จุดเดือดของธาตุ (หน้าข้อมูล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จุดเดือด[แก้]

1H ไฮโดรเจน (H2)
use 20.28 K -252.87 °C -423.17 °F
WEL 20.28 K -252.87 °C -423.17 °F
CRC -252.87 °C
LNG -252.88 °C
2He ฮีเลียม
use 4.22 K -268.93 °C -452.07 °F
WEL 4.22 K -268.93 °C -452.07 °F
CRC -268.93 °C
LNG -268.935 °C
3Li ลิเทียม
use 1615 K 1342 °C 2448 °F
WEL 1615 K 1342 °C 2448 °F
CRC 1342 °C
LNG 1341 °C
4Be เบริลเลียม
use 2742 K 2469 °C 4476 °F
WEL 2742 K 2469 °C 4476 °F
CRC 2471 °C
LNG 2467 °C
5B โบรอน
use 4200 K 3927 °C 7101 °F
WEL 4200 K 3927 °C 7101 °F
CRC 4000 °C
LNG 3864 °C
6C คาร์บอน (แกรไฟต์)
use
WEL ? (4300 K) ? (4027 °C) ? (7281 °F)
CRC subl. 3825 °C
LNG subl. (3915-4020) °C
6C คาร์บอน (เพชร)
use 4300 K 4027 °C 7281 °F
WEL ? (4300 K) ? (4027 °C) ? (7281 °F)
LNG 3930 °C
7N ไนโตรเจน (N2)
use 77.36 K -195.79 °C -320.42 °F
WEL 77.36 K -195.79 °C -320.42 °F
CRC -195.79 °C
LNG -195.79 °C
8O ออกซิเจน (O2)
use 90.20 K -182.95 °C -297.31 °F
WEL 90.2 K -182.9 °C -297.2 °F
CRC -182.95 °C
LNG -182.96 °C
9F ฟลูออรีน (F2)
use 85.03 K -188.12 °C -306.62 °F
WEL 85.03 K -188.12 °C -306.62 °F
CRC -188.12 °C
LNG -188.13 °C
10Ne นีออน
use 27.07 K -246.08 °C -410.94 °F
WEL 27.07 K -246.08 °C -410.94 °F
CRC -246.08 °C
LNG -246.05 °C
11 Na sodium
use 1156 K 883 °C 1621 °F
WEL 1156 K 883 °C 1621 °F
CRC 883 °C
LNG 881.4 °C
12 Mg magnesium
use 1363 K 1090 °C 1994 °F
WEL 1363 K 1090 °C 1994 °F
CRC 1090 °C
LNG 1100 °C
13 Al aluminium
use 2792 K 2519 °C 4566 °F
WEL 2792 K 2519 °C 4566 °F
CRC 2519 °C
LNG 2518 °C
14 Si silicon
use 3538 K 3265 °C 5909 °F
WEL 3173 K 2900 °C 5252 °F
CRC 3265 °C
LNG 3265 °C
15 P phosphorus (white)
use 550 K 277 °C 531 °F
WEL 550 K 277 °C 531 °F
CRC 280.5 °C
LNG 280.3 °C
15 P phosphorus (red)
use subl. 704 K subl. 431 °C subl. 808 °F
CRC subl. 431 °C
LNG subl. 416 °C
16 S sulfur (orthorhombic, alpha)
use 717.8 K 444.6 °C 832.3 °F
WEL ? (717.87 K) ? (444.72 °C) ? (832.5 °F)
CRC 444.60 °C
LNG 444.6 °C
16 S sulfur (monoclinic, beta)
use 717.8 K 444.6 °C 832.3 °F
WEL ? (717.87 K) ? (444.72 °C) ? (832.5 °F)
CRC 444.60 °C
LNG 444.6 °C
16 S sulfur (gamma)
use 717.87 K 444.72 °C 832.5 °F
WEL ? (717.87 K) ? (444.72 °C) ? (832.5 °F)
LNG 444.72 °C
17 Cl chlorine (Cl2)
use 239.11 K -34.04 °C -29.27 °F
WEL 239.11 K -34.04 °C -29.27 °F
CRC -34.04 °C
LNG -34.04 °C
18 Ar argon
use 87.30 K -185.85 °C -302.53 °F
WEL 87.3 K -185.8 °C -302.4 °F
CRC -185.85 °C
LNG -185.87 °C
19 K potassium
use 1032 K 759 °C 1398 °F
WEL 1032 K 759 °C 1398 °F
CRC 759 °C
LNG 759 °C
20 Ca calcium
use 1757 K 1484 °C 2703 °F
WEL 1757 K 1484 °C 2703 °F
CRC 1484 °C
LNG 1484 °C
