รายนามรัฐมนตรีสตรีในคณะรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายนามต่อไปนี้เป็นสตรีที่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีไทย

     หมายถึงสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

รัฐมนตรี ตำแหน่ง ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง การบริหาร
รัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 2011
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 1988
สายสุรี จุติกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 1991
สายสุรี จุติกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 1992
พิมพา จันทร์ประสงค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 1994
สุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 1997
ปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 1999
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2006
กฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2011
นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2012
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2013 ตัวเอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2005
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2008
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2008
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 2008
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2008
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2002
อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2005
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2003
อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2006
ไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2006
สุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2011
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2008
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2001
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2005
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เลอศักดิ์ สมบัติศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 1976

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]