potassium
use 76.90
LNG 76.90
WEL 76.9
20 Ca calcium
use 154.7
LNG 154.7
WEL 155
21 Sc scandium
use 332.7
LNG 332.7
WEL 318
22 Ti titanium
use 425
LNG 425
WEL 425
23 V vanadium
use 459
LNG 459
WEL 453
24 Cr chromium
use 339.5
LNG 339.5
WEL 339
25 Mn manganese
use 221
LNG 221
WEL 220
26 Fe iron
use 340
LNG 340
WEL 347
27 Co cobalt
use 377
LNG 377
WEL 375
28 Ni nickel
use 377.5
LNG 377.5
WEL 378
29 Cu copper
use 300.4
LNG 300.4
WEL 300
30 Zn zinc
use 123.6
LNG 123.6
WEL 119
31 Ga gallium
use 254
CRC 254
LNG 254
WEL 256
32 Ge germanium
use 334
CRC 334
LNG 334
WEL 334
33 As arsenic
use
WEL 32.4 (sublimation)
34 Se selenium
use 95.48
CRC 95.48
LNG 95.48
WEL 26
35 Br bromine (Br2)
use (Br2) 29.96
CRC (Br2) 29.96
LNG (Br2) 29.96
WEL (per mole Br atoms) 14.8
36 Kr krypton
use 9.08
CRC 9.08
LNG 9.08
WEL 9.02
37 Rb rubidium
use 75.77
LNG 75.77
WEL 72
38 Sr strontium
use 136.9
LNG 136.9
WEL 137
39 Y yttrium
use 365
LNG 365
WEL 380
40 Zr zirconium
use 573
LNG 573
WEL 580
41 Nb niobium
use 689.9
LNG 689.9
WEL 690
42 Mo molybdenum
use 617
LNG 617
WEL 600
43 Tc technetium
use 585.2
LNG 585.2
WEL 550
44 Ru ruthenium
use 591.6
LNG 591.6
WEL 580
45 Rh rhodium
use 494
LNG 494
WEL 495
46 Pd palladium
use 362
LNG 362
WEL 380
47 Ag silver
use 258
LNG 258
WEL 255
48 Cd cadmium
use 99.87
CRC 99.87
LNG 99.9
WEL 100
49 In indium
use 231.8
LNG 231.8
WEL 230
50 Sn tin
use (white) 296.1
LNG (white) 296.1
WEL 290
51 Sb antimony
use 193.43
LNG 193.43
WEL 68
52 Te tellurium
use 114.1
CRC 114.1
LNG 114.1
WEL 48
53 I iodine (I2)
use (I2) 41.57
CRC (I2) 41.57
LNG (I2) 41.6
WEL (per mole I atoms) 20.9
54 Xe xenon
use 12.64
CRC 12.57
LNG 12.64
WEL 12.64
55 Cs caesium
use 63.9
LNG 63.9
WEL 65
56 Ba barium
use 140.3
CRC 140
LNG 140.3
WEL 140
57 La lanthanum
use 402.1
LNG 402.1
WEL 400
58 Ce cerium
use 398
LNG 398
WEL 350
59 Pr praseodymium
use 331
LNG 331
WEL 330
60 Nd neodymium
use 289
LNG 289
WEL 285
61 Pm promethium
use 289
LNG 289
WEL 290
62 Sm samarium
use 165
LNG 165
WEL 175
63 Eu europium
use 176
LNG 176
WEL 175
64 Gd gadolinium
use 301.3
LNG 301.3
WEL 305
65 Tb terbium
use 293
LNG 293
WEL 295
66 Dy dysprosium
use 280
LNG 280
WEL 280
67 Ho holmium
use 265
LNG 71
WEL 265
68 Er erbium
use 280
LNG 280
WEL 285
69 Tm thulium
use 247
LNG 247
WEL 250
70 Yb ytterbium
use 159
LNG 159
WEL 160
71 Lu lutetium
use 414
LNG 414
WEL 415
72 Hf hafnium
use 571
LNG 571
WEL 630
73 Ta tantalum
use 732.8
LNG 732.8
WEL 735
74 W tungsten
use 806.7
LNG 806.7
WEL 800
75 Re rhenium
use 704
LNG 704
WEL 705
76 Os osmium
use 738
LNG 738
WEL 630
77 Ir iridium
use 231.8
LNG 231.8
WEL 560
78 Pt platinum
use 469
LNG 469
WEL 490
79 Au gold
use 324
CRC 324
LNG 324
WEL 330
80 Hg mercury
use 59.11
CRC 59.11
LNG 59.1
WEL 59.2
81 Tl thallium
use 165
LNG 165
WEL 165
82 Pb lead
use 179.5
CRC 179.5
LNG 179.5
WEL 178
83 Bi bismuth
use 151
CRC 151
LNG 151
WEL 160
84 Po polonium
use 102.91
LNG 102.91
WEL about 100
85 At astatine
use ca. 40
WEL about 40
86 Rn radon
use 18.10
LNG 18.10
WEL 17
87 Fr francium
use ca. 65
WEL about 65
88 Ra radium
use 113
LNG 113
WEL about 125
89 Ac actinium
use 400
WEL 400
90 Th thorium
use 514
LNG 514
WEL 530
91 Pa protactinium
use 481
LNG 481
WEL 470
92 U uranium
use 417.1
LNG 417.1
WEL 420
93 Np neptunium
use 336
LNG 336
WEL 335
94 Pu plutonium
use 333.5
LNG 333.5
WEL 325

Notes[แก้]

 • Values refer to the enthalpy change in the conversion of liquid to gas at the boiling point (normal, 101.325 kPa).


อ้างอิง[แก้]

 • CRC
  • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 6, Fluid Properties; Enthalpy of Vaporization
 • LNG
  • J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 6, Thermodynamic Properties; Table 6.4, Heats of Fusion, Vaporization, and Sublimation and Specific Heat at Various Temperatures of the Elements and Inorganic Compounds
 • WEL

http://www.webelements.com/ อ้างต้นฉบับ ได้แก่

  • G.W.C. Kaye and T.H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.
  • D.R. Lide, (ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 79th edition, 1998.
  • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
  • H. Ellis (Ed.) in Nuffield Advanced Science Book of Data, Longman, London, UK, 1972.