ความดันไอของธาตุ (หน้าข้อมูล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เวเปอร์เพรสเชอร์[แก้]

1 Pa 10 Pa 100 Pa 1 kPa 10 kPa 100 kPa
1 H ไฮโดรเจน
use (T/K) 15 20
CRC (T/°C) -258.6 -252.8
2 He ฮีเลียม
use (T/K) 3 4
CRC (T/°C) -270.6 -268.9
3 Li ลิเทียม
use (T/K) 797 885 995 1144 1337 1610
CRC (T/°C) 524.3 612.3 722.1 871.2 1064.3 1337.1
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 10.673 - 8310 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 1000 K: log (P/Pa) = 10.061 - 8023 / (T/K)
797.4 885.4 995.3
4 Be เบริลเลียม
use (T/K) 1462 1608 1791 2023 2327 2742
CRC (T/°C) 1189 (s) 1335 1518 1750 2054 2469
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 13.048 - 17020 / (T/K) - 0.4440 log (T/K)
1461.8
CR2 liquid, m.p. to 1800 K: log (P/Pa) = 10.792 - 15731 / (T/K)
1606.5 1789.2
5 B โบรอน
use (T/K) 2348 2562 2822 3141 3545 4072
CRC (T/°C) 2075 2289 2549 2868 3272 3799
6 C คาร์บอน (แกรไฟต์)
use (T/K) 2839 3048 3289 3572 3908
CRC (T/°C) 2566 (s) 2775 (s) 3016 (s) 3299 (s) 3635 (s)
7 N ไนโตรเจน
use (T/K) 37 41 46 53 62 77
CRC (T/°C) -236 (s) -232 (s) -226.8 (s) -220.2 (s) -211.1 (s) -195.9
8 O ออกซิเจน
use (T/K) 61 73 90
CRC (T/°C) -211.9 -200.5 -183.1
9 F ฟลูออรีน
use (T/K) 38 44 50 58 69 85
CRC (T/°C) -235 (s) -229.5 (s) -222.9 (s) -214.8 -204.3 -188.3
10 Ne นีออน
use (T/K) 12 13 15 18 21 27
CRC (T/°C) -261 (s) -260 (s) -258 (s) -255 (s) -252 (s) -246.1
11 Na โซเดียม
use (T/K) 554 617 697 802 946 1153
CRC (T/°C) 280.6 344.2 424.3 529 673 880.2
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 10.304 - 5603 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 700 K: log (P/Pa) = 9.710 - 5377 / (T/K)
553.8 617.3 697.4
12 Mg แมกนีเซียม
use (T/K) 701 773 861 971 1132 1361
CRC (T/°C) 428 (s) 500 (s) 588 (s) 698 859 1088
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 13.495 - 7813 / (T/K) - 0.8253 log (T/K)
700.9 772.7 861.2
13 Al อะลูมิเนียม
use (T/K) 1482 1632 1817 2054 2364 2790
CRC (T/°C) 1209 1359 1544 1781 2091 2517
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.465 - 17342 / (T/K) - 0.7927 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 1800 K: log (P/Pa) = 10.917 - 16211 / (T/K)
1484.9 1634.7 1818.0
14 Si ซิลิคอน
use (T/K) 1908 2102 2339 2636 3021 3537
CRC (T/°C) 1635 1829 2066 2363 2748 3264
15 P ฟอสฟอรัส (ขาว)
use (T/K) 279 307 342 388 453 549
CRC (T/°C) 6 (s) 34 (s) 69 115 180 276
15 P ฟอสฟอรัส (แดง)
use (T/K) 455 489 529 576 635 704
CRC (T/°C) 182 (s) 216 (s) 256 (s) 303 (s) 362 (s) 431 (s)
16 S กำมะถัน
use (T/K) 375 408 449 508 591 717
CRC (T/°C) 102 (s) 135 176 235 318 444
17 Cl คลอรีน
use (T/K) 128 139 153 170 197 239
CRC (T/°C) -145 (s) -133.7 (s) -120.2 (s) -103.6 (s) -76.1 -34.2
18 Ar อาร์กอน
use (T/K) 47 53 61 71 87
CRC (T/°C) -226.4 (s) -220.3 (s) -212.4 (s) -201.7 (s) -186.0
19 K โพแทสเซียม
use (T/K) 473 530 601 697 832 1029
CRC (T/°C) 200.2 256.5 328 424 559 756.2
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 9.967 - 4646 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 600 K: log (P/Pa) = 9.408 - 4453 / (T/K)