21 Sc scandium
use 3109 K 2836 °C 5136 °F
WEL 3103 K 2830 °C 5126 °F
CRC 2836 °C
LNG 2836 °C
22 Ti titanium (hexagonal)
use 3560 K 3287 °C 5949 °F
WEL 3560 K 3287 °C 5949 °F
CRC 3287 °C
LNG 3287 °C
23 V vanadium
use 3680 K 3407 °C 6165 °F
WEL 3680 K 3407 °C 6165 °F
CRC 3407 °C
LNG 3421 °C
24 Cr chromium
use 2944 K 2671 °C 4840 °F
WEL 2944 K 2671 °C 4840 °F
CRC 2671 °C
LNG 2679 °C
25 Mn manganese
use 2334 K 2061 °C 3742 °F
WEL 2334 K 2061 °C 3742 °F
CRC 2061 °C
LNG 2095 °C
26 Fe iron
use 3134 K 2861 °C 5182 °F
WEL 3134 K 2861 °C 5182 °F
CRC 2861 °C
LNG 2861 °C
27 Co cobalt
use 3200 K 2927 °C 5301 °F
WEL 3200 K 2927 °C 5301 °F
CRC 2927 °C
LNG 2927 °C
28 Ni nickel
use 3186 K 2913 °C 5275 °F
WEL 3186 K 2913 °C 5275 °F
CRC 2913 °C
LNG 2884 °C
29 Cu copper
use 2835 K 2562 °C 4643 °F
WEL 3200 K 2927 °C 5301 °F
CRC 2562 °C
LNG 2561.5 °C
30 Zn zinc
use 1180 K 907 °C 1665 °F
WEL 1180 K 907 °C 1665 °F
CRC 907 °C
LNG 907 °C
31 Ga gallium
use 2477 K 2204 °C 3999 °F
WEL 2477 K 2204 °C 3999 °F
CRC 2204 °C
LNG 2203 °C
32 Ge germanium
use 3106 K 2833 °C 5131 °F
WEL 3093 K 2820 °C 5108 °F
CRC 2833 °C
LNG 2830 °C
33 As arsenic (gray)
use 887 K subl. 614 °C 1137 °F
WEL 887 K 614 °C 1137 °F
CRC subl. 603 °C
LNG subl. 615 °C
34 Se selenium (hexagonal, gray)
use 958 K 685 °C 1265 °F
WEL 958 K 685 °C 1265 °F
CRC 685 °C
LNG 685 °C
35 Br bromine (Br2)
use 332.0 K 58.8 °C 137.8 °F
WEL 332 K 59 °C 138 °F
CRC 58.8 °C
LNG 58.8 °C
36 Kr krypton
use 119.93 K -153.22 °C -243.8 °F
WEL 119.93 K -153.22 °C -243.8 °F
CRC -153.22 °C
LNG -153.22 °C
37 Rb rubidium
use 961 K 688 °C 1270 °F
WEL 961 K 688 °C 1270 °F
CRC 688 °C
LNG 691 °C
38 Sr strontium
use 1655 K 1382 °C 2520 °F
WEL 1655 K 1382 °C 2520 °F
CRC 1382 °C
LNG 1366 °C
39 Y yttrium
use 3609 K 3336 °C 6037 °F
WEL 3609 K 3336 °C 6037 °F
CRC 3345 °C
LNG 3345 °C
40 Zr zirconium
use 4682 K 4409 °C 7968 °F
WEL 4682 K 4409 °C 7968 °F
CRC 4409 °C
LNG 3577 °C
41 Nb niobium
use 5017 K 4744 °C 8571 °F
WEL 5017 K 4744 °C 8571 °F
CRC 4744 °C
LNG 4860 °C
42 Mo molybdenum
use 4912 K 4639 °C 8382 °F
WEL 4912 K 4639 °C 8382 °F
CRC 4639 °C
LNG 4825 °C
43 Tc technetium (Tc-98 ?)
use 4538 K 4265 °C 7709 °F
WEL 4538 K 4265 °C 7709 °F
CRC 4265 °C
LNG (Tc-98) 4265 °C
est. 5200 K ; Schwochau, Klaus, Technetium,
Wiley-VCH (2000), ISBN 3-527-29496-1
44 Ru ruthenium
use 4423 K 4150 °C 7502 °F
WEL 4423 K 4150 °C 7502 °F
CRC 4150 °C
LNG 4150 °C
45 Rh rhodium
use 3968 K 3695 °C 6683 °F
WEL 3968 K 3695 °C 6683 °F
CRC 3695 °C
LNG 3727 °C
46 Pd palladium
use 3236 K 2963 °C 5365 °F
WEL 3236 K 2963 °C 5365 °F
CRC 2963 °C
LNG 3167 °C
47 Ag silver
use 2435 K 2162 °C 3924 °F
