ตารางธาตุแนวดิ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางธาตุแนวดิ่ง

คาบ  
1 2 3 4 5 6 7 หมู่    
H 1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 1 (IA) โลหะแอลคาไล  
  Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 2 (IIA) โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท  
  La 57 Ac 89  
  Ce 58 Th 90  
  Pr 59 Pa 91  
  Nd 60 U 92  
  Pm 61 Np 93  
  Sm 62 Pu 94  
  Eu 63 Am 95  
  Gd 64 Cm 96  
  Tb 65 Bk 97  
  Dy 66 Cf 98  
  Ho 67 Es 99  
  Er 68 Fm 100  
  Tm 69 Md 101  
  Yb 70 No 102  
  Sc 21 Y 39 Lu 71 Lr 103 3 (IIIB)  
  Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 4 (IVB)  
  V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 5 (VB)  
  Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 6 (VIB)  
  Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 7 (VIIB)  
  Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 8 (VIIIB)  
  Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 9 (VIIIB)  
  Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 10 (VIIIB)  
  Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 11 (IB) โลหะคอยน์เอจ
  Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 12 (IIB)  
  B 5 Al 13 Ga 31 In 49 Tl 81 Nh 113 13 (IIIA) หมู่โบรอน
  C 6 Si 14 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 14 (IVA) หมู่คาร์บอน
  N 7 P 15 As 33 Sb 51 Bi 83 Mc 115 15 (VA) พีนิคโตเจน
  O 8 S 16 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 16 (VIA) แชลโคเจน
  F 9 Cl 17 Br 35 I 53 At 85 Ts 117 17 (VIIA) แฮโลเจน
He 2 Ne 10 Ar 18 Kr 36 Xe 54 Rn 86 Og 118 18 (VIIIA) แก๊สมีสกุล
อนุกรมเคมีตารางธาตุ
โลหะแอลคาไล โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท แลนทาไนด์ แอกทิไนด์ โลหะทรานซิชัน
โลหะหลังทรานซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ อโลหะ แฮโลเจน แก๊สมีสกุล

ความหมายสีของเลขอะตอม:

  • เลขอะตอมของธาตุที่มีสี น้ำเงิน จะเป็นธาตุที่เป็นของเหลวที่ STP;
  • เลขอะตอมของธาตุที่มีสี เขียว จะเป็นธาตุที่เป็นก๊าซที่ STP;
  • เลขอะตอมของธาตุที่มีสี ดำ จะเป็นธาตุที่เป็นของแข็งที่ STP;
  • เลขอะตอมของธาตุที่มีสี แดง จะเป็นธาตุสังเคราะห์ (ทุกตัวเป็นของแข็งที่ STP).
  • เลขอะตอมของธาตุที่มีสี เทา จะเป็นธาตุที่ยังไม่ได้ค้นพบ