473.3 529.6 601.1
20 Ca แคลเซียม
use (T/K) 864 956 1071 1227 1443 1755
CRC (T/°C) 591 (s) 683 (s) 798 (s) 954 1170 1482
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 15.133 - 9517 / (T/K) - 1.4030 log (T/K)
864.2 956.4 1071.5
21 Sc สแคนเดียม
use (T/K) 1645 1804 (2006) (2266) (2613) (3101)
CRC (T/°C) 1372 (s) 1531 (s) 1733 (i) 1993 (i) 2340 (i) 2828 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 11.656 - 19721 / (T/K) + 0.2885 log (T/K) - 0.3663 (T/K)-3
CR2 liquid, m.p. to 2000 K: log (P/Pa) = 10.801 - 17681 / (T/K)
22 Ti ไทเทเนียม
use (T/K) 1982 2171 (2403) 2692 3064 3558
CRC (T/°C) 1709 1898 2130 (e) 2419 2791 3285
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 16.931 - 24991 / (T/K) - 1.3376 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2400 K: log (P/Pa) = 11.364 - 22747 / (T/K)
2001.7 2194.8
23 V วาเนเดียม
use (T/K) 2101 2289 2523 2814 3187 3679
CRC (T/°C) 1828 (s) 2016 2250 2541 2914 3406
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.750 - 27132 / (T/K) - 0.5501 log (T/K)
2099.6
CR2 liquid, m.p. to 2500 K: log (P/Pa) = 11.935 - 25011 / (T/K)
2287.2 2517.5
24 Cr โครเมียม
use (T/K) 1656 1807 1991 2223 2530 2942
CRC (T/°C) 1383 (s) 1534 (s) 1718 (s) 1950 2257 2669
CR2 solid, 298 K to 2000 K: log (P/Pa) = 11.806 - 20733 / (T/K) + 0.4391 log (T/K) - 0.4094 (T/K)-3
25 Mn แมงกานีส
use (T/K) 1228 1347 1493 1691 1955 2333
CRC (T/°C) 955 (s) 1074 (s) 1220 (s) 1418 1682 2060
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 17.811 - 15097 / (T/K) - 1.7896 log (T/K)
1229.2 1346.6 1490.0
26 Fe เหล็ก
use (T/K) 1728 1890 2091 2346 2679 3132
CRC (T/°C) 1455 (s) 1617 1818 2073 2406 2859
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 12.106 - 21723 / (T/K) + 0.4536 log (T/K) - 0.5846 (T/K)-3
CR2 liquid, m.p. to 2100 K: log (P/Pa) = 11.353 - 19574 / (T/K)
1890.7 2092.8
27 Co โคบอลต์
use (T/K) 1790 1960 2165 2423 2755 3198
CRC (T/°C) 1517 1687 1892 2150 2482 2925
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 15.982 - 22576 / (T/K) - 1.0280 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2150 K: log (P/Pa) = 11.494 - 20578 / (T/K)
1790.3 1960.9 2167.5
28 Ni นิกเกิล
use (T/K) 1783 1950 2154 2410 2741 3184
CRC (T/°C) 1510 1677 1881 2137 2468 2911
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 15.563 - 22606 / (T/K) - 0.8717 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2150 K: log (P/Pa) = 11.672 - 20765 / (T/K)
1779.0 1945.7 2146.9
29 Cu ทองแดง
use (T/K) 1509 1661 1850 2089 2404 2836
CRC (T/°C) 1236 1388 1577 1816 2131 2563
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.129 - 17748 / (T/K) - 0.7317 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 1850 K: log (P/Pa) = 10.855 - 16415 / (T/K)
1512.2 1665.7 1853.8
30 Zn สังกะสี
use (T/K) 610 670 750 852 990 (1185)
CRC (T/°C) 337 (s) 397 (s) 477 579 717 912 (e)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 11.108 - 6776 / (T/K)
610.0 670.4
CR2 liquid, m.p. to 750 K: log (P/Pa) = 10.384 - 6286 / (T/K)
749.8
31 Ga แกลเลียม
use (T/K) 1310 1448 1620 1838 2125 2518