WEL 2435 K 2162 °C 3924 °F
CRC 2162 °C
LNG 2164 °C
48 Cd cadmium
use 1040 K 767 °C 1413 °F
WEL 1040 K 767 °C 1413 °F
CRC 767 °C
LNG 765 °C
49 In indium
use 2345 K 2072 °C 3762 °F
WEL 2345 K 2072 °C 3762 °F
CRC 2072 °C
LNG 2072 °C
50 Sn tin (white)
use 2875 K 2602 °C 4716 °F
WEL 2875 K 2602 °C 4716 °F
CRC 2602 °C
LNG 2602 °C
51 Sb antimony
use 1860 K 1587 °C 2889 °F
WEL 1860 K 1587 °C 2889 °F
CRC 1587 °C
LNG 1587 °C
52 Te tellurium
use 1261 K 988 °C 1810 °F
WEL 1261 K 988 °C 1810 °F
CRC 988 °C
LNG 989.9 °C
53 I iodine (I2)
use 457.4 K 184.3 °C 363.7 °F
WEL 457.4 K 184.3 °C 363.7 °F
CRC 184.4 °C
LNG 185.24 °C
54 Xe xenon
use 165.03 K -108.12 °C -162.62 °F
WEL 165.1 K -108 °C -162 °F
CRC -108.12 °C
LNG -108.04 °C
55 Cs caesium
use 944 K 671 °C 1240 °F
WEL 944 K 671 °C 1240 °F
CRC 671 °C
LNG 668.2 °C
56 Ba barium
use 2170 K 1897 °C 3447 °F
WEL 2143 K 1870 °C 3398 °F
CRC 1897 °C
LNG 1845 °C
57 La lanthanum
use 3737 K 3464 °C 6267 °F
WEL 3743 K 3470 °C 6278 °F
CRC 3464 °C
LNG 3464 °C
58 Ce cerium
use 3716 K 3443 °C 6229 °F
WEL 3633 K 3360 °C 6080 °F
CRC 3443 °C
LNG 3440 °C
59 Pr praseodymium
use 3793 K 3520 °C 6368 °F
WEL 3563 K 3290 °C 5954 °F
CRC 3520 °C
LNG 3520 °C
60 Nd neodymium
use 3347 K 3074 °C 5565 °F
WEL 3373 K 3100 °C 5612 °F
CRC 3074 °C
LNG 3074 °C
61 Pm promethium (Pm-147 ?)
use 3273 K 3000 °C 5432 °F
WEL 3273 K 3000 °C 5432 °F
CRC 3000 °C
LNG (Pm-147) estimated 3000 °C
62 Sm samarium
use 2067 K 1794 °C 3261 °F
WEL 2076 K 1803 °C 3277 °F
CRC 1794 °C
LNG 1794 °C
63 Eu europium
use 1802 K 1529 °C 2784 °F
WEL 1800 K 1527 °C 2781 °F
CRC 1529 °C
LNG 1527 °C
64 Gd gadolinium
use 3546 K 3273 °C 5923 °F
WEL 3523 K 3250 °C 5882 °F
CRC 3273 °C
LNG 3273 °C
65 Tb terbium
use 3503 K 3230 °C 5846 °F
WEL 3503 K 3230 °C 5846 °F
CRC 3230 °C
LNG 3230 °C
66 Dy dysprosium
use 2840 K 2567 °C 4653 °F
WEL 2840 K 2567 °C 4653 °F
CRC 2567 °C
LNG 2567 °C
67 Ho holmium
use 2993 K 2720 °C 4928 °F
WEL 2993 K 2720 °C 4928 °F
CRC 2700 °C
LNG 2720 °C
68 Er erbium
use 3141 K 2868 °C 5194 °F
WEL 3141 K 2868 °C 5194 °F
CRC 2868 °C
LNG 2868 °C
69 Tm thulium
use 2223 K 1950 °C 3542 °F
WEL 2223 K 1950 °C 3542 °F
CRC 1950 °C
LNG 1950 °C
70 Yb ytterbium
use 1469 K 1196 °C 2185 °F
WEL 1469 K 1196 °C 2185 °F
CRC 1196 °C
LNG 1196 °C
71 Lu lutetium
use 3675 K 3402 °C 6156 °F
WEL 3675 K 3402 °C 6156 °F
CRC 3402 °C
LNG 3402 °C
72 Hf hafnium
use 4876 K 4603 °C 8317 °F
WEL 4876 K 4603 °C 8317 °F
CRC 4603 °C
LNG 4450 °C
73 Ta tantalum
use 5731 K 5458 °C 9856 °F
WEL 5731 K 5458 °C 9856 °F
CRC 5458 °C
LNG 5429 °C
74 W tungsten
use 5828 K 5555 °C 10031 °F
WEL 5828 K 5555 °C 10031 °F
CRC 5555 °C
