สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ที่ทำการ
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 26 มีนาคม พ.ศ. 2546
วันยุบเลิก 24 กันยายน พ.ศ. 2562 (16 ปี)[1]
สืบทอดโดย สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 20.3235 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ผู้บริหารหลัก วิศักดิ์ วัฒนศัพท์, ผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงพลังงาน
เว็บไซต์
http://www.efai.or.th

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีหน้าที่หลักในการจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประวัติ[แก้]

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค ลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากวิกฤตการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานภายในประเทศ และเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนพลังงาน ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2546[3]

ต่อมาในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ส่งผลให้มีการจัดตั้ง สำนักงานกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง ขึ้นมาแทนสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ที่ถูกยุบไป

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่ม 136 ตอนที่ 99ก วันที่ 21 กันยายน 2562
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ เล่ม 120 ตอน 26ก วันที่ 26 มีนาคม 2546