CRC (T/°C) 1037 1175 1347 1565 1852 2245
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 11.663 - 14208 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 1600 K: log (P/Pa) = 11.760 - 13984 / (T/K) - 0.3413 log (T/K)
1307.4 1444.4 1613.8
32 Ge เจอร์เมเนียม
use (T/K) 1644 1814 2023 2287 2633 3104
CRC (T/°C) 1371 1541 1750 2014 2360 2831
33 As สารหนู
use (T/K) 553 596 646 706 781 874
CRC (T/°C) 280 (s) 323 (s) 373 (s) 433 (s) 508 (s) 601 (s)
34 Se ซีลีเนียม
use (T/K) 500 552 617 704 813 958
CRC (T/°C) 227 279 344 431 540 685
35 Br โบรมีน
use (T/K) 185 201 220 244 276 332
CRC (T/°C) -87.7 (s) -71.8 (s) -52.7 (s) -29.3 (s) 2.5 58.4
36 Kr คริปทอน
use (T/K) 59 65 74 84 99 120
CRC (T/°C) -214.0 (s) -208.0 (s) -199.4 (s) -188.9 (s) -174.6 (s) -153.6
37 Rb รูบิเดียม
use (T/K) 434 486 552 641 769 958
CRC (T/°C) 160.4 212.5 278.9 368 496.1 685.3
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 9.863 - 4215 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 550 K: log (P/Pa) = 9.318 - 4040 / (T/K)
433.6 485.7 552.1
38 Sr สตรอนเชียม
use (T/K) 796 882 990 1139 1345 1646
CRC (T/°C) 523 (s) 609 (s) 717 (s) 866 1072 1373
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.232 - 8572 / (T/K) - 1.1926 log (T/K)
795.7 882.0 989.9
39 Y อิตเทรียม
use (T/K) 1883 2075 (2320) (2627) (3036) (3607)
CRC (T/°C) 1610.1 1802.3 2047 (i) 2354 (i) 2763 (i) 3334 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.741 - 22306 / (T/K) - 0.8705 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2300 K: log (P/Pa) = 10.801 - 20341 / (T/K)
1883.3 2075.4
40 Zr เซอร์โคเนียม
use (T/K) 2639 2891 3197 3575 4053 4678
CRC (T/°C) 2366 2618 2924 3302 3780 4405
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 15.014 - 31512 / (T/K) - 0.7890 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2500 K: log (P/Pa) = 11.812 - 30295 / (T/K)
41 Nb ไนโอเบียม
use (T/K) 2942 3207 3524 3910 4393 5013
CRC (T/°C) 2669 2934 3251 3637 4120 4740
CR2 solid, 298 K to 2500 K: log (P/Pa) = 13.828 - 37818 / (T/K) - 0.2575 log (T/K)
42 Mo โมลิบดีนัม
use (T/K) 2742 2994 3312 3707 4212 4879
CRC (T/°C) 2469 (s) 2721 3039 3434 3939 4606
CR2 solid, 298 K to 2500 K: log (P/Pa) = 16.535 - 34626 / (T/K) - 1.1331 log (T/K)
43 Tc เทคนีเชียม
use (T/K) (2727) (2998) (3324) (3726) (4234) (4894)
CRC (T/°C) 2454 (e) 2725 (e) 3051 (e) 3453 (e) 3961 (e) 4621 (e)
44 Ru รูทีเนียม
use (T/K) 2588 2811 3087 3424 3845 4388
CRC (T/°C) 2315 (s) 2538 2814 3151 3572 4115
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.761 - 34154 / (T/K) - 0.4723 log (T/K)
2597.6
45 Rh โรเดียม
use (T/K) 2288 2496 2749 3063 3405 3997
CRC (T/°C) 2015 2223 2476 2790 3132 3724
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 15.174 - 29010 / (T/K) - 0.7068 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2500 K: log (P/Pa) = 11.808 - 26792 / (T/K)
2269.0 2478.9
46 Pd แพลเลเดียม
use (T/K) 1721 1897 2117 2395 2753 3234
CRC (T/°C) 1448 (s) 1624 1844 2122 2480 2961
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.508 - 19813 / (T/K) - 0.9258 log (T/K)