LNG 5900 °C
75 Re rhenium
use 5869 K 5596 °C 10105 °F
WEL 5869 K 5596 °C 10105 °F
CRC 5596 °C
LNG 5678 °C
76 Os osmium
use 5285 K 5012 °C 9054 °F
WEL 5285 K 5012 °C 9054 °F
CRC 5012 °C
LNG 5225 °C
77 Ir iridium
use 4701 K 4428 °C 8002 °F
WEL 4701 K 4428 °C 8002 °F
CRC 4428 °C
LNG circa 2550 °C
78 Pt platinum
use 4098 K 3825 °C 6917 °F
WEL 4098 K 3825 °C 6917 °F
CRC 3825 °C
LNG 3824 °C
79 Au gold
use 3129 K 2856 °C 5173 °F
WEL 3129 K 2856 °C 5173 °F
CRC 2856 °C
LNG 2856 °C
80 Hg mercury
use 629.88 K 356.73 °C 674.11 °F
WEL 629.88 K 356.73 °C 674.11 °F
CRC 356.73 °C
LNG 356.7 °C
81 Tl thallium
use 1746 K 1473 °C 2683 °F
WEL 1746 K 1473 °C 2683 °F
CRC 1473 °C
LNG 1457 °C
82 Pb lead
use 2022 K 1749 °C 3180 °F
WEL 2022 K 1749 °C 3180 °F
CRC 1749 °C
LNG 1749 °C
83 Bi bismuth
use 1837 K 1564 °C 2847 °F
WEL 1837 K 1564 °C 2847 °F
CRC 1564 °C
LNG 1564 °C
84 Po polonium (alpha)
use 1235 K 962 °C 1764 °F
WEL 1235 K 962 °C 1764 °F
CRC 962 °C
LNG 962 °C
85 At astatine
use ? 610 K ? 337 °C ?
86 Rn radon
use 211.3 K -61.7 °C -79.1 °F
WEL 211.3 K -61.7 °C -79.1 °F
CRC -61.7 °C
LNG -62 °C
87 Fr francium
use ? 950 K ? 677 °C ?
88 Ra radium
use 2010 K 1737 °C 3159 °F
WEL 2010 K 1737 °C 3159 °F
LNG 1737 °C
89 Ac actinium (Ac-227 ?)
use 3471 K 3198 °C 5788 °F
WEL 3573 K 3300 °C 5972 °F
CRC 3198 °C
LNG (Ac-227) circa 3200 °C
90 Th thorium
use 5061 K 4788 °C 8650 °F
WEL 5093 K 4820 °C 8708 °F
CRC 4788 °C
LNG 4788 °C
91 Pa protactinium
use ? 4300 K ? 4027 °C ?
92 U uranium
use 4404 K 4131 °C 7468 °F
WEL 4200 K 3927 °C 7101 °F
CRC 4131 °C
LNG 4131 °C
93 Np neptunium
use 4273 K 4000 °C 7232 °F
WEL 4273 K 4000 °C 7232 °F
LNG above 3900 °C
94 Pu plutonium
use 3501 K 3228 °C 5842 °F
WEL 3503 K 3230 °C 5846 °F
CRC 3228 °C
LNG 3230 °C
95 Am americium
use 2880 K 2607 °C 4725 °F
WEL 2880 K 2607 °C 4725 °F
CRC 2011 °C
LNG 2011 °C
96 Cm curium (Cm-244 ?)
use 3383 K 3110 °C 5630 °F
WEL 3383 K 3110 °C 5630 °F
CRC circa 3100 °C
LNG (Cm-244) circa 3110 °C

Notes[แก้]

  • Unless noted, all values refer to the normal boiling point at standard pressure (101.325 kPa).

References[แก้]

WEL[แก้]

As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:

  • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
  • G.W.C. Kaye and T.H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.

CRC[แก้]

As quoted from various sources in an online version of:

  • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, and critical temperatures of the elements.

LNG[แก้]

As quoted from:

  • J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 3; Table 3.2 Physical Constants of Inorganic Compounds