คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีมโนปกรณนิติธาดา 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2476
Phraya Manopakorn Nititada.jpg
วันแต่งตั้ง 10 ธันวาคม 2475
วันสิ้นสุด 1 เมษายน 2476
(0 ปี 113 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ประวัติ
วาระสภานิติบัญญัติ 3 เดือน 22 วัน (112 วัน)
ก่อนหน้า คณะกรรมการราษฎร
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476)

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย และเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

รายชื่อในคณะกรรมการราษฎร[แก้]

สีแสดง คณะราษฎร
อิสระ
รายชื่อในคณะกรรมการราษฎร
ตำแหน่ง กรรมการราษฎร ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
รายชื่อคณะกรรมการราษฎร
นายกรัฐมนตรีไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มหาอำมาตย์ตรี พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรีที่ที่ไม่ได้ประจำกระทรวง
รัฐมนตรี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี นายพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญหลง) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี รองอำมาตย์เอก ประยูร ภมรมนตรี 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
รัฐมนตรี นายแนบ พหลโยธิน 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476


การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2475

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงโดยพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476

อ้างอิง[แก้]