1721.0
CR2 liquid, m.p. to 2100 K: log (P/Pa) = 10.432 - 17899 / (T/K)
1897.7
47 Ag เงิน
use (T/K) 1283 1413 1575 1782 2055 2433
CRC (T/°C) 1010 1140 1302 1509 1782 2160
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.133 - 14999 / (T/K) - 0.7845 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 1600 K: log (P/Pa) = 10.758 - 13827 / (T/K)
1285.3 1417.0 1578.8
48 Cd แคดเมียม
use (T/K) 530 583 654 745 867 1040
CRC (T/°C) 257 (s) 310 (s) 381 472 594 767
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 10.945 - 5799 / (T/K)
529.8 583.1
CR2 liquid, m.p. to 650 K: log (P/Pa) = 10.248 - 5392 / (T/K)
653.7
49 In อินเดียม
use (T/K) 1196 1325 1485 1690 1962 2340
CRC (T/°C) 923 1052 1212 1417 1689 2067
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 10.997 - 12548 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 1500 K: log (P/Pa) = 10.380 - 12276 / (T/K)
1182.7 1308.7 1464.9
50 Sn ดีบุก
use (T/K) 1497 1657 1855 2107 2438 2893
CRC (T/°C) 1224 1384 1582 1834 2165 2620
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 11.042 - 15710 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 1850 K: log (P/Pa) = 10.268 - 15332 / (T/K)
1493.2 1654.3 1854.4
51 Sb พลวง
use (T/K) 807 876 1011 1219 1491 1858
CRC (T/°C) 534 (s) 603 (s) 738 946 1218 1585
52 Te เทลลูเรียม
use (T/K) (775) (888) 1042 1266
CRC (T/°C) 502 (e) 615 (e) 768.8 992.4
53 I ไอโอดีน (รอมบิก)
use (T/K) 260 282 309 342 381 457
CRC (T/°C) -12.8 (s) 9.3 (s) 35.9 (s) 68.7 (s) 108 (s) 184.0
54 Xe ซีนอน
use (T/K) 83 92 103 117 137 165
CRC (T/°C) -190 (s) -181 (s) -170 (s) -155.8 (s) -136.6 (s) -108.4
55 Cs ซีเซียม
use (T/K) 418 469 534 623 750 940
CRC (T/°C) 144.5 195.6 260.9 350.0 477.1 667.0
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 9.717 - 3999 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 550 K: log (P/Pa) = 9.171 - 3830 / (T/K)
417.6 468.7 534.1
56 Ba แบเรียม
use (T/K) 911 1038 1185 1388 1686 2170
CRC (T/°C) 638 (s) 765 912 1115 1413 1897
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 17.411 - 9690 / (T/K) - 2.2890 log (T/K)
911.0
CR2 liquid, m.p. to 1200 K: log (P/Pa) = 9.013 - 8163 / (T/K)
1018.7 1164.0
57 La แลนทานัม
use (T/K) (2005) (2208) (2458) (2772) (3178) (3726)
CRC (T/°C) 1732 (i) 1935 (i) 2185 (i) 2499 (i) 2905 (i) 3453 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 12.469 - 22551 / (T/K) - 0.3142 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2450 K: log (P/Pa) = 10.917 - 21855 / (T/K)
2001.9 2203.8 2450.9
58 Ce ซีเรียม
use (T/K) 1992 2194 2442 2754 3159 3705
CRC (T/°C) 1719 1921 2169 2481 2886 3432
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 11.145 - 21752 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2450 K: log (P/Pa) = 10.617 - 21200 / (T/K)
1996.8 2204.4 2460.3
59 Pr เพรซีโอดิเมียม
use (T/K) 1771 1973 (2227) (2571) (3054) (3779)
CRC (T/°C) 1497.7 1699.4 1954 (i) 2298 (i) 2781 (i) 3506 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 13.865 - 18720 / (T/K) - 0.9512 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2200 K: log (P/Pa) = 9.778 - 17315 / (T/K)
