หมู่โบรอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หมู่ 13
คาบ
2 5
B
3 13
Al
4 31
Ga
5 49
In
6 81
Tl
7 113
Nh

ธาตุหมู่โบรอน คือ อนุกรมเคมีของธาตุเคมีในตารางธาตุหมู่ 13 ที่มีจำนวนอิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นนอกสุดของอะตอมเท่ากับ 3

ธาตุหมู่โบรอน มีทั้ง ธาตุกึ่งโลหะ และ โลหะหลังทรานซิชัน ประกอบด้วย


อธิบายรายละเอียดตารางธาตุย่อยทางขวามือ: ธาตุกึ่งโลหะ โลหะหลังทรานซิชัน เลขอะตอมที่มีสี ดำ เป็นของแข็ง เส้นขอบทึบเป็นธาตุเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในโลก (ธาตุดั้งเดิม) เส้นขอบปะเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง(ธาตุที่สังเคราะห์)