ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/สถานที่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประเทศไทย[แก้]

ภาคเหนือ[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User เชียงราย}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดเชียงราย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เชียงใหม่}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่นำไปใช้
 {{User น่าน}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดน่าน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User พะเยา}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดพะเยา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User แพร่}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดแพร่
หน้าที่นำไปใช้
 {{User แม่ฮ่องสอน}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ลำปาง}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดลำปาง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ลำพูน}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดลำพูน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อุตรดิตถ์}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดอุตรดิตถ์
หน้าที่นำไปใช้

ภาคกลาง[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User กรุงเทพ}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User กำแพงเพชร}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดกำแพงเพชร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ชัยนาท}}
ชน. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดชัยนาท
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นครนายก}}
นย. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดนครนายก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นครปฐม}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดนครปฐม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นครสวรรค์}}
นว. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดนครสวรรค์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นนทบุรี}}
นบ. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ปทุมธานี}}
ปท. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดปทุมธานี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User พระนครศรีอยุธยา}}
อย. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User พิจิตร}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดพิจิตร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User พิษณุโลก}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดพิษณุโลก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เพชรบูรณ์}}
พช. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดเพชรบูรณ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ลพบุรี}}
ลบ. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดลพบุรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สมุทรปราการ}}
สป. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สมุทรสงคราม}}
สส. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสมุทรสงคราม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สมุทรสาคร}}
สค. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สระบุรี}}
สบ. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสระบุรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สิงห์บุรี}}
สห. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสิงห์บุรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สุโขทัย}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสุโขทัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สุพรรณบุรี}}
สพ. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสุพรรณบุรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อ่างทอง}}
อท. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดอ่างทอง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อุทัยธานี}}
อน. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดอุทัยธานี
หน้าที่นำไปใช้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User กาฬสินธุ์}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดกาฬสินธุ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ขอนแก่น}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดขอนแก่น
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ชัยภูมิ}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดชัยภูมิ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นครพนม}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดนครพนม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นครราชสีมา}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดนครราชสีมา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User บึงกาฬ}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดบึงกาฬ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User บุรีรัมย์}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดบุรีรัมย์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มหาสารคาม}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดมหาสารคาม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มุกดาหาร}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดมุกดาหาร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ยโสธร}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดยโสธร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ร้อยเอ็ด}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เลย}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดเลย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ศรีสะเกษ}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดศรีสะเกษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สกลนคร}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสกลนคร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สุรินทร์}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสุรินทร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User หนองคาย}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดหนองคาย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User หนองบัวลำภู}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดหนองบัวลำภู
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อำนาจเจริญ}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดอำนาจเจริญ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อุดรธานี}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยุ่ใน จังหวัดอุดรธานี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อุบลราชธานี}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดอุบลราชธานี
หน้าที่นำไปใช้

ภาคตะวันออก[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User จันทบุรี}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดจันทบุรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ฉะเชิงเทรา}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ชลบุรี}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดชลบุรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ตราด}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดตราด
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ปราจีนบุรี}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดปราจีนบุรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ระยอง}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดระยอง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สระแก้ว}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสระแก้ว
หน้าที่นำไปใช้

ภาคตะวันตก[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User กาญจนบุรี}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดกาญจนบุรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ตาก}}
ตก. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดตาก


หน้าที่นำไปใช้
 {{User ประจวบคีรีขันธ์}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เพชรบุรี}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดเพชรบุรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ราชบุรี}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดราชบุรี
หน้าที่นำไปใช้

ภาคใต้[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User กระบี่}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดกระบี่
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ชุมพร}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดชุมพร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ตรัง}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดตรัง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นครศรีธรรมราช}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาใน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นราธิวาส}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดนราธิวาส
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ปัตตานี}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดปัตตานี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User พังงา}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดพังงา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User พัทลุง}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดพัทลุง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ภูเก็ต}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดภูเก็ต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ยะลา}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดยะลา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ระนอง}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดระนอง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สงขลา}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสงขลา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สตูล}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสตูล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สุราษฎร์ธานี}}
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน้าที่นำไปใช้

ต่างประเทศ[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User United States}}
ผู้ใช้คนนี้มาจากสหรัฐอเมริกา
This user is from The United States
หน้าที่นำไปใช้
 {{User China}}
ผู้ใช้คนนี้มาจากประเทศจีน
This user is from China
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Japan}}
ผู้ใช้คนนี้มาจากประเทศญี่ปุ่น
This user is from Japan
หน้าที่นำไปใช้

ท่องเที่ยว[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User travelBKK}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวกรุงเทพมหานคร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelurban}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวในเมือง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelbeach}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวทะเล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelmount}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวดอยและภูเขา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User traveltemples}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวชมวัดต่าง ๆ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelChina}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวประเทศจีน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelSingapore}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวสิงคโปร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelJapan}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelMyanmar}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวเมียนมา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelCambodia}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวประเทศกัมพูชา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelprovinces}}
ผู้ใช้คนนี้เที่ยวประเทศไทยครบทุกจังหวัดแล้ว
หน้าที่นำไปใช้

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User traveliconsiam}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวไอคอนสยาม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelmahanakhon}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวตึกมหานคร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelbaiyoke}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวตึกใบหยก 2
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelkohratana}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelyaowarat}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวเยาวราช
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelpahurat}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวพาหุรัด
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelgrandpalace}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวพระบรมมหาราชวัง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelnationalmus}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelmussiam}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวมิวเซียมสยาม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelcharoenkrung}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวย่านถนนเจริญกรุง - เขตบางรัก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User travelkudhijeen}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบไปเที่ยวชุมชนกุฎีจีน
หน้าที่นำไปใช้

ประเภทที่อยู่อาศัย[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User อยู่บ้าน}}
ผู้ใช้คนนี้อยู่อาศัยในบ้านเดี่ยว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อยู่คอนโด}}
ผู้ใช้คนนี้อยู่อาศัยในคอนโด/อะพาร์ทเมนท์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อยู่คฤหาส}}
ผู้ใช้คนนี้อยู่อาศัยในคฤหาสน์หลังโต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อยู่เต็นต์}}
ผู้ใช้คนนี้อยู่อาศัยในเต็นท์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อยู่ตึกระฟ้า}}
ผู้ใช้คนนี้อยู่อาศัยในเพ็นท์เฮ้าส์
หน้าที่นำไปใช้