1770.8 1972.5
60 Nd นีโอดิเมียม
use (T/K) 1595 1774 1998 (2296) (2715) (3336)
CRC (T/°C) 1322.3 1501.2 1725.3 2023 (i) 2442 (i) 3063 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.002 - 17264 / (T/K) - 0.9519 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2000 K: log (P/Pa) = 9.918 - 15824 / (T/K)
1595.5 1774.4 1998.5
62 Sm ซาแมเรียม
use (T/K) 1001 1106 1240 (1421) (1675) (2061)
CRC (T/°C) 728 (s) 833 (s) 967 (s) 1148 (i) 1402 (i) 1788 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.994 - 11034 / (T/K) - 1.3287 log (T/K)
1002.5 1109.2 1242.2
63 Eu ยูโรเพียม
use (T/K) 863 957 1072 1234 1452 1796
CRC (T/°C) 590 (s) 684 (s) 799 (s) 961 1179 1523
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.246 - 9459 / (T/K) - 1.1661 log (T/K)
874.6 968.8 1086.5
64 Gd แกโดลิเนียม
use (T/K) (1836) (2028) (2267) (2573) (2976) (3535)
CRC (T/°C) 1563 (i) 1755 (i) 1994 (i) 2300 (i) 2703 (i) 3262 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 13.350 - 20861 / (T/K) - 0.5775 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2250 K: log (P/Pa) = 10.563 - 19389 / (T/K)
1835.6 2027.5 2264.3
65 Tb เทอร์เบียม
use (T/K) 1789 1979 (2201) (2505) (2913) (3491)
CRC (T/°C) 1516.1 1706.1 1928 (i) 2232 (i) 2640 (i) 3218 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.516 - 20457 / (T/K) - 0.9247 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2200 K: log (P/Pa) = 10.417 - 18639 / (T/K)
1789.3 1979.3 2214.4
66 Dy ดิสโพรเซียม
use (T/K) 1378 1523 (1704) (1954) (2304) (2831)
CRC (T/°C) 1105 (s) 1250 (s) 1431 (i) 1681 (i) 2031 (i) 2558 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.585 - 15336 / (T/K) - 1.1114 log (T/K)
1382.3 1526.5
67 Ho โฮลเมียม
use (T/K) 1432 1584 (1775) (2040) (2410) (2964)
CRC (T/°C) 1159 (s) 1311 (s) 1502 (i) 1767 (i) 2137 (i) 2691 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.791 - 15899 / (T/K) - 1.1753 log (T/K)
1434.8 1585.2
68 Er เออร์เบียม
use (T/K) 1504 1663 (1885) (2163) (2552) (3132)
CRC (T/°C) 1231 (s) 1390 (s) 1612 (i) 1890 (i) 2279 (i) 2859 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.922 - 16642 / (T/K) - 1.2154 log (T/K)
1504.7 1663.0
CR2 liquid, m.p. to 1900 K: log (P/Pa) = 9.674 - 14380 / (T/K)
1873.9
69 Tm ทูเลียม
use (T/K) 1117 1235 1381 1570 (1821) (2217)
CRC (T/°C) 844 (s) 962 (s) 1108 (s) 1297 (s) 1548 (i) 1944 (i)
CR2 solid, 298 K to 1400 K: log (P/Pa) = 13.888 - 12270 / (T/K) - 0.9564 log (T/K)
1118.3 1235.5 1381.0
70 Yb อิตเทอร์เบียม
use (T/K) 736 813 910 1047 (1266) (1465)
CRC (T/°C) 463 (s) 540 (s) 637 (s) 774 (s) 993 (i) 1192 (i)
CR2 solid, 298 K to 900 K: log (P/Pa) = 14.117 - 8111 / (T/K) - 1.0849 log (T/K)
737.0 814.4
71 Lu ลูทีเชียม
use (T/K) 1906 2103 2346 (2653) (3072) (3663)
CRC (T/°C) 1633 (s) 1829.8 2072.8 2380 (i) 2799 (i) 3390 (i)
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 13.799 - 22423 / (T/K) - 0.6200 log (T/K)
1905.9
CR2 liquid, m.p. to 2350 K: log (P/Pa) = 10.654 - 20302 / (T/K)
2103.0 2346.0
72 Hf แฮฟเนียม
use (T/K) 2689 2954 3277 3679 4194 4876
CRC (T/°C) 2416 2681 3004 3406 3921 4603
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.451 - 32482 / (T/K) - 0.6735 log (T/K)
73 Ta แทนทาลัม
use (T/K) 3297 3597 3957 4395 4939 5634
CRC (T/°C) 3024 3324 3684 4122 4666 5361
CR2 solid, 248 K to 2500 K: log (P/Pa) = 21.813 - 41346 / (T/K) - 3.2152 log (T/K) + 0.7437 (T/K)-3
74 W ทังสเตน
use (T/K) 3477 3773 4137 4579 5127 5823
CRC (T/°C) 3204 (s) 3500 3864 4306 4854 5550
CR2 solid, 298 K to 2350 K: log (P/Pa) = 7.951 - 44094 / (T/K) + 1.3677 log (T/K)
CR2 solid, 2200 K to 2500 K: log (P/Pa) = -49.521 - 57687 / (T/K) - 12.2231 log (T/K)
75 Re รีเนียม
use (T/K) 3303 3614 4009 4500 5127 5954
CRC (T/°C) 3030 (s) 3341 3736 4227 4854 5681
CR2 solid, 298 K to 2500 K: log (P/Pa) = 16.549 - 40726 / (T/K) - 1.1629 log (T/K)
76 Os ออสเมียม
use (T/K) 3160 3423 3751 4148 4638 5256
CRC (T/°C) 2887 (s) 3150 3478 3875 4365 4983
CR2 solid, 298 K to 2500 K: log (P/Pa) = 14.425 - 41198 / (T/K) - 0.3896 log (T/K)
77 Ir อิริเดียม
use (T/K) 2713 2957 3252 3614 4069 4659
CRC (T/°C) 2440 (s) 2684 2979 3341 3796 4386
CR2 solid, 298 K to 2500 K: log (P/Pa) = 15.512 - 35099 / (T/K) - 0.7500 log (T/K)
78 Pt แพลทินัม
use (T/K) 2330 (2550) 2815 3143 3556 4094
CRC (T/°C) 2057 2277 (e) 2542 2870 3283 3821
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 9.888 - 29387 / (T/K) + 1.1039 log (T/K) - 0.4527 (T/K)-3
CR2 liquid, m.p. to 2500 K: log (P/Pa) = 11.392 - 26856 / (T/K)
2357.4
79 Au ทอง
use (T/K) 1646 1814 2021 2281 2620 3078
CRC (T/°C) 1373 1541 1748 2008 2347 2805
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 14.158 - 19343 / (T/K) - 0.7479 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2050 K: log (P/Pa) = 10.838 - 18024 / (T/K)
1663.0 1832.1 2039.4
80 Hg ปรอท
use (T/K) 315 350 393 449 523 629
CRC (T/°C) 42.0 76.6 120.0 175.6 250.3 355.9
CR2 liquid, 298 K to 400 K: log (P/Pa) = 10.122 - 3190 / (T/K)
315.2 349.7 392.8
81 Tl แทลเลียม
use (T/K) 882 977 1097 1252 1461 1758
CRC (T/°C) 609 704 824 979 1188 1485
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 10.977 - 9447 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 1100 K: log (P/Pa) = 10.265 - 9037 / (T/K)
880.4 975.4 1093.4
82 Pb ตะกั่ว
use (T/K) 978 1088 1229 1412 1660 2027
CRC (T/°C) 705 815 956 1139 1387 1754
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 10.649 - 10143 / (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 1200 K: log (P/Pa) = 9.917 - 9701 / (T/K)
978.2 1087.9
83 Bi บิสมัท
use (T/K) 941 1041 1165 1325 1538 1835
CRC (T/°C) 668 768 892 1052 1265 1562
84 Po พอโลเนียม
use (T/K) (846) 1003 1236
CRC (T/°C) 573 (e) 730.2 963.3
85 At แอสทาทีน
use (T/K) 361 392 429 475 531 607
CRC (T/°C) 88 (s) 119 (s) 156 (s) 202 (s) 258 (s) 334
86 Rn เรดอน
use (T/K) 110 121 134 152 176 211
CRC (T/°C) -163 (s) -152 (s) -139 (s) -121.4 (s) -97.6 (s) -62.3
87 Fr แฟรนเซียม
use (T/K) (404) (454) (519) (608) (738) (946)
CRC (T/°C) 131 (e) 181 (e) 246 (e) 335 (e) 465 (e) 673 (e)
88 Ra เรเดียม
use (T/K) 819 906 1037 1209 1446 1799
CRC (T/°C) 546 (s) 633 (s) 764 936 1173 1526
90 Th ทอเรียม
use (T/K) 2633 2907 3248 3683 4259 5055
CRC (T/°C) 2360 2634 2975 3410 3986 4782
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 13.674 - 31483 / (T/K) - 0.5288 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2500 K: log (P/Pa) = -13.447 - 24569 / (T/K) + 6.6473 log (T/K)
91 Pa โพรแทกทิเนียม
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 15.558 - 34869 / (T/K) - 1.0075 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2500 K: log (P/Pa) = 11.183 - 32874 / (T/K)
92 U ยูเรเนียม
use (T/K) 2325 2564 2859 3234 3727 4402
CRC (T/°C) 2052 2291 2586 2961 3454 4129
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 5.776 - 27729 / (T/K) + 2.6982 log (T/K) - 1.5471 (T/K)-3
CR2 liquid, m.p. to 2500 K: log (P/Pa) = 25.741 - 28776 / (T/K) - 4.0962 log (T/K)
2422.6
93 Np เนปทูเนียม
use (T/K) 2194 2437
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 24.649 - 24886 / (T/K) - 3.9991 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2500 K: log (P/Pa) = 15.082 - 23378 / (T/K) - 1.3250 log (T/K)
2194.1 2436.6
94 Pu พลูโทเนียม
use (T/K) 1756 1953 2198 2511 2926 3499
CRC (T/°C) 1483 1680 1925 2238 2653 3226
CR2 solid, 500 K to m.p.: log (P/Pa) = 23.864 - 18460 / (T/K) - 4.4720 log (T/K)
CR2 solid, 298 K to 600 K: log (P/Pa) = 31.166 - 19162 / (T/K) - 6.6675 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2450 K: log (P/Pa) = 8.672 - 16658 / (T/K)
1920.9 2171.3
95 Am อะเมริเซียม
use (T/K) 1239 1356
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 16.317 - 15059 / (T/K) - 1.3449 log (T/K)
1238.7 1356.1
96 Cm คูเรียม
use (T/K) 1788 1982
CR2 solid, 298 K to m.p.: log (P/Pa) = 13.375 - 20364 / (T/K) - 0.5770 log (T/K)
CR2 liquid, m.p. to 2200 K: log (P/Pa) = 10.229 - 18292 / (T/K)
1788.2 1982.0

Notes[แก้]

  • Values are given in terms of temperature necessary to reach the specified pressure.
  • Ref. CRC: Uncertainties of several degrees should generally be assumed. (e) Indicates extrapolated values beyond the region of experimental data, subject to greater uncertainty. (i) Indicates values calculated from ideal gas thermodynamic functions. (s) Indicates the substance is solid at this temperature.
  • Ref. CR2: The equations reproduce the observed pressures to an accuracy of ±5% or better.
  • A conversion factor of log 101325 is included into the original first coefficient of the equations on this page to provide the pressure in pascals. Valid results within the quoted ranges from most equations are included in the table for comparison.

References[แก้]

CRC[แก้]

As quoted from various sources in an online version of:

  • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 6, Fluid Properties; Vapor Pressure

CR2[แก้]

Vapor pressure equation and coefficients from this source in an online version of: David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Vapor Pressure of the Metallic Elements

  • Alcock, C. B., Itkin, V. P., and Horrigan, M. K., Canadian Metallurgical Quarterly, 23, 309, 1984.